Jazda pod wpływem alkoholu - odpowiedzialność osoby kierującej pojazdem

Samochód | 5 minut

O tym, jak nieodpowiedzialna jest jazda pod wpływem alkoholu, nie trzeba przekonywać. Znane hasło głosi: „Piłeś? Nie jedź!”. Czy wypicie jakiejkolwiek ilości alkoholu wyklucza jazdę samochodem? W praktyce bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na takie pytanie, ponieważ wszystko zależy od wielu czynników – tego, ile wypiliśmy, jakiego alkoholu, jak dawno i jak przebiega metabolizm alkoholu w przypadku naszego organizmu.

Dlatego zawsze po użyciu jakiegokolwiek alkoholu definitywnie zaleca się, aby po prostu zrezygnować z jazdy.

Spis treści:

Dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz we krwi

Jeśli sytuacja wymaga, że musimy jechać, powinniśmy skorzystać z badania alkomatem – wykonamy je za darmo, na naszą prośbę, w każdej jednostce policji. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie je wykonać. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie jesteśmy w najmniejszym stopniu pod wpływem alkoholu, nie mając wyniku badania, kategorycznie nie wsiadajmy za kółko.

Najwięcej wątpliwości budzi dopuszczalna ilość alkoholu we krwi oraz to, jak zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu różni się w zależności od trunku.

Postaramy się odpowiedzieć na często pojawiające się pytania.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, czyli ile można mieć promili?

Poziom alkoholu we krwi nie może przekroczyć 0,2 promila. Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu nie może być większy niż 0,1 mm w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Ile promili ma się po piwie? 

Przyjmuje się, że uśredniony wynik dla jednego piwa wynosi 0,26 promili we krwi i 0,13 mg/dm3 w wydychanym powietrzu[1]. Jest to więc stan po użyciu alkoholu, kiedy to przekroczone zostały dopuszczalne promile.

Ile promili ma się po winie?

Przyjmując, że kieliszek wina to 100 ml o mocy 12% (co daje nam 9,48 g alkoholu), mężczyzna o wadze ok. 80 kg będzie mieć ok. 0,1 promili po ok. godzinie od spożycia. Natomiast kobieta ważąca ok. 50 kg po godzinie od wypicia będzie mieć ok. 0,35 promili.

Ile promili ma się po wódce?

Kieliszek wódki o pojemności 50 ml i stężeniu 40% to 15,8 g alkoholu. Mężczyzna ważący ok. 80 kg po godzinie otrzyma wynik ok. 0,15 promili, natomiast kobieta o wadze ok. 50 kg – 0,45 promili.

Ile czasu po wypiciu piwa można prowadzić samochód?

Oczywiście zależy to od wielu czynników – od mocy piwa, naszego stanu, tego, czy piliśmy na czczo, czy też nie. Jednakże przyjmuje się, że organizm potrzebuje ok. 3 godzin, aby pozbyć się z organizmu alkoholu z jednego piwa.

Należy jednak pamiętać, że te odpowiedzi są jedynie uśrednionymi wynikami i w naszym przypadku może być zupełnie inaczej, na przykład alkohol może utrzymywać się we krwi znacznie dłużej. Dlatego jedyną pewność daje wynik badania alkomatem.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Zanim przejdziemy do kary za jazdę pod wpływem alkoholu przewidzianej prawem, warto wspomnieć także o innych konsekwencjach jazdy po spożyciu, a są to:

  • brak odszkodowania w ramach AC, o ile istnieje związek przyczynowy picia z wypadkiem;
  • konieczność zwrotu sumy odszkodowania z dummy ubezpieczenia OC ubezpieczycielowi
  • oraz przede wszystkim tragedia, którą można spowodować.

Te argumenty powinny być wystarczająco przekonujące, aby nie jechać pod wpływem. Dodatkowym czynnikiem są sankcje prawne.

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu?

