Jeśli wyjeżdżasz poza granice Polski, upewnij się, że wiesz co robić w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji drogowej. Warto mieć przy sobie także kilka przydatnych dokumentów.

Spis treści:

Kolizja za granicą? Po pierwsze, nie panikuj - bądź przygotowany

Kolizja za granicą to sytuacja jak najbardziej do opanowania. Pierwsza zasada – nie panikować, tym bardziej, że procedura związana z kolizją drogową za granicą jest bardzo podobna do tej, jaka obowiązuje w Polsce. Zanim jednak przejdziemy do samej kolizji za granicą i zadamy pytanie „Co robić?”, warto wspomnieć o kilku dokumentach, które będą niezbędne albo przynajmniej pomocne w sytuacji wypadku za granicą.

  • Ubezpieczenie OC. To obowiązkowe ubezpieczenie posiadacza samochodu jest ważne nie tylko w Polsce, lecz także na terenie państw będących członkami EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz państwa EFTY).
  • Ubezpieczenie OC pomoże Ci w sytuacji kolizji za granicą w tych krajach: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man, Wyspy Normandzkie oraz Wyspy Owcze.
  • Zielona Karta. O Zielonej Karcie szerzej pisaliśmy chociażby w tekście
    dummy Ubezpieczenie samochodu na wyjazd – dlaczego warto?”. W skrócie – jest to dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, którego będziesz potrzebował w następujących krajach: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Aby otrzymać Zieloną Kartę w Allianz (jeśli posiadasz w Allianz ubezpieczenie OC na swój pojazd), skontaktuj się z nami przez infolinię z odpowiednim wyprzedzeniem. 
  • Polsko-angielskie oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Tak w Polsce jak i w przypadku kolizji drogowej za granicą niezbędne jest spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym. I podobnie jak w Polsce, nie musisz mieć przy sobie gotowego wydruku – możesz zrobić to odręcznie. Ale w sytuacji stresowej, tym bardziej za granicą, gdzie barierą komunikacyjną bywa dodatkowo obcy język, warto mieć przy sobie gotowe polsko-angielskie oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Możesz je pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – kliknij dummy tutaj.

Co robić, jeśli doszło już do wypadku za granicą? Bez względu na to, czy jesteś sprawcą, czy osobą poszkodowaną, Ty oraz druga strona zdarzenia powinniście wypełnić i podpisać wspomniane wyżej oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jeśli to Ty spowodowałeś kolizję za granicą, pamiętaj, aby podać poszkodowanemu wszystkie informacje niezbędne do likwidacji szkody: Twoje dane osobowe, nazwę ubezpieczyciela i numer polisy OC, informacje dot. samochodu (marka, numer rejestracyjny, kraj rejestracji), opis zdarzenia, miejsce i datę wypadku oraz Twój podpis. Pamiętaj, aby w oświadczeniu przyznać się do winy. Odwrotna sytuacja wymaga analogicznego zachowania – jeśli doszło do wypadku za granicą nie z Twojej winy, przypilnuj, aby sprawca podał Ci wszystkie wymagane informacje, przyznał się do spowodowania kolizji i podpisał oświadczenie.

A co z odszkodowaniem po wypadku za granicą? W sytuacji, gdy do kolizji za granicą doszło w państwie należącym do EOG, ubezpieczenie pozwala Ci przeprowadzić sprawę na dwa sposoby – możesz zgłosić się do ubezpieczyciela będąc jeszcze za granicą lub po powrocie do Polski. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela OC sprawcy w jego kraju albo do reprezentanta tego ubezpieczyciela w Polsce. Jeżeli jednak nie masz informacji na temat ubezpieczyciela sprawcy i nie wiesz do kogo się zwrócić, zgłoś szkodę do funduszu gwarancyjnego w państwie, w którym doszło do kolizji lub do organu odszkodowawczego (ten ostatni sposób jest niemożliwy w przypadku Szwajcarii).

Jeśli natomiast do kolizji za granicą doszło w państwie, które nie jest członkiem EOG, szkodę zgłoś do Biura Narodowego w kraju, w którym doszło do wypadku samochodowego za granicą. Biuro Narodowe to organizacja zrzeszająca ubezpieczycieli działających w danym kraju. Listę Biur Narodowych i kontakty do nich możesz znaleźć tutaj. Możesz także skorzystać z pomocy organu odszkodowawczego, jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie został ustalony. 

Stłuczka za granicą – czy dzwonić na policję?

Czy jeśli doszło do stłuczki za granicą, powinieneś dzwonić na policję? Niekoniecznie – jeśli doszło do kolizji, w wyniku której nikt nie został ranny, sprawca wypadku przyznaje się do swojej winy i spisanie oświadczenia przebiega bezproblemowo, to nie ma takiej konieczności. Jeśli wystąpiła szkoda komunikacyjna za granicą i ustalenie sprawcy jest niemożliwe (żaden z was się nie przyznaje) albo jeśli w wyniku wypadku za granicą ktoś został ranny, skontaktuj się z policją. Dodatkowo, w przypadku tej drugiej sytuacji, pamiętaj o zabezpieczeniu miejsca, udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i wezwaniu ambulansu.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

Czy oprócz ważnego ubezpieczenia OC warto wykupić ubezpieczenie na wyjazd za granicę? I jakie ubezpieczenie zagraniczne może być przydatne? Możesz ubezpieczyć swój wyjazd za granicę na dwa sposoby. Po pierwsze wykupując AC i ubezpieczenie Assistance w pakiecie maksymalnym, które chroni Ciebie i Twój samochód i zapewnia Ci takie usługi jak holowanie (w pakiecie Allianz będzie to 750 km za granicą w sytuacji wypadku), auto zastępcze na czas naprawy oraz pomoc tłumacza. Po drugie, pamiętaj o ubezpieczeniu podróżnym na wyjazd za granicę, które pokryje koszty leczenia niezbędne do Twojego powrotu do kraju. Choć warto zabrać za granicę kartę EKUZ, to zapewnia ona jedynie bardzo podstawowe usługi medyczne – te, które są bezpłatne w danym kraju. Dopiero ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym i assistance na wyjazd za granicę zabezpieczy Cię przed koniecznością pokrycia wysokich kosztów opieki zdrowotnej w innych krajach.

Więcej na temat AC przeczytasz w tekście „Co obejmuje ubezpieczenie AC?”. Sprawdź także koniecznie artykuł
dummy Co daje karta EKUZ i czy potrzebne Ci ubezpieczenie turystyczne”.

Wypadek za granicą a ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę, a więc pamiętanie o ważnym OC, zaopatrzenie się w Zieloną Kartę w razie potrzeby, a także wykupienie ubezpieczenia AC i Assistance w pakiecie maksymalnym, to gwarancja bezstresowej podróży. Pamiętaj, że nawet jeśli zaskoczy Cię nieprzyjemne zdarzenie na drodze, przy odpowiednich przygotowaniach uda Ci się uniknąć większych komplikacji.

Źródła:

1. https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/biura-narodowe

2. https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/wspolne-zgloszenie-szkody

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.