Akcyza za samochód - ile wynosi i jak ją zapłacić?

Samochód | 3 minuty

Akcyza to podatek, który dotyczy m.in. wyrobów tytoniowych, energetycznych, napojów alkoholowych, energii elektrycznej, a czasem także samochodów. Jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy, to zapłacisz akcyzę za samochód. Jak wysoki jest taki podatek i jak możesz go zapłacić?

Spis treści:

Czym jest podatek akcyzowy i kto musi go zapłacić?

Akcyza nie jest podatkiem powszechnym. Napoje alkoholowe czy tytoń objęte są nim we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale w gestii państw członkowskich leży to, czy nałożą taki podatek na inne wyroby. Obłożenie akcyzą danych produktów ma spowodować, że zainteresowanie nimi się zmniejszy. Taki był cel wprowadzenia akcyzy na samochody sprowadzane z zagranicy, głównie z Niemiec. Podatek miał wpłynąć na zwiększenie popularności nowych, nowoczesnych aut kupowanych w kraju. Jakie są efekty?

Według danych Instytutu Samar w 2020 roku sprowadzono do Polski 848 154 samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To oznacza spadek o 16 proc. w stosunku do 2019 roku, ale i tak wynik jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę, że w pandemii poruszanie się po Europie było i jest utrudnione. Blisko pół miliona aut trafiło do Polski z Niemiec. W wybranych miesiącach 2020 roku mieliśmy nawet do czynienia z rekordowym wynikiem importu, licząc od roku, w którym Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

Kto płaci podatek akcyzowy? Jeśli samodzielnie sprowadzamy pojazd, to naszym obowiązkiem jest również zapłacenie akcyzy. W przypadku wyrobów tytoniowych czy alkoholowych podatek ten jest uwzględniony w cenie towaru.  

Ile wynosi akcyza za samochód?

To, ile będzie trzeba zapłacić akcyzy za samochód, zależy od pojemności silnika. Dla aut osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 jest to 18,6 proc. podstawy opodatkowania, a w przypadku pozostałych samochodów – 3,1 proc. Ową podstawą opodatkowania jest wartość pojazdu. Jeśli kupisz auto, które warte jest 10 tys. zł, to zapłacisz:

  • 1860 zł – przy pojemności silnika powyżej 2000 cm3,
  • 310 zł – przy pojemności silnika do 2000 cm3.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje o 50 proc. niższa akcyza za auta z napędem hybrydowym. Wynosi ona – 9,3 i 1,55 proc, w zależności od pojemności silnika.

Jak zapłacić akcyzę za samochód?

Opłacenia akcyzy za samochód powinniśmy dokonać w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu do Polski. Kolejnym naszym obowiązkiem jest złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

Akcyzy od samochodu nie musisz płacić w urzędzie celnym. Jeśli chcesz to zrobić stacjonarnie, to wystarczy, że wybierzesz się do urzędu skarbowego. Jednak ze względu na sytuację pandemiczną zalecane jest dopełnienie tego obowiązku przez Internet .

Jak zapłacić online akcyzę za samochód?

Złóż odpowiedni wniosek na stronie: dummy https://www.puesc.gov.pl/. Znajdziesz tam Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Po wywiązaniu się z tego zadania, otrzymasz potwierdzenie zapłaty akcyzy.

Zwrot podatku akcyzowego

W pewnych przypadkach możesz się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego. Kiedy jest to możliwe? Zwrot należy się, gdy nastąpi eksport pojazdu lub zostanie on wywieziony z Polski w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej (wywóz na terytorium innego członka UE) samochodów osobowych. Żeby otrzymać zapłacone wcześniej środki, należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminie roku od dnia, w którym nastąpił eksport samochodu osobowego lub dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy, to pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest nie tylko zapłacenie akcyzy, ale równie rejestracja auta. Co więcej, samochodem możesz jeździć po terytorium kraju wyłącznie wówczas, gdy posiadasz ważne dummy ubezpieczenie OC przypisane do tego pojazdu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.