Ubezpieczenie OC. Jaka jest wysokość kary za jego brak w 2024?

Samochód | 2 minuty
Każdy, kto ma pojazd mechaniczny, musi również posiadać komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód, jakie można spowodować użytkując taki pojazd . Należy ono do ubezpieczeń obowiązkowych i zapewnia szeroką ochronę. Jeśli ubezpieczonym pojazdem zostaną wyrządzone szkody, poszkodowany otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy. W przypadku gdy sprawca nie ma OC, koszty pokryje on z własnych środków. Dodatkowo zapłaci karę za brak polisy. Ile wynosi ta opłata? 

Dzięki niemu sprawca wypadku lub kolizji nie musi płacić z własnych środków odszkodowania, które może wynieść setki tysięcy złotych czy nawet więcej. Wypłaci je ubezpieczyciel. Z drugiej strony poszkodowany uzyska odszkodowanie i nie będzie uzależniony od sytuacji finansowej sprawcy.

Z danych raportowych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że liczba aktywnych umów ubezpieczenia OC wynosiła na koniec 2023 roku ponad 28,5 mln. Towarzystwa wypłaciły przez cały poprzedni rok 9,51 mld zł w ramach odszkodowań z takich polis. Jednocześnie sprawcy szkód uniknęli konieczności wypłaty takich środków z oszczędności. Zatem OC chroni jednocześnie sprawcę i poszkodowanego. Jeśli kierowca ma auto bez tej obowiązkowej ochrony, prawdopodobnie otrzyma z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) wezwanie do zapłaty. Ile wynosi kara?

UFG to fundusz, który zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem, czy właściciele pojazdów i rolnicy mają obowiązkowe ubezpieczenie. Jeśli nie - nakłada na nich kary. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń średnia cena polisy OC na koniec III kwartału 2023 roku wynosiła 510 zł. Mimo stosunkowo niskiej ceny, wielu kierowców nie wykupuje obowiązkowego ubezpieczenia. W ten sposób narażają się na kosztowne konsekwencje. Kara za brak OC może być nałożona nawet za jeden dzień przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu, czasu przerwy w przebiegu ochrony i wysokości aktualnego minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W związku z tym, że jego wysokość zmieni się od 1 lipca 2024 r, wzrosną również opłaty.

Inne opłaty obowiązują dla właścicieli samochodów osobowych, aut ciężarowych, ciągników, autobusów i pozostałych pojazdów. Oto, ile wynoszą kary za brak OC od 1 stycznia 2024 roku:

  • Samochód osobowy: przerwa do 3 dni – 1700 zł, od 4 do 14 dni – 4240 zł, powyżej 14 dni – 8480 zł.
  • Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: przerwa do 3 dni – 2550 zł, od 4 do 14 dni – 6360 zł, powyżej 14 dni – 12 730 zł.
  • Pozostałe pojazdy: przerwa do 3 dni – 280 zł, od 4 do 14 dni – 710 zł, powyżej 14 dni – 1410 zł.

Od początku lipca 2024 roku spóźnienie z opłatą OC będzie kosztować jeszcze więcej. Ile? 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza podwyższenie opłat za brak polisy. Oto, ile będą płacić zapominalscy od 1 lipca:

  • Samochód osobowy: przerwa do 3 dni – 1720 zł, od 4 do 14 dni – 4300 zł, powyżej 14 dni – 8600 zł.
  • Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: przerwa do 3 dni – 2580 zł, od 4 do 14 dni – 6450 zł, powyżej 14 dni – 12 900 zł.
  • Pozostałe pojazdy: przerwa do 3 dni – 290 zł, od 4 do 14 dni – 720 zł, powyżej 14 dni – 1430 zł.

Jeśli kierowca spowoduje wypadek nieubezpieczonym pojazdem, kara za brak OC może jednak nie być największym wydatkiem. Co wtedy?

W przypadku gdy kierowca spowoduje szkodę nieubezpieczonym pojazdem, odszkodowanie wypłaci UFG. Następnie jednak na drodze regresu zwróci się do sprawcy o zwrot tych środków.

Średnio fundusz dochodzi kwoty ok. 20 tys. zł, ale rekordziści mają do zwrotu nawet powyżej 2 mln zł. UFG przytacza przykład nieubezpieczonego, który śmiertelnie potrącił pieszego. Okazało się, że poszkodowany miał dziewięcioro dzieci, a każdemu z nich należy się renta po rodzicu. Sprawca musi oddać ponad milion złotych. Dlatego warto mieć ubezpieczenie samochodu OC, które chroni przed takimi kosztami. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.