Od czego zależy wysokość OC w 2022 roku? Punkty karne, wykroczenia i inne

Samochód | 4 minuty

Towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu składki na OC biorą pod uwagę wiele czynników. Cenę za ochronę możesz wyliczyć wygodnie online – w Allianz zajmie Ci to około 30 sekund. W 2022 roku wpływ na koszt ubezpieczenia OC będą mieć dodatkowe czynniki, a wszystko w związku ze zmianą przepisów. O jakie chodzi? Co ma wpływ na wysokość składki OC?

Spis treści:

Od czego zależy wysokość OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe same ustalają, jakie czynniki biorą pod uwagę przy wyliczaniu składki na OC. Tych jest wiele, a najczęściej znaczenie mają takie, jak:

  • Historia przebiegu ubezpieczenia – na niższą cenę mogą liczyć ci kierowcy, którym nie przytrafiło się spowodowanie szkody likwidowanej z OC. Każde takie zdarzenie negatywnie wpływa na wysokość składki. Natomiast jazda bezszkodowa wprost przeciwnie – wiąże się z niższym kosztem ochrony ubezpieczeniowej.
  • Wiek posiadacza pojazdu – ubezpieczyciele analizują statystyki wypadków i kolizji. Wiedzą, że za najwięcej takich zdarzeń odpowiadają kierowcy, którzy mają od 18 do 24 lat. Dlatego osoby w takim wieku oraz nieco starsze muszą się liczyć z wyższymi cenami za ochronę niż doświadczeni kierowcy.
  • Czas posiadania prawa jazdy – kierowcy, którzy niedawno uzyskali uprawnienia do prowadzenia samochodu, zapłacą za OC więcej niż ci, którzy mają je od lat.
  • Pojazd – marka, model, pojemność silnika, przebieg dotychczasowy i prognozowany, ale nie tylko.

To tylko wybrane czynniki – tych może być wiele. Jeśli chcesz wyliczyć, ile będzie Cię kosztować ubezpieczenie OC, to skorzystaj z kalkulatora. Tylko to narzędzie uwzględni wszystkie czynniki mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej samochodu OC.

Punkty karne a ubezpieczenie

W wyniku zmian, które weszły w życie od początku 2022 roku, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą brać pod uwagę przy wyliczaniu składki na OC liczbę punktów karnych, które znajdują się na koncie danego kierowcy. Takie rozwiązanie było proponowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń już dużo wcześniej jako krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Czy to oznacza, że każda z 2,5 mln osób, które mają punkty karne w Centralnej Ewidencji Kierowców, musi się liczyć z wyższą ceną ubezpieczenia OC? Przepisy nie narzucają na towarzystwa zasady wyliczania składki i dlatego w przypadku tego czynnika również będzie obowiązywać dowolność – to ubezpieczyciel oceni, czy uwzględni go oraz jak duży wpływ będzie on mieć na składkę.

Dostęp towarzystw do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwi dokładniejszą weryfikację danego kierowcy, a tym samym lepszą analizę ryzyka ubezpieczeniowego. Wątpliwość, która pojawia się ze strony posiadaczy aut, dotyczy podejścia do punktów karnych – czy ubezpieczyciele będą brać pod uwagę również przyczynę ich nałożenia? Okazuje się, że firmy mają wgląd nie tylko w liczbę punktów, ale również uzyskają informacje o przyczynach ich przyznania kierowcy.

Jak duży wpływ będą mieć punkty karne na cenę OC? To już zależy od ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak, że nakładanie na kierowcę punktów karnych oznacza łamanie przepisów, czyli większe ryzyko spowodowania wypadku lub kolizji. Np. im większa prędkość, tym większe prawdopodobieństwo doprowadzenia do niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

Wyniki badania przeprowadzonego w 2020 roku przez Polską Izbę Ubezpieczeń pokazują, że 1/3 respondentów uważa przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o 20 km/h za bezpieczne. 22 proc. stwierdziło, że bezpieczne jest również przekroczenie dopuszczalnej prędkości w mieście o 30 km/h. Tymczasem łamanie przepisów dotyczących tego ograniczenia jest najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce. Wyższe mandaty, które obowiązują od początku 2022 roku, a także większa liczba nakładanych punktów karnych mogą być czynnikami, które spowodują, że takich przypadków będzie mniej. Kierowcy, którzy będą jeździć bezszkodowo i zgodnie z przepisami, mogą tym samym liczyć na niższą cenę ubezpieczenia OC.

Punkty karne a OC – podsumowanie

Liczba punktów karnych, które znajdują się na koncie kierowcy, jest czynnikiem, który w 2022 roku może być brany pod uwagę przez ubezpieczycieli przy wyliczaniu składki na OC. Warto jeździć zgodnie z przepisami – dzięki temu ograniczysz ryzyko spowodowania wypadku, kolizji, nałożenia mandatu i zdobycia punktów karnych. Prawdopodobnie mniej zapłacisz również za OC.

Źródła:

https://piu.org.pl/blogpiu/powiazanie-punktow-karnych-ze-skladkami-za-oc-najczestsze-pytania-kierowcow/

https://piu.org.pl/blogpiu/badania-piu-o-brd-zeby-bylo-bezpieczniej-musimy-zaczac-wstydzic-sie-za-wykroczenia-drogowe/

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.