Nowe przepisy drogowe, mandaty, punkty karne w 2024  – kompletny przewodnik

Samochód | 4 minuty
Ostatnie duże zmiany w przepisach ruchu drogowego miały miejsce w 2022 roku. Dotyczyły m.in. podniesienia wysokości mandatów i zwiększenia liczby punktów karnych za poszczególne wykroczenia. Sprawdź, czy restrykcyjne podejście do kar za wykroczenia nadal będzie obowiązywać. Jakie zmiany przyniosą nowe przepisy drogowe w 2024 roku?
 1. Nie dojdzie do podwyższenia liczby punktów karnych. 17 września 2022 roku weszła w życie modyfikacja taryfikatora, która ma nadal obowiązywać. Pamiętaj, że nowelizacja wprowadziła następujące zasady:
 2. Zaostrzenie przepisów m.in. wartości jednorazowej kary za wykroczenie. Teraz policja może przyznać jednorazowo aż 15 punktów karnych, a nie 10.
 3. Pojawił się nowy przepis, który mówi o tzw. recydywie. Jeżeli popełnisz dane wykroczenie po raz kolejny w ciągu dwóch lat, zapłacisz mandat w podwójnej wysokości. 
 4. Nie możesz używać w czasie jazdy telefonu, który wymaga trzymania słuchawki przy uchu. Jeśli złamiesz zakaz, zapłacisz mandat w wysokości 500 zł. Nie możesz również pisać wiadomości w czasie jazdy.

Uwaga: od 17 września zniesiono część przepisów, które weszły w życie rok wcześniej.

Punkty karne w 2024 roku (i po 17 września 2023) nie będą się kasować po 24 miesiącach, tylko po 12, tak jak było wcześniej. Te, które trafiły na Twoje konto przed nowelizacją, będą na nim widnieć przez 2 lata.

Kolejna zmiana dotyczy zatrzymanych praw jazdy. Nie trzeba składać wniosku, aby je odzyskać. Powróciła również możliwość odpłatnych kursów, dzięki którym z konta kierowcy może zniknąć 6 punktów karnych, raz na pół roku. Usunięte zostaną najstarsze. 

Taryfikator punktów karnych wyróżnia 21 wykroczeń, za które grozi 15 punktów karnych. To dużo, bo do zatrzymania prawa jazdy wystarczy przekroczyć 24 punkty lub 20 w przypadku kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż rok.
 • nie ustąpisz pierwszeństwa na pasach;
 • nie zatrzymasz się do kontroli i uciekniesz;
 • spowodujesz katastrofę w ruchu lądowym;
 • kierujesz pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym działaniu;
 • kierujesz w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • ominiesz pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;
 • wyprzedzisz na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim;
 • przekroczysz prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim;
 • wyprzedzisz na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim;
 • nie zatrzymasz pojazdu, kiedy przez jezdnię przechodzi osoba z niepełnosprawnościami, która używa specjalnego znaku.
 • naruszysz zakaz zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej;
 • przekroczysz dopuszczalną prędkości od 31 do 40 km/h;
 • naruszysz zakaz wjeżdżania na przejazd, jeśli z drugiej strony nie ma miejsca do poruszania się autem;
 • przewozisz osoby pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu.

Ile punktów można otrzymać za przekroczenie prędkości? Nawet 15. To dużo, dlatego warto zwracać baczną uwagę na ograniczenia, które obowiązują na danym odcinku drogi.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu doprowadziło w 2022 roku w Polsce do 4468 wypadków. Ta liczba ustępuje tylko liczbie wypadków spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu. To tylko pokazuje, że jazda zgodnie z ograniczeniami prędkości rzeczywiście służy bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników ruchu drogowego.

Nowelizacja przepisów w 2022 roku spowodowała również, że zmieniła się wysokość maksymalnej grzywny, która może być nałożona w postępowaniu mandatowym. Zwiększono ją z 5 do 30 tys. zł. Tak wysoki mandat w 2024 roku grozi m.in. tym, którzy prowadzą pojazd bez uprawnień. Z takim samym ryzykiem wiąże się używanie samochodu, którego nie dopuszczono do ruchu czy też zignorowanie zakazu wyprzedzania.

Zdecydowanie podwyższono również mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Jeśli przekroczysz ją o ponad 30 km/h, zapłacisz minimum 800 zł (chyba że to recydywa, wówczas będzie to 1600 zł).

Oto, w jakiej wysokości mandat możesz otrzymać za przekroczenie prędkości w 2024 roku. Stawki zależą od liczby km na godzinę o które przekroczysz dopuszczalną prędkość:

 • do 10 km/h – 50 zł (w przypadku recydywy: 100 zł);
 • od 11 do 15 km/h – 100 zł (w przypadku recydywy: 200 zł) i 3 punkty karne;
 • od 16 do 20 km/h – 200 zł (w przypadku recydywy: 400 zł) i 3 punkty karne;
 • od 21 do 25 km/h – 300 zł (w przypadku recydywy: 600 zł) i 6 punktów karnych;
 • od 26 do 30 km/h – 400 zł (w przypadku recydywy: 800 zł) i 6 punktów karnych;
 • od 31 do 40 km/h – 800 zł (w przypadku recydywy: 1600 zł) i 10 punktów karnych;
 • od 41 do 50 km/h – 1000 zł (w przypadku recydywy: 2000 zł) i 13 punktów karnych;
 • od 51 do 60 km/h – 1500 zł (w przypadku recydywy: 3000 zł) i 15 punktów karnych;
 • od 61 do 70 km/h – 2000 zł (w przypadku recydywy: 4000 zł) i 15 punktów karnych;
 • o 71 km/h i więcej – 2500 zł (w przypadku recydywy: 5000 zł) i 15 punktów karnych.

Nie wiesz, jak zapłacić mandat? Skorzystaj z naszego poradnika. Jeśli musisz zapłacić karę, wpłać środki na rachunek bankowy, który znajduje się na mandacie. Masz na to 7 dni. Sprawdź też, jak zapłacić mandat z fotoradaru.

Oto inne przypadki złamania przepisów, w których wprowadzono wyższą karę w 2022 roku. Te same opłaty obowiązują obecnie:

 • Korzystanie z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez prowadzących inne auta – 2500 zł.
 • Naruszenie zakazu wjazdu za przejazd kolejowy – 2000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – 1500 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu – 1000 zł.
 • Objechanie opuszczonych zapór – 2000 zł.
 • Jazda autostradą lub drogą szybkiego ruchu w kierunku przeciwnym – 2000 zł.
 • Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł.

Od 1 października obowiązują surowsze kary za jazdę po alkoholu.

 • Kara pozbawienia wolności do lat 3 w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi). Jeśli dojdzie do recydywy – do 5 lat.
 • Kara pozbawienia wolności od 5 do 16 lat dla sprawców wypadków drogowych, których konsekwencją była utrata życia przez poszkodowanego.
 • W przypadku recydywistów nie będzie można orzec tylko grzywny lub ograniczenia wolności.

 Od 14 marca 2024 roku ma wejść w życie konfiskata pojazdu w przypadku prowadzenia pojazdu, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 1,5‰ lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadzi do takiego stężenia. W razie recydywy auto ma podlegać konfiskacie bez względu na stopień stanu nietrzeźwości. 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

https://arslege.pl/stan-nietrzezwosci/k1/a139/

https://adwokatmdp.pl/zaostrzone-kary-dla-pijanych-kierowcow/

https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/9337580,konfiskata-pojazdu-kiedy-mozna-skonfiskowac-samochod-jaka-jest-proce.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.