Jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Podróż | 6 minut
Każdy wyjazd to wyzwanie organizacyjne. Musisz zaplanować wydatki, strategię pakowania walizek, a przede wszystkim plan całej podróży. Decydując się na taki wyjazd nie możesz zapomnieć o jeszcze jednym, niezwykle ważnym elemencie – o odpowiednim ubezpieczeniu. Pomoże Ci ono szybko uporać się z konsekwencjami przykrych, niespodziewanych zdarzeń. Podpowiadamy, jak działa ubezpieczenie turystyczne.
Wybierając się na urlop z dzieckiem, rodzinne wakacje marzeń czy egzotyczną wycieczkę z drugą połówką, spodziewasz się wyłącznie miłych wrażeń. Raczej nie myślisz wtedy o tym, co nieprzyjemnego może się wydarzyć. Trzeba jednak pamiętać, że nie na wszystkie zdarzenia masz wpływ. Na lotnisku może zaginąć Twój bagaż podróżny, podczas wypoczynku może dopaść Cię choroba albo może mieć miejsce wypadek, w którym odniesiesz obrażenia.
Spis treści:
 
W zależności od wybranego zakresu, ubezpieczenie turystyczne pomoże Ci w przeróżnych sytuacjach. Mogą to być drobne obrażenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku (np. złamanie), mniej lub bardziej poważne operacje (wycięcie wyrostka robaczkowego, pomoc w razie chorób serca, udaru, itp.) albo niepożądane konsekwencje uprawiania sportów rekreacyjnych (złamania, zwichnięcia, itp.). Aby mieć pewność, że w razie powstania szkody ubezpieczenie obejmie daną sytuację, wczytaj się dokładnie w opcje przy zakupie ubezpieczenia podróżnego online.

Jest wiele powodów, dla których docenisz ubezpieczenie turystyczne. Polisa podróżna składa się z kilku elementów. Każdy z nich gwarantuje ochronę w innym zakresie. Wyjaśniamy, jak to wygląda w Allianz.

1. Koszty leczenia i Assistance

Ubezpieczenie turystyczne pomoże Ci w przeróżnych sytuacjach. Mogą to być drobne obrażenia powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, mniej lub bardziej poważne operacje albo niepożądane konsekwencje uprawiania sportów rekreacyjnych.

Z tytułu zawartej z nami umowy, pokryjemy koszty Twojego leczenia oraz zapewnimy ochronę, jeżeli przebywając na wakacjach za granicą będziesz takiej pomocy medycznej potrzebować. Wystarczy, że w razie nagłego zachorowania lub wypadku skontaktujesz się z Centrum Alarmowym, a my pomożemy Ci w zorganizowaniu leczenia i poniesiemy jego koszty, do wysokości sumy ubezpieczenia, w Allianz może to być aż 1,5 mln zł. Przykładowo – zapłacimy za Twoje wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, badania specjalistyczne, transport do placówki medycznej, czy leczenie stomatologiczne za granicą w nagłych przypadkach. Nie będziesz musiał samodzielnie wnosić zaliczek, czy pożyczać pieniędzy. Allianz rozliczy się bezpośrednio z podmiotem, który świadczył Ci pomoc medyczną, aby oszczędzić Ci formalności i problemów.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W sytuacji, kiedy nieumyślnie wyrządzisz komuś szkodę osobową lub rzeczową podczas podróży, Allianz wypłaci odszkodowanie na rzecz tej poszkodowanej osoby. Taka ochrona wydaje Ci się abstrakcyjna? Wyobraź sobie, że jeździsz rowerem po lesie. Nie zauważasz jednak spacerujących ludzi i powodujesz wypadek, w wyniku którego jedna osoba łamie sobie rękę. Poszkodowany może zażądać od Ciebie odszkodowania. W takim przypadku powinien on zgłosić się do Allianz ze swoim roszczeniem. To my poniesiemy jego koszt.

3. Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Pewnie słyszałeś o nieprzyjemnych incydentach z bagażem, który przytrafiły się innym podróżującym. A może takie przykre doświadczenie spotkało również Ciebie? Przy lotach samolotem zdarza się, że bagaż nie dotrze razem z podróżnym do miejsca docelowego. Może walizka przyleci z opóźnieniem? A może ktoś ją ukradł i nigdy jej zawartość nie wróci do Ciebie? Z ubezpieczeniem w Allianz nie musisz się martwić o poniesione straty. Ciesz się urlopem, kup niezbędne rzeczy, a po powrocie do kraju wypłacimy Ci środki należne za utracony bagaż, w tym walizki i torby. Pamiętaj, że świadczenie wypłacimy Ci nie tylko, jeżeli ubezpieczony bagaż podróżny zostanie zniszczony przez linie lotnicze, czy innego przewoźnika. Od Allianz pieniądze dostaniesz również, jeżeli Twój bagaż ulegnie utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek zdarzeń losowych, takich jak kradzież, pożar czy wypadek.

4. Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ubezpieczenie sprzętu sportowego jest jedną z opcji dodatkowych ubezpieczenia podróżnego. W ramach ubezpieczenia bagażu, możemy również objąć ochroną ubezpieczeniową Twój sprzęt sportowy, m.in. narty, snowboard, rower, sprzęt do nurkowania czy wspinaczki.

5. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Na czym polega takie ubezpieczenie? W sytuacji, gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, który pociągnie za sobą trwałą utratę zdrowia, wypłacimy Ci dodatkowe środki. Jeśli planujesz więc wyjazd połączony z rekreacyjnym uprawianiem sportów, na przykład z jazdą na nartach, to koniecznie upewnij się, że Twoja polisa została rozszerzona o NNW. To ono chroni Cię przed finansowymi skutkami skręceń i złamań oraz zapewnia pomoc w organizacji rehabilitacji po powrocie do kraju. Natomiast, jeśli taki wypadek okazałby się śmiertelny, to środki wypłacimy Twoim bliskim.

Szkodę możesz zgłosić online. Odszkodowanie na pokrycie szkód w uproszczonym procesie wypłacimy Ci w ciągu nawet 3 dni od otrzymania zgłoszenia. A jeśli szkoda jest większa i wymaga oględzin, nasz konsultant na infolinii we wszystkim Ci pomoże.

Dobra polisa ubezpieczeniowa może okazać się bezcenną pomocą. Jednak aby z niej skorzystać – musisz ją najpierw wykupić, a o to najlepiej zadbać jeszcze przed wyjazdem. Gdyby zdarzyło się jednak, że zapomnisz o ubezpieczeniu przed udaniem się na lotnisko, istnieje możliwość zakupu polisy już w trakcie pobytu za granicą. Wtedy jednak musisz pamiętać o tym, że ochrona będzie aktywna dopiero od trzeciego dnia po złożeniu wniosku i opłaceniu składki. Oznacza to, że jeżeli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia po zdarzeniu lub w trakcie choroby, nie będziesz mógł liczyć na wypłatę świadczenia z tego tytułu. 
Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.