Jak wyrobić paszport i czy można złożyć wniosek online?

Podróż | 4 minuty

Planujesz wyjazd zagraniczny na urlop, na studia czy do pracy i szukasz informacji, jaki wyrobić paszport? Słusznie, ponieważ w wielu krajach posiadanie tego dokumentu jest niezbędne. Co więcej, często wymagane jest również, aby paszport był ważny przez np. minimum 6 miesięcy od momentu planowanego powrotu do Polski.

Jak wyrobić paszport? Ile czeka się na dokument? I czy można złożyć wniosek o paszport online?

Spis treści:
 
Standardowo droga do uzyskania tego dokumentu polega na przyjściu do odpowiedniego urzędu, gdzie najczęściej musisz odczekać w kolejce, aby móc złożyć wniosek. Problem długiego oczekiwania dotyczy szczególnie sezonu urlopowego, kiedy może Ci się przypomnieć, że nie masz aktualnego paszportu. W wielu miastach możliwe jest zapisanie się online na określony termin – zarówno w celu złożenia wniosku, jak i odebrania dokumentu. Problem tkwi jednak w tym, że w sezonie zainteresowania wyrabianiem paszportów dostępne terminy znikają ekspresowo i jeśli zależy Ci na załatwieniu paszportu w ciągu kilku tygodni, to nie unikniesz stania w kolejce. Skoro jednak coraz więcej spraw możemy załatwić online, to czy można wyrobić paszport przez internet? Czy da się złożyć wniosek bez odwiedzania urzędu?

Prawdopodobnie zastanawiając się, jak wyrobić paszport, nie bierzesz pod uwagę możliwości załatwienia tego online. Z drugiej strony, skoro już od kilku lat można tak wyrobić dowód osobisty, to czemu miałoby to wyglądać inaczej w przypadku tego ważnego dokumentu? Czy wyrobienie paszportu online jest możliwe? 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dokumentach paszportowych, na mocy której od 27 marca 2022 roku zostały wprowadzone zmiany. Czy dzięki temu możliwe stało się wyrobienie paszportu przez internet? Niestety nie. Zmiana polega na tym, że od 27 marca nie będzie konieczności wypełniania papierowych wniosków o wydanie paszportu. Elektroniczny wniosek będzie generowany bezpośrednio w Rejestrze Dokumentów Paszportowych przez urzędnika biura. Twoim zadaniem będzie podpisanie się na urządzeniu służącym do pobierania podpisu. Niezbędne jest też zdjęcie biometryczne. 

Inne zmiany, które wprowadzono wraz z nowymi przepisami, to możliwość wyrażenia zgody na paszport dla dziecka drogą online. Natomiast od 30 września 2022 r. rodzice będą mogli złożyć elektroniczny wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia. Kolejną zmianą jest obniżenie wieku, od którego dzieciom wyrabia się paszport na 10 lat. Według nowych zasad będzie to 12 lat, a nie jak dotąd – 13. 

Zatem nowe przepisy nie powodują, że możesz złożyć wniosek o paszport przez internet, a jedynie upraszczają procedurę, co może spowodować, że załatwianie spraw w punktach paszportowych będzie przebiegać szybciej. 

Jeśli zastanawiasz się, jak najszybciej wyrobić paszport, to obecnie możesz albo zapisać się online, o ile dany punkt daje taką możliwość, albo złożyć wniosek po wcześniejszym zarejestrowaniu się tradycyjnie. Optymalnym rozwiązaniem jest rezerwacja godziny, jeśli jest taka możliwość. W przypadku chęci załatwienia sprawy po zarezerwowaniu tradycyjnej kolejki przygotuj się, że w wielu miejscach w Polsce konieczne jest rozpoczęcie oczekiwania jeszcze przed otwarciem urzędu.

Natomiast jak wyrobić paszport online? Obecnie nie ma takiej możliwości, natomiast od 30 września 2022 r. będziesz mógł złożyć elektronicznie wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem niezbędnych rozwiązań.

Ile wynoszą opłaty paszportowe? Pełna – 140 zł. Zwolnione są z niej osoby, które w momencie składania wniosku mają ukończone 70 lat. W przypadku m.in. uczniów i studentów obowiązuje obniżona cena – 70 zł, natomiast ulgowa opłata za wydanie paszportu w wysokości 35 zł przysługuje dorosłym dzieciom rodzin wielodzietnych. 

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.