Ubezpieczenie samochodu sprowadzonego z zagranicy

Samochód | 5 minut

Polski rynek samochodów używanych prężnie się rozwija. Jeśli zdecydujesz się na zakup auta z zagranicy i nie zostanie ono dostarczone do garażu na lawecie, to musisz pamiętać o obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Kupowanie samochodu z zagranicy wiąże się z dodatkowymi kosztami. Formalności związane ze sprowadzeniem auta to nie tylko tłumaczenie dokumentów, czy dokonanie opłat akcyzy, ale także konieczność wykupienia ubezpieczenia OC. Bez niego nie możesz legalnie wyjechać na polskie drogi.

Spis treści:

Jakie ubezpieczenie należy wykupić dla sprowadzanego auta? 

Ubezpieczenie auta sprowadzanego z zagranicy wymaga zakupu odpowiedniej polisy OC. Zanim możliwe będzie objęcie Twojego pojazdu standardową polisą OC, powinien on mieć zakupione właściwe ubezpieczenie krótkoterminowe. Oto, jakie OC i w jakiej sytuacji możesz wykupić dla swojego samochodu: 

Po wyrejestrowaniu auta przez poprzedniego właściciela możesz dokonać zakupu tymczasowych tablic wywozowych z krótkoterminowym (do 30 dni) ubezpieczeniem OC samochodu. Po upływie tego czasu, jeśli samochód nadal będzie niezarejestrowany w Polsce, grozi Ci mandat za wykroczenie. Jego wysokość sięga nawet 500 zł. Dodatkowo, Twoje auto może zostać odholowane na policyjny parking. Podobnie narażasz się na nieprzyjemne konsekwencje, jeśli będziesz poruszać się pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC. W tym przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na Ciebie karę w wysokości od 800 do nawet 4.000 zł. Przy czym jego wysokość jest uzależniona od długości przerwy w ubezpieczeniu. W 2018 roku za brak OC do 3 dni, kierowca samochodu osobowego płaci 840 zł, od 4 do 14 dni – 2.100 zł, a powyżej 14 dni – 4.200 zł. To niemałe kwoty i wielokrotnie przewyższają one koszt wykupienia polisy. Nie warto więc ryzykować. Pamiętaj  również, że w przypadku kolizji i braku ubezpieczenia OC, za wyrządzone szkody w całości płaci kierowca albo właściciel pojazdu. A wartość szkód może być niemała.

W sytuacji, gdy poprzedni właściciel nie wyrejestrował auta w kraju pochodzenia, a pojazd ma ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC, możesz się nim poruszać po polskich drogach przez okres 30 dni, korzystając z zagranicznej rejestracji. Po upływie tego okresu musisz zarejestrować samochód i wykupić obowiązkowe OC. 

  • krótkoterminowe ubezpieczenie OC , jeśli auto jest zarejestrowane za granicą

Istnieją sytuacje regulowane przez polskie prawo, kiedy umowę ubezpieczenia OC możesz zawrzeć na czas krótszy niż 12 miesięcy. Takie ubezpieczenie działa w oparciu o te same przepisy co roczna polisa OC, czyli o ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Wykupienie krótkoterminowego OC jest możliwe w kilku sytuacjach. Po pierwsze to wspomniana wcześniej sytuacja dołączenia OC do tymczasowych tablic wywozowych. Druga sytuacja, kiedy OC może być krótsze niż 12 miesięcy ma miejsce, gdy pojazd zarejestrowany jest za granicą, ale nie posiada polisy OC lub Zielonej Karty. Podobnie, jeśli straciły one ważność lub jeśli auto jest zarejestrowane w Polsce tylko czasowo. Trzecia sytuacja ma miejsce, kiedy kupujący prowadzi działalność polegającą na kupnie i sprzedaży aut (np. komisy). Polisa krótkoterminowa zawierana jest na 30 dni i nie ma konieczności jej wypowiadania. Ubezpieczenie bowiem automatycznie wygaśnie po tym okresie.

Kiedy możliwy jest zakup standardowej polisy OC?

Jeśli sprowadzane przez Ciebie auto pozostaje nadal zarejestrowane za granicą, to nie będziesz mieć możliwości wykupienia dla niego pełnej, 12-miesięcznej polisy OC. Takiego zakupu możesz dokonać dopiero, jeśli po rejestracji w Polsce otrzymasz wszystkie dokumenty dotyczące sprowadzonego z zagranicy pojazdu i zostaną one zatwierdzone w Wydziale Komunikacji oraz będziesz w posiadaniu przynajmniej tymczasowych tablic rejestracyjnych, które są ważne przez 30 dni. Po otrzymaniu właściwych tablic, musisz o tym fakcie zawiadomić ubezpieczyciela, u którego zawarłeś standardową, 12-miesięczną umowę ubezpieczeniową OC.

