Zniżki na OC – kiedy się je dostaje, a kiedy traci?

Samochód | 3 minuty

Zawarcie polisy OC jest Twoim obowiązkiem jako posiadacza pojazdu mechanicznego. Pamiętaj jednak, że cena za taką ochronę jest uzależniona od wielu czynników – nie ma stałej składki, która obowiązuje wszystkich właścicieli aut. Jednym z elementów, które wpływają na jej wysokość, jest przebieg historii ubezpieczenia. Kiedy możesz liczyć na zniżkę na OC, a kiedy owa historia będzie działać na Twoją niekorzyść?

Spis treści:

Jak sprawdzić przysługujące zniżki na OC?

Każde towarzystwo ma własny system oceny historii przebiegu ubezpieczenia. Tym samym nieco inaczej wygląda obliczanie zniżki na OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie precyzuje, jak towarzystwa mają wyliczać składkę na OC. Zatem mogą oni naliczać je zupełnie inaczej – w innej wysokości za każdy rok bezszkodowej jazdy.

Jak sprawdzić zniżki OC? W systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego masz możliwość wygenerowania zaświadczenia o przebiegu ochrony ubezpieczeniowej i tak możesz się upewnić, ile spowodowałeś szkód. Jeśli takie sytuacje Ci się nie przydarzyły, to najczęściej za każdy rok bezszkodowej jazdy uzyskasz 10 proc. zniżki, więc np. po 4 latach powinna ona wynieść 40 proc. W praktyce jednak ta informacja niewiele Ci daje, bo przecież nie ustalisz na tej podstawie, ile będzie Cię kosztować OC – wpływ na wysokość składki ma wiele czynników.

Jeśli chcesz obliczyć wysokość składki, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń. 

Na jak długo traci się zniżki na OC po kolizji?

Spowodowanie szkody, która zostanie naprawiona z Twojego OC, wpływa na wzrost składki w kolejnym roku ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym utracisz część wypracowanych zniżek. Najczęściej będzie to 10 proc., o ile spowodujesz jedną szkodę. Jeśli będzie ich więcej, to strata zniżek będzie jeszcze większa. Na jak długo traci się zniżki po kolizji? Oczywiście nie na zawsze – wszystko zależy od tego, jak będziesz korzystać z pojazdu w kolejnych latach korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli będziesz jeździć bezszkodowo, to możliwe, że odzyskasz je nawet po roku. Pod tym względem jednak również nie ma reguły – wszystko zależy od indywidualnej oceny przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Po jakim czasie można dostać zniżkę na ubezpieczenie samochodu?

Kiedy ubezpieczasz swój pierwszy pojazd, to jesteś dla towarzystwa zupełnie nowym klientem, bez historii przebiegu ubezpieczenia. Dlatego ubezpieczyciel nie wie, z kim ma do czynienia – cena pierwszego OC jest stosunkowo wysoka, ale wraz z kolejnymi latami bezszkodowej jazdy będzie już uwzględniać wypracowane zniżki.. Po jakim czasie uzyskasz zniżki na ubezpieczenie samochodu? To również kwestia ustaleń wewnętrznych danego towarzystwa. Najczęściej jeden rok bezszkodowej jazdy przyniesie 10 proc. zniżki, ale nie jest to regułą. Pamiętaj również o tym, że jej naliczenie wcale nie jest jednoznaczne z tym, że OC w kolejnym roku będzie kosztować mniej. To tylko jeden z wielu czynników, które mają wpływ na wysokość składki.

Po ilu latach zniżki OC w Twoim przypadku mogą osiągnąć maksymalną wysokość? Najczęściej górna granica wynosi 60 proc., czyli z reguły wypracujesz je po 6 latach bezszkodowej jazdy.

Zniżka za bezszkodową jazdę

Unikanie powodowania szkód może Ci przynieść oszczędność na OC, ale oczywiście nawet najlepszemu, ostrożnemu kierowcy może się przydarzyć spowodowanie takiego zdarzenia. Wtedy utracisz część zniżek za bezszkodową jazdę. Pamiętaj jednak, że są one jednym z wielu czynników, które mają wpływ na składkę za OC. Porównywanie ofert pod kątem tego, jaką wysokość zniżek oferuje towarzystwo po danym okresie, nie jest jednoznaczne z wyborem takiej, która będzie najtańsza i najlepsza.

Tylko skorzystanie z kalkulatora OC daje Ci pewną informację co do wysokości składek. Poza tym, choć towarzystwa muszą zapewnić taką samą ochronę w ramach polisy, to nie oznacza, że oferty niczym się nie różnią. W Allianz masz do wyboru 4 wygodne pakiety, a w ramach każdego pakietu otrzymujesz OC i podstawowy pakiet assistance w cenie polisy. Masz również ochronę prawną i NNW dla kierowcy, a to kolejne korzyści, które wynikają z tej propozycji - i nie w każdym towarzystwie je uzyskasz.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.