Kradzież samochodu a ubezpieczenie 4 fakty

Samochód | 5 minut

Szacuje się, że w Polsce jest obecnie ponad 22 mln samochodów[1] – tylko w samym 2018 roku zarejestrowano 1.937.887 pojazdów.[2] Natomiast wykrywalność kradzieży samochodów w 2018 roku wyniosła zaledwie 23,8%.[3] I chociaż Autocasco posiada nadal zaledwie co czwarty właściciel samochodu[4], to z roku na rok przybywa kierowców, którzy ubezpieczają i siebie i swoje samochody. O czym pamiętać przy wyborze ubezpieczenia AC, aby mieć pewność, że otrzymamy należne nam odszkodowanie w razie kradzieży pojazdu?

Spis treści:

Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony od kradzieży?

Kupujemy auto i pojawia się pytanie – jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony? Jeśli pojazd nabywamy w salonie, nie posiada on ubezpieczenia – to my jako pierwszy właściciel musimy je zakupić. Ale jeśli samochód kupujemy z drugiej ręki, to powinien on posiadać ważne dummy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów. Natomiast ubezpieczenie AC, z którego możemy uzyskać odszkodowanie w razie kradzieży samochodu, traci swoją ważność z chwilą zmiany właściciela. Jak jeszcze sprawdzić dummy ubezpieczenie samochodu, oprócz poproszenia o okazanie ważnego dokumentu ubezpieczenia OC? Możemy skorzystać z bazy danych udostępnianych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – dummy tutaj można wpisać dane pojazdu i sprawdzić, czy ma obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC (ubezpieczyciel ma 7 dni na przekazanie informacji do UFG). Jeśli Twoje auto ma OC, ale nie ma AC, zawsze możesz je dokupić dzwoniąc na infolinię +48 224 224 224.

Więcej interesujących artykułów na naszym blogu: Co się dzieje z poolisą OC w razie sprzedaży auta i  jakie kary grożą za brak ważnego OC.

Jak zabezpieczyć auto przed kradzieżą?

Ubezpieczenie od kradzieży samochodu, czyli ubezpieczenie Autocasco, wymaga spełnienia pewnych warunków, aby móc otrzymać odszkodowanie. Jednym z nich jest odpowiednie zabezpieczenie auta przed kradzieżą. To oczywiste, że nie otrzymamy odszkodowania za kradzież samochodu, jeśli pozostawimy otwarty pojazd z kluczykami w stacyjce na miejscu postojowym. Jak zatem prawidłowo zabezpieczyć auto przed kradzieżą? Należy stosować zabezpieczenia posiadające pozytywną ocenę skuteczności Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT), wśród których są systemy autoalarmowe, immobilisery i blokady elektroniczne, systemy alarmowania oraz lokalizacji. Listę można znaleźć dummy tutaj. Stosując takie zabezpieczenia auta przed kradzieżą, możemy być pewni otrzymania odszkodowania za kradzież samochodu.

Kradzież samochodu a wysokość odszkodowania

Jeśli dojdzie do kradzieży samochodu albo jakiejś jego części, zanim jeszcze zgłosimy się po odszkodowanie w ramach ubezpieczenia auta, pamiętajmy, aby zgłosić zdarzenie na policję. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie nam potrzebne podczas zgłaszania szkody. W Allianz masz możliwość kupienia AC ze stałą sumą ubezpieczenia. Polega to na utrzymaniu wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu z dnia zawarcia umowy. Wartość tę określamy za pomocą systemów eksperckich lub w przypadku pojazdów fabrycznie nowych - faktury zakupu. Oznacza to, że stała suma ubezpieczenia obowiązuje prze cały okres umowy w niezmeinionej wysokości i stanowi podstawę do ustalenia odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?

Ile kosztuje ubezpieczenie auta? Jest to zawsze kwestia indywidualna, wynikająca z wielu czynników, takich jak chociażby rocznik i model pojazdu, ale także nasza historia ubezpieczeniowa i liczba lat bezwypadkowej jazdy. Koszt ubezpieczenia samochodu można sprawdzić online w kalkulatorze ubezpieczenia OC/AC Allianz.

[1] https://www.forbes.pl/biznes/rosnie-liczba-samochodow-w-polsce-warto-zalozyc-warsztat/nv0bb8c

[2] http://www.cepik.gov.pl/documents/76251/76577/Pojazdy+zarejestrowane+w+2018+r.+wojew%C3%B3dztwami+%28pdf%29/bcedb4a2-8256-47bd-bfbf-644e704d0fe2

[3] http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow/170816,Raport-2018-utracone-pojazdy.html

[4] http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,21785961,ubezpieczenie-autocasco-ile-to-kosztuje-i-dlaczego-tak-drogo.html?disableRedirects=true

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.