Dlaczego dzieci muszą jeździć w fotelikach?

Samochód | 3 minuty

Nasze dzieci powinny być możliwie najlepiej chronione podczas jazdy samochodem. Jednak pasy bezpieczeństwa, które są fabrycznie montowane w pojazdach, nie są dostosowane do mniejszego wzrostu i wagi najmłodszych podróżujących. Dlatego najlepszym ze sposobów jest zakup odpowiedniego fotelika samochodowego.

Czy jednak wiemy, dlaczego fotelik jest tak ważny, jak go wybrać, czego się wystrzegać i do kiedy dziecko musi jeździć w foteliku?

Spis treści:

Fotelik samochodowy – co mówią przepisy?

Zacznijmy od podstaw, co o foteliku samochodowym mówią przepisy. Obowiązek jazdy w foteliku, jeszcze do niedawna, obowiązywał dzieci do 12 roku życia. Jednak w 2015 roku, w wyniku potrzeby ujednolicenia polskiego prawa z europejskim, wprowadzono nowelizację ustawy  Prawo o Ruchu Drogowym i zniesiono wiekową granicę 12 lat. Od tego momentu wożenie dziecka w foteliku jest obowiązkowe tak długo, jak długo dziecko ma mniej niż 150 cm wzrostu. W związku z przepisem fotelik dla dziecka może być obowiązkowy nawet do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Przepisy mówią także, co grozi za przewożenie dzieci w samochodzie bez fotelika – grozi nam 6 punktów karnych i mandat w wysokości 150 zł.

Przepisy dotyczące dziecka w foteliku nie określają jednak dokładnie kwestii tego, jak wybrać odpowiedni fotelik. Co więcej, badania przeprowadzone w 2017 roku przez Centrum Bezpieczeństwa fotelik.info oraz Nest Bank jasno wykazują, że ponad 60%[i] kupujących fotelik nie sprawdza go pod względem tego, czy pasuje on do dziecka i modelu samochodu, a to od tego zależy bezpieczeństwo przewozu dzieci w samochodzie. Ponad 40% badanych uznaje także, że podstawka jest tak samo bezpieczna, jak fotelik samochodowy. Nie jest to prawdą, ponieważ podstawka nie chroni górnych partii ciała dziecka, które są najbardziej narażone na uszkodzenie w sytuacji wypadku. Wynika to przede wszystkim z ich specyficznej budowy ciała – głowa dziecka poniżej 5. roku życia może stanowić nawet ok. 25% całkowitej masy jego ciała, kiedy w przypadku dorosłego jest to jedynie 6 do 8%[ii]. Co więcej, dzieci nie mają tak dobrze rozwiniętych mięśni szyi, mają delikatniejsze kręgosłupy, węższe ramiona oraz o wiele mniejsze klatki piersiowe i słabiej rozwinięte miednice. W takiej sytuacji ich organy wewnętrzne są słabiej chronione. Dlatego przewożenie dziecka w foteliku  jest bezpieczniejsze niż z użyciem podstawki czy też popularnych ostatnio klamerek do pasów, które zazwyczaj nie posiadają w ogóle odpowiednich atestów.

Argumentem za podstawkami, klamrami do pasów czy też fotelikami samochodowymi bez odpowiednich atestów albo używanymi (które często są powypadkowe, o czym możemy nie zostać poinformowani), jest często ich niższa cena. Pamiętajmy, że zdrowie i życie dziecka nie ma ceny. Jeśli jednak chcielibyśmy mieć pewność, że w sytuacji uszkodzenia fotelików w czasie wypadków, a co za tym idzie, konieczności zakupu nowych, będziemy mieli zapewnione na to fundusze, skorzystajmy z ubezpieczenia AC. Samo ubezpieczenie OC nie chroni fotelików.

Jak długo dziecko musi jeździć w foteliku?

Wyjaśniliśmy już, do kiedy dziecko powinno podróżować w foteliku, ale od tej zasady są pewne wyjątki. Dziecko bez fotelika, które ma mniej niż 150 cm, może podróżować na tylnym siedzeniu samochodu zapięte standardowymi pasami bezpieczeństwa, jeśli ma więcej niż 135 cm i waży ponad 36 kg. Przewożenie dzieci w pojazdach takich jak karetka, samochód policji, straży pożarnej czy straży miejskiej, licencjonowana taksówka oraz środki komunikacji publicznej także nie wymaga fotelika. Dziecko w samochodzie może jeździć bez fotelika, jeśli ma więcej niż 3 lata i siedzi na tylnym siedzeniu, zapięte standardowymi pasami, pomiędzy dwójką innych dzieci umieszczonych w fotelikach samochodowych. Wtedy jazda bez fotelika wynika z kwestii praktycznej, kiedy na tylnym siedzeniu nie jesteśmy w stanie umieścić więcej fotelików niż dwa, a przewozimy trójkę dzieci. Mimo że prawo dopuszcza taki przypadek, należy pamiętać, że dziecko podróżujące w środku nie jest wtedy tam samo chronione, jak dzieci zabezpieczone profesjonalnym fotelikiem. Ostatni wyjątek  (Prawo o ruchu drogowym, art. 39 ust. 3c), kiedy dziecko może jeździć bez fotelika, dotyczy sytuacji, gdy posiada ono medyczne przeciwwskazania do jazdy w nim. W takiej sytuacji dziecko powinno być zapięte pasami bezpieczeństwa, a my musimy być w stanie okazać takie zaświadczenie w trakcie kontroli.

Co z jazdą w foteliku na przednim siedzeniu? Jest to możliwe, ale pod dwoma warunkami. Dziecko w foteliku na przednim siedzeniu wymaga od nas dezaktywacji poduszki powietrznej przypisanej do tego siedzenia oraz ustawienia fotelika tyłem do kierunku jazdy pojazdu.

Przewożenie dziecka bez fotelika, nawet w sytuacji, gdy jest to niezwykle krótka podróż, może nieść z sobą ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego chrońmy swoje dzieci, wybierając sprawdzone foteliki samochodowe z odpowiednimi atestami. W wyborze odpowiedniego modelu pomogą nam pracownicy specjalistycznych sklepów. Natomiast w ich ochronie pomoże Allianz za pomocą ubezpieczenia AC.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.