  • Stan po użyciu alkoholu zagrożony jest[2]: karą aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Często zadawane pytanie brzmi: na ile zabierają prawo jazdy po alkoholu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. To sąd decyduje, jak długo nie będziemy mogli prowadzić auta. Minimalny okres to 6 miesięcy, maksymalny – 3 lata. Jeśli nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane na dłużej niż rok, przed jego odzyskaniem będziemy musieli przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w jednostce WORD-u (Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), czyli po prostu ponownie zdać egzamin na prawko.
  • W przypadku stanu nietrzeźwości grozi nam[3] kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Na jak długo stracimy prawo jazdy w takiej sytuacji? Prawo jazdy za alkohol zostanie nam zabrane na okres od roku do 10 lat. Jednak jeśli będąc nietrzeźwym, spowodowaliśmy wypadek, w którym są ranni bądź zabici, zakaz prowadzenia pojazdów może być dożywotni. Dodatkowo zapłacimy również odszkodowanie, które zostanie przekazane instytucji bądź organizacji społecznej, która zajmuje się pomocą ofiarom takich zdarzeń.

Jeśli liczymy na to, że policja nie skontroluje nas, kiedy prowadzimy pod wpływem alkoholu, warto pamiętać, że tylko w roku 2018 policjanci przeprowadzili ponad 16 mln[4] kontroli trzeźwości kierowców.

Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy za jazdę po alkoholu?

W przypadku dopuszczenia się wykroczenia, tj. jazdy po alkoholu, najczęściej orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast w razie kierowania w stanie nietrzeźwości z reguły sądy orzekają trzyletni zakaz. Jeśli jednak stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest bardzo wysokie, to wówczas nałożona kara może obowiązywać jeszcze dłużej. Sąd może orzec nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jak przebiega procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu?

Zgodnie z art. 135 Prawa o ruchu drogowym podstawą do zatrzymania tego dokumentu jest nawet podejrzenie, że kierowca prowadzi pojazd w stanie po spożyciu alkoholu lub będąc nietrzeźwy. Policjant może dokonać takiego zatrzymania za pokwitowaniem. W tym przypadku nie dochodzi do cofnięcia uprawnień, lecz jedynie do odebrania dokumentu. Następnie musi to być potwierdzone przez prokuratora lub sąd. Dochodzi do tego w 14 dni od dostarczenia im prawa jazdy.

Natomiast w przypadku gdy ma miejsce zatrzymanie prawa jazdy za alkohol, następuje to od razu po przeprowadzonej przez funkcjonariusza policji kontroli trzeźwości. Sprawa będzie rozpatrzona przez sąd, który ustali wymiar kary.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?

Odebranie tego dokumentu w wyniku wykrycia jazdy po alkoholu nie oznacza, że ostatecznie go tracisz. Masz 7 dni od momentu jego zatrzymania na złożenie wniosku o zwrot do sądu, który rozstrzygnie, czy prawo jazdy zostanie Ci przekazane na czas postępowania. Jeśli decyzja będzie dla Ciebie negatywna, to dokument ten do Ciebie nie wróci, ale to nie oznacza, że zostały Ci cofnięte uprawnienia do jazdy – to nastąpić może dopiero po ostatecznym wyroku.

Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu? Jeśli orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów przez dany okres, to powinieneś się do tego zastosować. Pamiętaj, że za jazdę bez uprawnień w czasie obowiązywania sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności. Dlatego musisz odczekać do końca kary. Jeśli odebrano Ci dokument na okres powyżej roku, to musisz zdać ponownie egzamin na prawo jazdy. W przypadku gdy był to krótszy okres – wystarczy, że przejdziesz przez wymagane badania lekarskie. Ponadto każdy, kto został zatrzymany na jeździe pod wpływem alkoholu, musi zaliczyć kurs reedukacyjny. Najczęściej kosztuje on 400 zł.

Procedura odzyskania prawa jazdy po alkoholu wygląda inaczej w przypadku, gdy sąd orzekł bardzo długi okres zakazu prowadzenia pojazdu. Po upływie połowy wyroku możesz złożyć do sądu wniosek o warunkowe przywrócenie uprawnień. Sąd ten może wtedy zezwolić na kierowanie pojazdem z tzw. blokadą alkoholową. Kierowca nie włączy auta, jeśli jest po wpływem alkoholu. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.