Jakiś czas temu rządzący zapowiadali, że po polskich drogach w 2025 roku będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. W międzyczasie jednak pojawiły się przeszkody, które wpłynęły na spowolnienie rozwoju branży aut elektrycznych w Polsce. Pandemia, wojna w Ukrainie – to jedne z ważniejszych przykładów. W 2021 roku wprowadzono w Polsce dopłaty, które miały przyśpieszyć zainteresowanie takimi autami. Sprawdź, na czym polega program „Mój Elektryk” i co możesz dzięki niemu zyskać.

Spis treści:

Jak wynika z Licznika Elektromobilności, prowadzonego przez PZPM i PSPA (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), według stanu na koniec sierpnia 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było 54 tys. samochodów z napędem elektrycznym. Od momentu wprowadzenia programu widać dużo większe zainteresowanie takimi autami. Tylko w 2022 roku, do końca sierpnia, zarejestrowano 16 tys. tych samochodów, co oznacza wynik o 40 procent lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polacy potrzebowali rozwiązania, które zwiększy ich zainteresowanie tymi autami i spowoduje, że taki zakup będzie bardziej opłacalny. Dofinansowanie do samochodu elektrycznego spowodowało, że zakup takiego samochodu wiąże się z mniejszym wydatkiem.

Pamiętaj jednak, że zwrot kosztów otrzymasz dopiero po zakupie auta – musisz więc dysponować  środkami na poziomie pełnej ceny pojazdu. Dopiero potem możesz złożyć wniosek, który pozwoli Ci otrzymać dofinansowanie na samochód elektryczny. Jest to więc  zwrot części poniesionych już kosztów.

Program „Mój Elektryk” uruchomiono w 2021 roku. Od 12 lipca wnioski o dofinansowanie do elektrycznego samochodu mogą składać osoby fizyczne, natomiast od 22 listopada również inne podmioty.

Od jego rozpoczęcia minął już ponad rok. Według stanu na 1 września 2022 roku liczba samochodów, które objęto wnioskami o dofinansowanie, wyniosła ponad 7 tys. To oznacza, że złożono je w przypadku blisko 60 procent aut należących do kategorii M1 oraz N1. Kategoria M1 to auta do przewozu osób, które mają nie więcej niż osiem miejsc siedzących, pomijając siedzenie kierowcy. Natomiast N1 – pojazdy służące do przewozu ładunków, które mają dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

Ile wynosi dopłata do samochodów elektrycznych? Otóż maksymalnie możesz otrzymać:

  • 18 750 zł – jako osoba fizyczna lub firma,
  • 27 000 – jako osoba fizyczna, która ma Kartę Dużej Rodziny. Przysługuje ona tym, którzy mieli lub mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Ponadto taką kwotę może uzyskać również Twoja firma, o ile zadeklarujesz roczny przebieg pojazdu wynoszący co najmniej 15 tys. km.

Maksymalna kwota dopłaty zależy również od rodzaju pojazdu:

  • Należące do kategorii M1 – maksymalnie 27 000,
  • Należące do kategorii L (głównie pojazdy dwu- i trójkołowe) – 4000,
  • Należące do kategorii N1 – 70 000. Nie obowiązuje tutaj limit cenowy pojazdu, natomiast są inne ograniczenia. Podstawowa kwota dofinansowania wynosi 50 tys., ale maksymalnie może to być 20 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku deklarowanego przebiegu rocznego powyżej 20 tys. jest to nie więcej niż 70 000 zł. Tutaj przyznana kwota nie może przekroczyć 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

Aby otrzymać dopłatę w ramach programu „Mój Elektryk”, musisz spełnić określone wymagania. Oto podstawowe zasady, które w nim obowiązują:

  • Obejmuje wyłącznie zakup pojazdów nowych, których cena nie przekracza 225 tys. brutto. To ograniczenie nie obowiązuje w przypadku osób, które mają Kartę Dużej Rodziny – dla nich nie ma limitu cenowego,
  • Nabór wniosków prowadzony jest do 30 września 2025 lub do wyczerpania środków,
  • Budżet programu wynosi 500 mln złotych,
  • Jest to bezzwrotna forma dofinansowania.

Aby otrzymać dopłatę, musisz złożyć wniosek. Zrobisz to elektronicznie na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Obowiązkowe załączniki to m.in. faktura potwierdzająca zakup pojazdu i dowód rejestracyjny, a także polisa OC. Pamiętaj o zawarciu umowy ubezpieczenia – to nie tylko wymóg do otrzymania dopłaty, ale również sposób na zabezpieczenie się przed finansowymi konsekwencjami szkód, które możesz spowodować. Ponadto, aby otrzymać dofinansowanie, musisz wykupić dla auta autocasco.

Dopłata do aut elektrycznych dostępna jest dla firm, osób fizycznych, samorządów i podmiotów instytucjonalnych. Jeśli uzyskasz dofinansowanie, musisz umieścić na aucie naklejkę z logo NFOŚiGW i pozostawić ją na nim na 24 miesiące od dnia rejestracji auta. Naklejki tej nie otrzymasz od urzędu – musisz ją zdobyć samodzielnie. Zamówisz ją m.in. w sieci.

Kupujesz samochód elektryczny? Pamiętaj o wspomnianym obowiązkowym OC. Sprawdź online wysokość składki za ubezpieczenie elektryka. Weź pod uwagę również dobrowolne umowy ubezpieczenia, takie jak autocasco, które również jest wymagane, jeśli chcesz otrzymać dopłatę.

 

Źródła:

https://pspa.com.pl/2022/informacja/moj-elektryk-dynamizuje-rozwoj-polskiego-rynku-samochodow-z-napedem-elektrycznym/

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.