Nowe przepisy drogowe, mandaty, punkty karne w 2023 – kompletny przewodnik

Samochód | 4 minuty
Zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązujące od 17 września 2022 roku wprowadzają ich znaczne zaostrzenie. Wysokie mandaty i dłużej obowiązujące punkty karne nie są jedynymi efektami tych nowelizacji. Z jakimi karami muszą się liczyć kierowcy? Jakich kwestii dotyczą największe zmiany? Sprawdź, jak wyglądają przepisy drogowe w 2023 roku.

Od 2022 roku kierowcy muszą się liczyć z ryzykiem nałożenia na nich wyższych mandatów za  wykroczenia. 17 września 2022 roku weszła w życie także modyfikacja taryfikatora punktów karnych.  Oto najważniejsze zmiany[1].

 1. Zaostrzenie dotyczy m.in. wartości jednorazowej kary za wykroczenie. Teraz policja może przyznać jednorazowo aż 15 punktów karnych, a nie 10.
 2. Wprowadzono nowy przepis, mówiący o tzw. recydywie. Według niego, jeżeli kierowca popełnił dane wykroczenie po raz kolejny w ciągu dwóch lat, będzie musiał zapłacić mandat podwójnie[2].   
 3. Jeszcze w zeszłym roku kurs w WORD pozwalał na odjęcie 6 punktów karnych. Obecnie nie będzie to już możliwe.
 4. Kolejną modyfikacją jest zmiana zasady  przedawnienia punktów karnych – obecnie będzie to możliwe dopiero po 2 latach od opłacenia mandatu, a nie, jak dotąd, po roku od nałożenia kary.
 5. Za korzystanie w czasie jazdy z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki przy uchu, obowiązuje mandat 500 zł. Niedozwolone jest też użytkowanie telefonu takie jak: pisanie

 

[1] https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

[2] https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/mandaty-i-punkty-karne/5527493,Podwojne-mandaty-dla-recydywistow-od-17-wrzesnia-2022-r.html

Nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 2022 roku. Wyróżniono w nim aż 12 wykroczeń, za które grozi 15 punktów karnych. To dużo zważywszy na to, że do zatrzymania prawa jazdy wystarczy przekroczenie 24 punktów lub 20 w przypadku kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż rok.

15 punktów karnych otrzymasz, gdy[1]:

 • nie ustąpisz pierwszeństwa na pasach,
 • nie zatrzymasz się do kontroli i uciekniesz,
 • spowodujesz katastrofę w ruchu lądowym,
 • kierujesz pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym działaniu,
 • kierujesz w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • ominiesz pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzisz na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim,
 • przekroczysz prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim,
 • wyprzedzisz na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim,
 • nie zatrzymasz pojazdu, kiedy przez jezdnię przechodzi osoba z niepełnosprawnościami, która używa specjalnego znaku.

10 punktów karnych otrzymasz, gdy:

 • naruszysz zakaz zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej;
 • przekroczysz dopuszczalną prędkości od 31 do 40 km/h;
 • naruszysz zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli z drugiej strony nie ma miejsca do poruszania się autem;
 • przewozisz osoby pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu.

 

[1] https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

Nowelizacja przepisów spowodowała również, że zmieniła się wysokość maksymalnej grzywny, która może być nałożona w postępowaniu mandatowym. Zwiększono ją z 5 do 30 tys. zł. Tak wysoki mandat grozi m.in. tym, którzy prowadzą pojazd bez uprawnień. Z takim samym ryzykiem wiąże się kierowanie samochodem, którego nie dopuszczono do ruchu czy też zignorowanie zakazu wyprzedzania.

Zdecydowanie podwyższono również mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości obowiązujące od 2022 roku. 

Minimalny mandat dla kierowcy, który przekroczy prędkość o ponad 30 km/h, wynosi 800 zł (chyba że to recydywa, wówczas będzie to 1600 zł). Tak samo obowiązują niżej wymienione kwoty mandatów – obok nich prezentujemy zmiany dotyczące punktów karnych.

Taryfikator mandatów 2023 za przekroczenie prędkości[1]:

 • o maksymalnie 10 km/h – 50 zł (w przypadku recydywy: 100 zł);
 • od 11 do 15 km/h – 100 zł (w przypadku recydywy: 200 zł) i 3 punkty karne;
 • od 16 do 20 km/h – 200 zł (w przypadku recydywy: 400 zł) i 3 punkty karne;
 • od 21 do 25 km/h – 300 zł (w przypadku recydywy: 600 zł) i 6 punktów karnych;
 • od 26 do 30 km/h – 400 zł (w przypadku recydywy: 800 zł) i 6 punktów karnych;
 • od 31 do 40 km/h – 800 zł (w przypadku recydywy: 1600 zł) i 10 punktów karnych;
 • Od 41 do 50 km/h – 1000 zł (w przypadku recydywy: 2000 zł) i 13 punktów karnych.
 • Od 51 do 60 km/h – 1500 zł (w przypadku recydywy: 3000 zł) i 15 punktów karnych.
 • Od 61 do 70 km/h – 2000 zł (w przypadku recydywy: 4000 zł) i 15 punktów karnych.
 • O 71 km/h i więcej – 2500 zł (w przypadku recydywy: 500 zł) i 15 punktów karnych.

Jeżeli przytrafił Ci się mandat za przekroczenie prędkości – fotoradar zrobił Ci zdjęcie – dowiedz się, jak zapłacić mandat z fotoradaru.

[1] https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

 Oto inne przypadki złamania przepisów, w których wprowadzono wyższą karę:

 • Korzystanie z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez prowadzących inne auta – 2500 zł.
 • Naruszenie zakazu wjazdu za przejazd kolejowy – 2000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – 1500 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu – 1000 zł.
 • Objechanie opuszczonych zapór – 2000 zł.
 • Jazda autostradą lub drogą szybkiego ruchu w kierunku przeciwnym – 2000 zł.
 • Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł.

Nie wiesz, jak zapłacić mandat? Skorzystaj z naszego poradnika. 

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.