Co obejmuje AC i OC? Pożar samochodu, podtopienie, spadającą gałąź?

Samochód | 2 minuty

Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, natomiast wybór autocasco pozostaje dobrowolny. Mając zawarte te polisy, chronisz się przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które spowodujesz innym, ale również przed poniesieniem kosztów w wyniku kradzieży auta czy jego uszkodzenia przez osoby trzecie. Jakie jeszcze ryzyka obejmują te polisy?

Spis treści:

Co obejmuje ubezpieczenie AC i OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu powinien zawrzeć umowę OC dla tego auta. Dzięki temu, jeśli spowoduje szkodę innym uczestnikom ruchu drogowego, koszt jej naprawy weźmie na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Powinieneś mieć świadomość, że OC chroni nie tylko wtedy, gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Obejmuje ono także zdarzenia, do których doszło przy wsiadaniu do auta i wysiadaniu z niego, podczas załadunku oraz rozładunku, a także garażowania, zatrzymania i postoju. W przypadku OC obowiązują wysokie minimalne sumy gwarancyjne, które obecnie wynoszą 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1,05 mln euro dla majątkowych.

Z tej polisy mogą być pokryte nie tylko koszty naprawy pojazdu poszkodowanego, ale również holowanie, korzystanie z auta zastępczego, wydatki na leczenie, rehabilitację i wiele innych. Zakres ochrony w ramach OC jest regulowany wspomnianą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Liczba aktywnych umów dobrowolnego autocasco wynosiła według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń na koniec 2020 roku 7,49 mln. W ramach tych polis zlikwidowano 804 006 szkód, których średni koszt wyniósł 6803 zł. W przypadku AC zakres ochrony jest uzależniony od umowy zawartej z ubezpieczycielem – to klient decyduje, jak ma być ona szeroka, jakie będzie obejmować ryzyka i od tego jednocześnie zależy wysokość składki. Co obejmuje AC? W ramach autocasco możesz otrzymać odszkodowanie, m.in. jeśli auto zostanie skradzione, uszkodzone w wyniku działania osób trzecich, działania sił natury, ale również wówczas, gdy sami nieumyślnie spowodujemy szkodę.

Pożar samochodu a ubezpieczenie

W Polsce dziennie płonie kilkadziesiąt samochodów. Przeciętnie koszt takiego zdarzenia jest szacowany według Państwowej Straży Pożarnej na 15 tys. złotych. Czy OC obejmuje pożar samochodu? Wszystko zależy od okoliczności zdarzenia. Jeśli doszło do tego w wyniku samozapłonu, to nie otrzymasz odszkodowania. Natomiast w sytuacji, gdy Twój pojazd zapalił się od innego samochodu, szkoda powinna być naprawiona z OC posiadacza tego auta. Jeśli do pożaru doszło w wyniku podpalenia, powinieneś dochodzić wypłaty odszkodowania od sprawcy.

Mając na uwadze ryzyko wystąpienia takich zdarzeń, warto mieć ubezpieczenie autocasco. Wykupując AC, otrzymasz odszkodowanie, jeśli pożar samochodu jest efektem podpalenia. Uzyskasz je również wówczas, gdy dojdzie do samozapłonu, ale w każdym przypadku warunek jest jeden – Twoja polisa autocasco musi obejmować takie zdarzenia. Koniecznie sprawdź zatem OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Czy na pewno masz ubezpieczenie samochodu od pożaru?

Dzika zwierzyna, spadająca gałąź i zalanie a ubezpieczenie samochodu

Auto jest narażone na przeróżne zdarzenia, również takie, które nie są spowodowane przez innych uczestników ruchu drogowego. Przykładowe szkody to zderzenie ze zwierzęciem, gałąź, która spadnie na Twoje auto czy zalanie samochodu. Czy takie ryzyka obejmuje OC?

Jeśli przydarzyło Ci się zderzenie autem z dzikim zwierzęciem, to teoretycznie możesz ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi, ale wtedy musisz udowodnić, że nie zadbał on o odpowiednie jej zabezpieczenie. Uzyskanie tych środków na takiej drodze może być trudne i wymagać sprawy sądowej, która będzie się długo ciągnąć.

W przypadku gdy na Twoje auto spadnie gałąź, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z OC właściciela gruntu, ale nie chodzi tutaj o OC komunikacyjne. Nie jest pewne, że ma on taką ochronę. Jeśli nie, to wtedy teoretycznie możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, ale i w tym przypadku może to trwać bardzo długo oraz nie jest powiedziane, że finał sprawy będzie dla Ciebie pozytywny.

Jeśli chodzi o zalanie auta, to wszystko zależy od okoliczności. W przypadku gdy doszło do tego wskutek wadliwie wykonanej kanalizacji, możesz się ubiegać o odszkodowanie od np. firmy, która ją wykonała. W tym przypadku również droga do uzyskania odszkodowania może być długa.

Jeśli chcesz mieć pewność, że w przypadku opisanych zdarzeń otrzymasz wypłatę odszkodowania, zawrzyj polisę autocasco z szerokim zakresem ochrony. Sprawdź, ile zapłacisz za ubezpieczenie: www.allianz.pl/samochód/oc-ac 

Źródła:

 https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ubezpieczenia-w-liczbach-2020.pdf

https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/najczestsze-przyczyny-pozarow-samochodow-auta-plona-czesciej-niz-myslisz/8f6e09e 

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.