Samo OC nie gwarantuje kompleksowej ochrony

Musisz pamiętać, że OC dotyczy tylko sytuacji, kiedy to Ty wyrządzisz szkodę i w związku z tym jesteś zobowiązany do rekompensaty strat poniesionych przez poszkodowanego. Wtedy są one pokrywane z Twojego OC. Niestety, zazwyczaj przykre zdarzenie na drodze kończy się uszkodzeniem nie tylko auta drugiego kierowcy, ale również uszkodzeniem Twojego samochodu. Twój pojazd w standardowym ubezpieczeniu OC nie podlega żadnej ochronie. Właśnie dlatego kupując obowiązkową polisę OC, warto dokupić również ubezpieczenie AC, czyli Autocasco. 

To właśnie zadaniem AC jest pełna ochrona Twojego samochodu. Innymi słowy, to AC zapewnia finansową ochronę kierowcy przed skutkami szkody powstałej w wypadku. Zatem nawet jeśli jesteś przekonany o niezawodności posiadanego pojazdu i o swoich wysokich umiejętnościach jako kierowcy, to i tak nie możesz mieć pewności, że Twój samochód nigdy nie zostanie uszkodzony. Zawsze na drodze może przytrafić się niespodziewana sytuacja, w której zdarzy się to nie z Twojej winy. Czasem to chwila nieuwagi, czasem niefortunne zdarzenie losowe, jak np. wbiegnięcie zwierzyny leśnej na drogę. Brak AC samochodu sprawia, że w razie takich sytuacji, za wszystkie naprawy trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Niestety, może się także zdarzyć, że Twoje auto zostanie skradzione.  Posiadając AC możesz być spokojny o zainwestowane w pojazd pieniądze, bowiem auto zostaje zabezpieczone finansowo także na ten wypadek. Korzyści z posiadania ubezpieczenia AC jest znacznie więcej – to na przykład ochrona finansowa pojazdu, kiedy sprawca zdarzenia jest nieznany albo przed aktami wandalizmu, czy klęskami żywiołowymi. Jeśli zatem dojdzie do sytuacji, że Twój pojazd zostanie zdewastowany albo zarysowany ostrym narzędziem, to koszty jego naprawy pokryje Twój ubezpieczyciel. 

Pakiet OC/AC w Allianz

Ubezpieczenia OC/AC w Allianz mają szeroki zakres ochrony, jednak istnieją sytuacje, od których warto zabezpieczyć się dodatkowo. Przygotowaliśmy kilka produktów, które w kompleksowy sposób zabezpieczą Cię finansowo przed niepożądanymi konsekwencjami różnych zdarzeń losowych. W naszej ofercie możesz wykupić ubezpieczenie NNW, poszerzyć zakres assistance, dokupić specjalne ubezpieczenie szyb, czy ochrony prawnej.

  • Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków . W sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, a Ty odniesiesz obrażenia, które doprowadzą do trwałego uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz niezbędne świadczenia, aby powrócić do pełni sił. Dzięki takiemu rozszerzeniu polisy, będziesz mógł skorzystać z pomocy specjalistów, wykupić niezbędny sprzęt medyczny czy potrzebne lekarstwa, a także poddać się długotrwałej rehabilitacji bez obaw o konsekwencje finansowe Twojej rekonwalescencji. 
  • Assistance Rozszerzony lub Maksymalny to kolejny produkt dodatkowy, który przygotowaliśmy dla Ciebie w Allianz. Wiemy, jakich problemów mogą przysporzyć dziury w szosie, brak stacji benzynowej lub co gorsza pijany kierowca w sąsiednim samochodzie. Gdy w trasie Twój samochód ulegnie awarii albo wydarzy się z nim coś niespodziewanego, możesz na nas liczyć. Assistance jest pakietem usług, takich jak holowanie pojazdu po wypadku lub awarii, dowóz benzyny, transport podróżnych w razie wypadku. Kupując w Allianz pakiet OC/AC Assistance otrzymasz w podstawowym zakresie bez dodatkowej składki. 
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej. W Allianz zapewnimy Ci pomoc i zwrot kosztów prawnika, gdy będziesz dochodzić swoich roszczeń w razie kolizji z osobą nieubezpieczoną, czy po wjechaniu w dziurę na jedni lub po dokonaniu w sposób niewłaściwy naprawy pojazdu, a także gdy np. Twój pojazd zostanie uszkodzony w myjni czy w razie kolizji ze zwierzęciem. Koszty postępowania administracyjnego lub sądowego oraz adwokata lub radcy prawnego pokryjemy także w przypadku gdy jest prowadzone przeciwko Tobie postępowanie dot. wykroczenia drogowego np. za przekroczenie prędkości lub niewłaściwe parkowanie. 
  • Ubezpieczenie szyb. Zapewnia ona pokrycie kosztów i szybkie zorganizowanie wymiany lub naprawy szyb: przedniej, tylnej i bocznych. Pamiętaj, że jazda z uszkodzoną szybą oznacza nie tylko mandat lub utratę dowodu rejestracyjnego, ale także poważne zagrożenie dla Ciebie i innych kierowców. Zatroszcz się już teraz o swoje bezpieczeństwo i wykup umowę dodatkową ubezpieczającą szyby w Twoim aucie. 
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.