Podatek od wzbogacenia a zakup samochodu

Samochód | 2 minuty

Jeśli kupisz mieszkanie, dom czy samochód, to poza koniecznością zapłaty za nie, najczęściej musisz również uiścić podatek od wzbogacenia. Stanowi on pewien procent wartości np. nieruchomości czy auta, a dokładnie chodzi tutaj o podatek od czynności cywilnoprawnych.

Na jaki koszt musisz się przygotować, jeśli właśnie stałeś się właścicielem auta? Ile wynosi podatek od kupna samochodu?

Spis treści:

Czym jest podatek od wzbogacenia i kto musi go zapłacić?

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci się z reguły w przypadku zawierania umowy sprzedaży, pożyczki czy spółki, ale nie tylko.

Konieczność opłacenia podatku od samochodu pojawia się wtedy, gdy kupisz pojazd od osoby prywatnej i zostanie to udokumentowane umową sprzedaży. W przypadku transakcji, w których na zakup auta wystawiona jest faktura VAT, podatku nie trzeba regulować.

Kto może zostać zwolniony z podatku od kupna samochodu?

W pewnych przypadkach obowiązuje zwolnienie z podatku od zakupu samochodu. Unikniesz go, jeśli kupisz pojazd:

  • W salonie samochodowym.
  • W komisie – o ile komis jest właścicielem auta. Wówczas firma, która go prowadzi, odprowadza od transakcji podatek VAT. Jeżeli komis jedynie pośredniczy w sprzedaży, a umowę zawierasz z inną osobą prywatną, to musisz zapłacić podatek od kupna auta.
  • Od firmy – czyli przedsiębiorca korzystał z tego pojazdu, ale z pewnych względów go sprzedaje. Transakcja w takim przypadku musi być udokumentowana fakturą.
  • Za granicą – wówczas płacisz podatek akcyzowy, który wynosi 3,1 proc. wartości pojazdu dla aut o pojemności silnika do 2.0 l lub 18,6 proc.dla pojazdów z silnikiem powyżej 2 l.
  • W komisie – i jest to auto zagraniczne, niezarejestrowane jeszcze w Polsce – wówczas to komis płaci podatek akcyzowy.
  • Wart do 1000 zł.
  • Na użytek osoby niepełnosprawnej.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia?

Wiesz już, kiedy unikniesz podatku od kupna samochodu, w pozostałych przypadkach będzie on obowiązkowy. Danina wynosi 2 proc. od wartości pojazdu. Czy zatem wystarczy, że wyliczysz 2 proc. od kwoty zapłaconej sprzedającemu i tyle przelejesz na konto urzędu skarbowego? Nie zawsze. Pamiętaj, że dla US znaczenie ma nie tyle ustalona pomiędzy stronami umowy cena, ile wartość rynkowa danego modelu auta. Jeśli opłata skarbowa za samochód, która trafi do urzędu skarbowego, będzie zbyt niska, to możesz zostać wezwany do złożenia wyjaśnień i uregulowania podatku w odpowiedniej wysokości. Urzędnicy wyliczają podatek od zakupu samochodu, bazując na profesjonalnych katalogach, w których bardzo szczegółowo opisane są różne modele pojazdów i określona jest ich cena.

Możliwe, że pojazd był uszkodzony w momencie zakupu i dlatego udało Ci się go nabyć na atrakcyjnych warunkach. Przygotuj odpowiednią dokumentację, żeby w razie wezwania do urzędu skarbowego, mieć możliwość udowodnienia, z czego wynikała niższa cena pojazdu i tym samym niższy podatek od zakupu auta. Na jego uregulowanie i złożenie druku PCC-3 masz 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Sprawdź też: Jak wypełnić druk PCC-3.

Co grozi za nieopłacenie podatku od zakupu samochodu?

Niedotrzymanie obowiązku zapłaty podatku od kupna samochodu może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Grozi za to kara w wysokości od 1/10 wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce do jego dwudziestokrotności. Zatem w 2021 roku może to być od 280 zł do nawet 56 000 zł. Niedopełnienie tego obowiązku nie musi z góry oznaczać, że zostanie na Ciebie nałożona kara. W przypadku przekroczenia terminu ureguluj bezzwłocznie podatek i skieruj do naczelnika urzędu skarbowego pismo, w którym opiszesz przyczynę opóźnienia. Być może dzięki temu unikniesz kary.

Nie zapominaj również o tym, że po kupieniu pojazdu masz trzydzieści dni na wizytę w wydziale komunikacji, pod który podlegasz, i zarejestrowanie samochodu. Żeby było to możliwe, musisz posiadać aktualne ubezpieczenie OC, które najczęściej otrzymasz od sprzedającego pojazd. Zwróć jednak uwagę na to, do kiedy ta ochrona obowiązuje, żeby nie dopuścić do przerwy w OC, bowiem OC przejęte wraz z autem nie odnowi się automatycznie.

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/media/4539/ulotka_podatek_czyn_cywpr_2019s.pdf

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.