Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne?

Podróż | 5 minut
Wyjazd na wakacje, ferie zimowe albo weekendowa wycieczka do stolicy wybranego kraju – to najczęstsze sytuacje, kiedy myślisz o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Nie wszystkie okoliczności jesteś w stanie przewidzieć, dlatego warto się ubezpieczyć. Sprawdź, co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne, abyś był przygotowany na przykre niespodzianki, które mogą Cię spotkać podczas podróży.

Wśród osób planujących wyjazd do jednego z krajów Unii Europejskiej często zadawane jest pytanie, czy konieczne jest ubezpieczenie turystyczne, czy nie wystarczy zabrać EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi ona potwierdzenie, że masz prawo do skorzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa UE na koszt NFZ. Pamiętaj jednak, że karta EKUZ pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach, które mają podpisaną umowę z lokalnym odpowiednikiem naszego NFZ oraz na zasadach obowiązujących w danym państwie. Może się więc zdarzyć, że najbliższy szpital z podpisaną umową będzie nawet 100 kilometrów od miejsca, gdzie się znajdujesz albo, że zaistnieje konieczność wniesienia dopłaty do otrzymanych przez Ciebie świadczeń medycznych. EKUZ nie gwarantuje także wielu dodatkowych udogodnień, które otrzymujesz w ubezpieczeniu turystycznym, np. transportu medycznego do kraju, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czy odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W związku z tym, kiedy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie otrzymasz żadnych dodatkowych środków, a koszty zakupu lekarstw, czy fachowej rehabilitacji będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Z kolei, jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną, to EKUZ nie pokryje kosztów spowodowanych przez Ciebie szkód. Jeśli zatem podczas jazdy na snowboardzie niefortunnie potrącisz narciarza i dozna on krzywdy, to wyrządzone szkody obciążą Twoje konto. Inaczej jest, kiedy zdecydujesz się na ochronę z ubezpieczeniem turystycznym. W tych sytuacjach, możesz liczyć na pomoc i środki finansowe, które zostaną wypłacone z Twojej polisy.

Odpowiedź na postawione pytanie brzmi zatem: Nie, EKUZ nie wystarczy. Wyjeżdżając za granicę trzeba zabrać ze sobą dobre ubezpieczenie podróżne.

Wybierając ubezpieczenie musisz zdecydować się na zakup takiej polisy, która zapewni Ci pełną ochronę podczas podróży. Zobacz, na przykładzie  ubezpieczenia podróżnego Allianz  , co powinna zawierać Twoja polisa.

Wybrana przez Ciebie polisa powinna zawierać ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Nie jedziesz na wakacje po to, żeby się leczyć. Jednak czasem konieczne jest skorzystanie z pomocy lekarza w nagłych sytuacjach. Może przytrafić Ci się choroba albo jakiś uraz i dzięki ubezpieczeniu masz gwarancję, że to nie Ty pokryjesz, często wysokie, koszty opieki zdrowotnej za granicą. Mogą to być wydatki takie jak: wizyty lekarskie, badania krwi, RTG, EKG, USG, leczenie w szpitalu. Kupując polisę w Allianz masz gwarancję, że otrzymasz niezbędną pomoc w całym procesie poszukiwania opieki medycznej. Nasze Centrum Alarmowe jest czynne całodobowo. Kontaktując się z nim uzyskasz wskazówki, na przykład gdzie znajduje się najbliższa placówka medyczna albo pomocne przy umówieniu wizyty lekarskiej. Co więcej, jeśli zaistnieje taka konieczność, zorganizujemy dla Ciebie transport medyczny oraz dostarczymy Ci lekarstwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to drugi, bardzo istotny element polisy turystycznej. Może się on okazać bardzo przydatny, jeśli w trakcie wyjazdu nieumyślnie wyrządzisz szkodę innej osobie i zostaniesz zobligowany do rekompensaty za poniesione przez nią mniejsze lub większe straty. W takiej sytuacji Allianz pokryje koszty tej rekompensaty, a nawet wydatki poniesione przez Ciebie na rzecz profesjonalnej obrony, jeśli będziesz musiał w sądzie ustalać wysokość należnego odszkodowania. Brzmi abstrakcyjnie? Oto przykładowa sytuacja, kiedy takie ubezpieczenie może być bardzo pomocne. Podczas wycieczki na punkt widokowy poślizgniesz się, a upadając pociągniesz stojącą obok Ciebie turystkę. Ty wychodzisz z tej sytuacji jedynie z paroma siniakami, jednak druga osoba łamie nogę, drze odzież i niszczy drogi aparat fotograficzny, który trzymała w ręce. Osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej. W takiej sytuacji nie tylko uiścimy zasądzoną kwotę za Ciebie, ale dodatkowo zapewnimy Ci pomoc prawników, którzy będą reprezentować Cię w sądzie.

Pomoc w razie nieszczęśliwych wypadków (NNW) to kolejny element polisy turystycznej w Allianz. W odróżnieniu od EKUZ, u nas w ramach ubezpieczenia Ty lub Twoja rodzina otrzymacie wsparcie w sytuacji, gdy nieszczęśliwy wypadek spowoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub nawet, gdy doprowadzi do Twojej śmierci. Co ważne, otrzymacie nie tylko środki finansowe, ale również pomoc organizacyjną. Rozumiemy, jak ważna jest pomoc w trudnych chwilach, dlatego dbamy o to, by jak najbardziej ułatwić Ci poradzenie sobie z takimi nieprzewidzianymi sytuacjami.

Ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego to kolejny aspekt, o który warto się zatroszczyć podczas personalizowania ubezpieczenia. Dzięki objęciu ochroną bagażu, wszystkie rzeczy, które zabierasz ze sobą w podróż będą chronione od chwili, gdy wyjdziesz ze swojego domu. Cokolwiek się stanie (kradzież, zniszczenie czy uszkodzenie), my pokryjemy Twoją szkodę.

Zapewniamy wszechstronną ochronę i pomoc w czasie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz pełne dane o spółce.