Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

4 rzeczy, które docenisz

Podróż | 3 minuty

Podróże powinny kojarzyć się z nowymi, pozytywnymi doświadczeniami. Jeśli jednak na wakacjach zaskoczy Cię choroba lub wypadek, lepiej mieć gotowe rozwiązanie. Dobre ubezpieczenie turystyczne ma za zadanie zapewnić Ci spokojną i wygodną podróż, bez względu na to, dokąd jedziesz. 
Perspektywa zachorowania w czasie wakacji to nic zachęcającego. O ile zwykłe przeziębienie sprawi, że po prostu ominie Cię kilka atrakcji, poważniejsza choroba może oznaczać nieprzewidziane wydatki. Jeśli wciąż nie jesteś przekonany, czy ubezpieczenie turystyczne zapewnia podróżującym wystarczającą ochronę, przedstawiamy usługi, które z pewnością docenisz w czasie wyjazdu.
Co daje ubezpieczenie turystyczne w sytuacji, kiedy zachorujesz w czasie wyjazdu? Polisa podróżna pokryje koszty leczenia w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mógł skorzystać z wizyty lekarskiej lub zabiegu. Uzyskasz pomoc również w sytuacji, kiedy znajdziesz się w szpitalu i konieczne będą badania specjalistyczne (RTG, tomografia). W ramach ubezpieczenia masz zagwarantowany także zwrot kosztów leczenia stomatologicznego (w przypadku, gdy konieczność leczenia wynika z nieszczęśliwego wypadku, do 1000 zł).
W przypadku nagłej choroby dodatkowe ubezpieczenie pokryje koszty Twojego transportu do szpitala. Z pewnością jednak wiesz, że w zależności od kraju szpitale mogą być wyposażone lepiej lub gorzej. Jeśli Twój stan okaże się poważny, a w placówce zabraknie specjalistycznego sprzętu, konieczne będzie przewiezienie Cię gdzie indziej. W takiej sytuacji w ramach dodatkowego ubezpieczenia turystycznego możesz liczyć na transport medyczny do odpowiednio przygotowanego szpitala. Także jeśli nie będziesz w stanie samodzielnie wrócić do Polski, polisa zapewni Ci transport odpowiedni przy Twoim stanie zdrowia.

Czasami krótkie wakacje mogą na długo pozostawić po sobie ślad – niekoniecznie pozytywny.  Ubezpieczenie NNW w podróży to gwarancja pomocy w sytuacjach, które Ciężko przewidzieć. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu ucierpi Twoje zdrowie, dzięki ubezpieczeniu otrzymasz pieniądze na rehabilitację, a później także świadczenie z powodu uszczerbku na zdrowiu. W przypadku Twojej śmierci, odszkodowanie otrzymają ustawowi spadkobiercy.

Gdy planujesz poświęcić urlop na uprawianie sportów w sposób rekreacyjny, koniecznie zaznacz to we wniosku. Jeśli wypełniasz wniosek o ubezpieczenie turystyczne przez internet, wystarczy jedno kliknięcie. Po wybraniu tej opcji zakres ochrony NNW, kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym zostanie rozszerzony i będziesz mógł czuć się całkowicie bezpiecznie podczas ulubionych aktywności. Dodatkowo możesz wykupić ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Osoby regularnie podróżujące samolotami często otrzymują swoje walizki z opóźnieniem, w kiepskim stanie lub…wcale.

Ubezpieczenie bagażu rozwiąże wiele Twoich problemów, jeśli okaże się, że tym razem akurat Twoja walizka zginęła. Otrzymasz odszkodowanie, jeśli Twój bagaż zostanie skradziony, zgubiony, zniszczony (całkowicie, np. przez pożar) lub uszkodzony (np. w wyniku złego przechowywania). To podstawa ochrona dla każdego podróżnika.

Długie czekanie na lotnisku to nic przyjemnego. Jeśli dostarczenie Twojego bagażu opóźniło się o co najmniej 6 godzin i musiałeś kupić artykuły pierwszej potrzeby, zwrócimy Ci za nie pieniądze – nawet do 1000 zł.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.