Paszport tymczasowy na wakacje – ile się na niego czeka i jak go wyrobić?

Podróż | 4 minuty
Zanim zarezerwujesz wyjazd do danego kraju, sprawdź, jaki musisz mieć dokument tożsamości, aby do niego wjechać. Do wielu wystarczy dowód osobisty. Dotyczy to krajów strefy Schengen, Albanii, Czarnogóry, Gruzji czy Macedonii. Może się jednak zdarzyć, że dopiero przed samym wyjazdem zorientujesz się, że potrzebujesz paszportu. Czy zdążysz wyrobić go ekspresowo? W takiej sytuacji uratować Cię może paszport tymczasowy. Sprawdź, jak go uzyskać. 
Spis treści:
 

Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, ale ma krótszy termin ważności – maksymalnie 12 miesięcy. Nie zawiera danych biometrycznych, czyli cech behawioralnych, fizycznych i fizjologicznych

Uwaga: nie każdy kraj umożliwia wjazd na podstawie paszportu tymczasowego. Przed wyjazdem sprawdź, czy w ogóle masz taką możliwość. Jeżeli nie, pozostają Ci wakacje bez paszportu w kraju, w którym dokument nie jest wymagany. 

Wniosek o dokument może zostać zaakceptowany w określonych przypadkach. Otrzymasz paszport tymczasowy, jeśli jesteś za granicą i czekasz na odbiór paszportu biometrycznego. Kolejny przypadek, w którym paszport tymczasowy będzie jedynym rozwiązaniem, to sytuacja, w której z jakichś przyczyn nie można od Ciebie pobrać odcisków palców.

Wniosek o paszport tymczasowy pozwoli uzyskać ten dokument w nagłych sytuacjach, takich jak choroba, pogrzeb członka rodziny, praca zawodowa, zmiana miejsca stałego pobytu, edukacja czy konieczność zapewnienia opieki dzieciom.

Z informacji na stronach urzędowych wynika, że dokument otrzymasz tak szybko, jak będzie to możliwe. Ile w praktyce się czeka przeciętnie na paszport tymczasowy? Do kilku dni. Czy da się to jeszcze przyspieszyć? W niektórych urzędach możesz uzyskać paszport tymczasowy od ręki. Kiedy – piszemy o tym niżej.
Nie każdy turysta pamięta o sprawdzeniu ważności dokumentów, które uprawniają do wjazdu na teren danego kraju. Trafiają na okazję last minute, a kilka godzin przed lotem czy już na lotnisku okazuje się, że nie mają paszportu. Na szczęście istnieje rozwiązanie. Na przykład na Lotnisku Chopina w Warszawie możesz szybko wyrobić paszport tymczasowy na wakacje. Dokument trafi do Ciebie od ręki na podstawie biletu lotniczego. Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać z tej możliwości?

Punkt na Lotnisku Chopina stanowi awaryjne rozwiązanie. Jeśli zgubisz paszport, dokument znajduje się w domu albo okaże się, że stracił ważność, możesz szybko wyrobić nowy. Dzięki temu turyści unikną często kosztownej konieczności rezygnacji z wyjazdu.

Opłata za wyrobienie dokumentu wynosi 30 zł. Ważność paszportu tymczasowego zależy od wymagań danego kraju. Przeważnie wyniesie od 3 do 6 miesięcy, a nie więcej niż rok. Dokument wyrabia się do 15 minut, łącznie ze zrobieniem zdjęcia. Nie trzeba wypełniać wniosku, gdyż wszystkie dane są pobierane z systemu. W przypadku osoby nieletniej należy uzyskać zgodę obojga rodziców. Jeśli jednego z nich nie ma na lotnisku, może ją wyrazić w systemie E-PUAP lub w formie pisemnej z poświadczeniem zgodności podpisu w urzędzie lub u notariusza.

Uwaga: za wyrobienie paszportu płaci się wyłącznie bezgotówkowo. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Znajduje się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej Terminalu A Lotniska Chopina[1].

[1] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szybki-paszport-tymczasowy-w-15-minut-na-Lotnisku-Chopina-8526946.html

To zależy, kiedy ustalisz, że nie masz ważnego dokumentu. Wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka możesz złożyć w punkcie paszportowym lub na Lotnisku Chopina. Z tej drugiej opcji skorzystasz wyłącznie, jeśli lecisz z tego lotniska.

Uwaga: od 31 marca 2023 roku możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy online dla dziecka do 12 lat. Co musisz zrobić? Jak wyrobić paszport przez internet? Wniosek może złożyć online matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator dziecka. Sprawę załatwisz na gov.pl. Musisz mieć podpis elektroniczny – kwalifikowany, osobisty lub podpis zaufany.

Źródło
[1] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szybki-paszport-tymczasowy-w-15-minut-na-Lotnisku-Chopina-8526946.html
Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.