Wakacje bez paszportu – gdzie nie będziemy potrzebować tego dokumentu?

Podróż | 5 minut
Zbliża się termin Twojego urlopu, chcesz wyjechać za granicę, ale jest za późno na wyrobienie paszportu? Nie masz aktualnego? Mając ważny dowód osobisty, posiadasz dokument, który wystarczy, aby móc wyjechać na wakacje do jednego z wielu krajów. Co więcej, być może nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, że niektóre kierunki zagraniczne nie wymagają innych dokumentów. Sprawdź, gdzie możesz wyjechać na wakacje bez paszportu. 
Spis treści:
 

Nawet nie mając tego dokumentu, do wyboru masz mnóstwo kierunków. Przede wszystkim możesz pojechać do wszystkich krajów Unii Europejskiej, które zniosły kontrolę na granicach wewnątrz krajów i tych, które należą do Schengen. Lista kierunków, w które możliwy jest lot bez paszportu lub przejazd autokarem, jest dłuższa, chociaż nie zawsze obie opcje są możliwe w konkretnym przypadku.

Ze względu na przynależność do strefy Schengen możesz wyjechać bez paszportu do takich krajów jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy.

Do niektórych państw możesz wjechać pomimo tego, że nie należą do tej strefy. Zalicza się do nich następujące: Albania, Andora, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Irlandia, Macedonia, Mołdawia, Monako, Rumunia, San Marino, Serbia, Watykan.

Zastanawiając się, gdzie jest potrzebny paszport, możesz wpaść na kierunki, w których dokument ten wydaje Ci się niezbędny. Tymczasem w praktyce wcale tak nie jest. Doskonałym przykładem są Wyspy Kanaryjskie, które należą do Hiszpanii. Innym jest Madera, która jest portugalska.

Analizując, gdzie jest potrzebny paszport, w jakie miejsca możesz wyjechać bez tego dokumentu, być może w ogóle nie bierzesz pod uwagę egzotycznych kierunków. Tymczasem możesz wyjechać nawet na… Karaiby! Wszystko dzięki temu, że m.in. Martynika i Gwadelupa są francuskimi departamentami zamorskimi. Innym przykładem są Azory, czyli archipelag wysp wulkanicznych należących do Portugalii. Bez paszportu pojedziesz również na Bora-Bora, które należy do Polinezji Francuskiej. Obok dalekiego Madagaskaru znajduje się egzotyczna wyspa Reunion, która również jest terytorium zamorskim Francji.

Uwaga: pewnego rodzaju pułapkę szykuje Cypr. Ta wyspa jest podzielona na część północną i południową. Choć ten podział oficjalnie nie jest akceptowany przez zdecydowaną większość świata, to jednak rodzi problem związany z dokumentami wymaganymi przy wjeździe. Na Cypr Północny potrzebujesz paszportu, na Cypr Południowy wystarczy dowód osobisty. Co więcej, w pierwszym przypadku przygotuj się na roaming i wysokie koszty połączeń oraz internetu. Natomiast w części południowej obowiązują te same zasady co w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Niespodziankę dla turystów z Polski przygotowała Turcja. To jeden z ulubionych kierunków w naszym kraju, a teraz pojawił się kolejny argument, który przemawia za jego wyborem – od 19 kwietnia możesz tam polecieć na dowód. Nie potrzebujesz paszportu! 

Od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już formalnie członkiem Unii Europejskiej. Czy zatem do Anglii jest potrzebny paszport? Tak, taka konieczność obowiązuje dokładnie od 1 października 2021 roku. Zatem, jeśli zamierzasz zwiedzić Londyn, wybrać się na mecz FC Liverpool, Manchesteru United lub innych angielskich drużyn, to musisz mieć paszport. Nie jest już możliwy wjazd do Anglii na dowód osobisty. Istnieje jednak wyjątek. Wjazd na podstawie dowodu osobistego jest dozwolony dla mających status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego.

To nie wszystko. Jeśli zamierzasz wyjechać na dłużej, to potrzebny Ci jest nie tylko paszport do Anglii, ale także wiza. Przy czym nie jest ona wymagana w przypadku pobytów turystycznych i służbowych do 6 miesięcy. 

Co natomiast się dzieje, jeśli wybierasz się do miejsca, w którym nie jest wymagany paszport, natomiast masz przesiadkę na lotnisku w kraju, gdzie ten dokument jest obowiązkowy? O ile nie opuszczasz tego lotniska, to w dalszym ciągu nie jest Ci potrzebny paszport. Natomiast w przypadku, gdy musisz wyjść poza jego teren, to już koniecznie musisz okazać ten dokument.

Innym przypadkiem, kiedy będziesz potrzebować paszportu, jest sytuacja, w której podróż odbywa się na podstawie osobnych biletów. Załóżmy, że lecisz z Warszawy do Londynu, gdzie masz przesiadkę, ale podróż kontynuujesz na podstawie kolejnego biletu na Teneryfę, zatem czeka Cię odprawa przed następnym etapem. W takim przypadku wymagane jest okazanie paszportu – dowód osobisty nie wystarczy. 

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.