Karta EKUZ i ubezpieczenie turystyczne - dlaczego warto je połączyć?

Podróż | 5 minut
Wybierasz się na wakacje za granicę i zastanawiasz się, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych? Poszukując informacji, z pewnością trafiłeś na taki termin jak karta EKUZ. Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, co obejmuje i czy może zastąpić ubezpieczenie turystyczne?
Spis treści:
 
Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument, który uprawnia posiadacza do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w kilku innych krajach: w Norwegii, Szwajcarii, na Islandii i w Księstwie Liechtensteinu.
EKUZ zapewnia podróżującym możliwość korzystania z opieki medycznej na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Dokładne informacje, co obejmuje karta EKUZ w kraju, do którego się wybierasz, możesz sprawdzić  na stronie NFZ  .

EKUZ może otrzymać każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Dokument wydawany jest nieodpłatnie w wojewódzkich placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia.[1]

 Wniosek o kartę EKUZ   można też złożyć online (również za pomocą profilu zaufanego ePUAP) i odebrać dokument osobiście w jednej z delegatur NFZ lub poprosić o doręczenie pocztą tradycyjną.

To zależy od formy złożenia wniosku. Jeśli udasz się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i złożysz wniosek na miejscu, karta EKUZ zostanie wydana od ręki. Jeśli zdecydujesz się na wniosek online i przesyłkę karty pocztą, cały proces może trwać od kilku do nawet 30 dni.

Dlatego jeśli planujesz podróż w ciągu miesiąca, najlepiej wybrać się do placówki NFZ osobiście.

Każda wyjeżdżająca osoba powinna posiadać swoją własną kartę EKUZ (i obowiązkowo mieć ją przy sobie podczas wyjazdu). To turystyczny niezbędnik w podróży po Europie. 

Nie chcesz polegać jedynie na karcie EKUZ? Szukasz informacji na temat ubezpieczeń turystycznych? Przeczytaj inne nasze blogowe teksty, z których dowiesz się jak działa ubezpieczenie turystyczne, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne i co powinno zawierać ubezpieczenie na wyjazd.

Omówiliśmy już pokrótce, co obejmuje EKUZ. Pora przybliżyć podstawowe różnice pomiędzy kartą EKUZ a ubezpieczeniem turystycznym.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, choć rzeczywiście przydatna, pomoże nam jedynie w wąskim zakresie. EKUZ działa bowiem jedynie w publicznych ośrodkach zdrowia, które posiadają podpisaną umowę (odpowiadającą umowie NFZ-tu ze szpitalami w Polsce). Po drugie, karta EKUZ pozwala na korzystanie jedynie z podstawowych świadczeń zdrowotnych. W dodatku na zasadach, które obejmują mieszkańców danego kraju. Jeśli więc standardem w miejscu docelowym Twojego wyjazdu jest dopłacanie do konkretnych usług medycznych, Ty również będziesz musiał za nie zapłacić. Tak jak i za wiele innych rzeczy, których EKUZ nie obejmuje.

Ubezpieczenie za granicą powinno gwarantować spokój Tobie i Twoim najbliższym w różnych sytuacjach. Dobre ubezpieczenie turystyczne pokryje szereg usług i zabiegów, których nie przewiduje EKUZ. Ubezpieczenie podróżne za granicą powinno być także dostosowane do miejsca, do którego się wybierasz i zakresu pomocy, która może okazać się niezbędna. Na przykład jeśli jedziesz w góry, to mogą interesować Cię opcje dodatkowe ubezpieczenia turystycznego, takie jak koszty akcji ratunkowej w górach czy koszty transportu medycznego do Polski. Co więcej, w ramach ubezpieczenia na podróż możesz wykupić ochronę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie OC czy ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego. Ubezpieczenie turystyczne zapewni więc o wiele szerszą i bardziej kompleksową ochronę niż karta EKUZ.

Sprawdź, co obejmuje polisa turystyczna i jak powinno wyglądać dobre ubezpieczenie narciarskie.

Czy karta EKUZ dla dziecka jest potrzebna? Tak, każda osoba wyjeżdżająca za granicę w Europie powinna mieć swoją własną kartę EKUZ. Kto podpisuje wniosek EKUZ dla dziecka? Oczywiście rodzic. Na wniosku o kartę EKUZ dla dziecka powinny więc znaleźć się zarówno dane dziecka, jak i rodzica/opiekuna. Ale jeśli wybierasz się za granicę z dzieckiem, tym bardziej uzupełnij kartę EKUZ ubezpieczeniem podróżnym. Jeśli Twoje dziecko dostanie nagle silnej gorączki, złamie sobie nogę podczas zabawy albo będzie potrzebowało natychmiastowej pomocy lekarskiej na stoku narciarskim, ubezpieczenie podróżne będzie niezastąpione.

Mimo dość ograniczonego działania, tak. Przede wszystkim karta EKUZ umożliwia Ci skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. To zapewne pierwszy dokument, o pokazanie którego zostaniesz poproszony.

Poza tym karta EKUZ jest bezpłatna i dostępna właściwie od ręki. Dlaczego więc nie zabrać jej ze sobą w podróż?

Źródła:

  1. https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/informacje-ogolne
  2. https://bezpiecznapodroz.org/2018/02/03/bezplatne-ubezpieczenie-karta-ekuz
Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.