Jak napisać oświadczenie o kolizji? Pobierz wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Samochód | 5 minut


Pobierz wzór wspólnego oświadczenia o kolizji
.

Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej? Jeśli szukasz informacji na ten temat, pewnie już doszło do stłuczki. 

Wystarczy kilka sekund nieuwagi, czysty przypadek albo zwykły pech i kolizja gotowa. Nikt tego nie chciał, ale stało się. Pytanie – co dalej? Powinniśmy spisać oświadczenie o kolizji. Najważniejsze, aby wiedzieć, co powinno znaleźć się w takim dokumencie lub posiadać przy sobie kopię formularza.

Powyżej znajdziesz gotowy do pobrania wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym, a w artykule wszystkie niezbędne porady, jak sporządzić oświadczenie samodzielnie. 

Spis treści:

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie o kolizji możemy spisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Najważniejsze, aby posiadało wszystkie ważne elementy. Co więcej, osoba, która doprowadziła do stłuczki, powinna podpisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jeśli okoliczności zdarzenia nie będą wzbudzać podejrzeń, druga strona może szybciej otrzymać odszkodowanie. Co powinno znaleźć się w oświadczeniu o kolizji drogowej? Oto niezbędne elementy oświadczenia:

 • dane kierowców (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,) oraz właścicieli samochodów – w końcu kierowca niekoniecznie musi być właścicielem auta;
 • wskazanie na to, kto jest sprawcą, a kto osobą poszkodowaną;
 • dane samochodów, a więc numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model i typ samochodu,
 • dane dummy ubezpieczenia OC sprawcy - numer polisy ubezpieczeniowej, nazwę ubezpieczyciela, ale przede wszystkim należy sprawdzić jej ważność na dzień kolizji;
 • datę, miejsce i dokładny czas zdarzenia;
 • dokładny opis okoliczności, z uwzględnieniem znaków drogowych, do których nie dostosował się sprawca;
 • dokładne opisanie zakresu i stopnia zniszczeń samochodów – przy opisie okoliczności stłuczki oraz stopnia zniszczenia aut można zastosować rysunki pomocnicze;
 • informację czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w autach – jeśli tak, to w jakim stopniu;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
 • czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

Im więcej szczegółów uda się w oświadczeniu zawrzeć, tym łatwiej będzie określić okoliczności zdarzenia. Żeby o niczym nie zapomnieć, warto wzór oświadczenia kolizji wozić ze sobą w schowku w kilku egzemplarzach. W stresującej sytuacji, jaką bez wątpienia jest kolizja drogowa, gotowy wzór oświadczenia kolizji pomoże uporządkować myśli i zagwarantuje, że żadna ważna informacja nie zostanie pominięta.

Tym, których interesuje dummy ubezpieczenie samochodu, polecamy inne nasze teksty na ten temat – poradnik ubezpieczeniowy krok po kroku oraz ubezpieczenie samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Opis kolizji drogowej dla ubezpieczyciela – przykład

Wiesz już, co powinno się znaleźć w takim dokumencie, ale sprawdź również kompletny przykład opisu kolizji drogowej dla ubezpieczyciela. Na tej podstawie będzie łatwiej Ci przygotować własny, nawet jeśli nie masz formularza do wypełnienia. Jak opisać okoliczności kolizji? Oto, jak może wyglądać treść tego dokumentu:

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Ja, niżej podpisany Piotr Kowalski, nr PESEL 91021501111, zamieszkały w Pruszkowie przy ulicy Kowalskiej 15, numer tel. 601123456, posiadający prawo jazdy kategorii B, numer AB34566, wydane 17.05.2018 roku przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, oświadczam, że 12.08.2021 około godziny 12 w miejscowości Pruszków na ulicy Centralnej kierując pojazdem Renault Scenic o numerze rejestracyjnym ABC23232, spowodowałem szkodę. Właścicielem auta sprawcy jest Piotr Kowalski, zamieszkały w Pruszkowie. Spowodowałem następujące szkody w swoim pojeździe: uszkodzony przedni reflektor i zderzak. Pojazd ma ważne ubezpieczenie w towarzystwie Allianz. Numer polisy CDE344433.

Pojazd, który ulega uszkodzeniu, to Ford Focus o numerze rejestracyjnym GHJ434343. Jego właścicielem jest Kacper Nowak zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pobocznej 13, nr PESEL 90100409999, który kierował autem, kiedy doszło do zdarzenia. Auto ma ważne ubezpieczenie OC w towarzystwie Allianz. Numer polisy: FGH48444. Zakres uszkodzeń w pojeździe: uszkodzone przednie drzwi od strony kierowcy.

Okoliczności zdarzenia: wyjeżdżając z miejsca parkingowego, nie zauważyłem pojazdu poszkodowanego i nie ustąpiłem mu pierwszeństwa, w wyniku czego uderzyłem moim autem w bok tego samochodu od strony kierowcy.

Świadkowie zdarzenia:

1.      Adam Nowak, zamieszkały w Pruszkowie na ulicy Wolskiej 17. Numer telefonu: 606606606.

Pod oświadczeniem powinny się znaleźć podpisy uczestników zdarzenia, świadków i data wypełnienia dokumentu. Najlepiej, żeby opis kolizji drogowej zawierał szkic obrazujący, jak doszło do szkody. Pozwala to ocenić, czy rzeczywiście mogła być ona efektem tej kolizji.

Oświadczenie o kolizji i co dalej?

Podpisaliśmy oświadczenia o kolizji i co dalej? Gdzie zgłosić szkodę? Oczywiście do ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli w naszej sytuacji możliwe jest skorzystanie z likwidacji w ramach tzw. Bezpośredniej Likwidacji Szkód, to szkodę z OC zgłosić będziemy mogli do Allianz zamiast do ubezpieczyciela sprawcy. Allianz zajmie się wszystkimi formalnościami.

W przypadku zdarzenia drogowego warto pamiętać też o innych rodzajach ubezpieczenia jakie posiadamy. W takiej sytuacji bardzo pomocne będzie na pewno dummy ubezpieczenie assistance, w ramach którego będziemy mogli liczyć na przykład na holowanie pojazdu do warsztatu oraz transport podróżnych w dowolne miejsce oddalone nawet o 50 km od miejsca zdarzenia.

Następnie? Po dokonaniu zgłoszenia wypadku u Ubezpieczyciela zostaje uruchomiona procedura likwidacji szkody (m.in. weryfikowane są dostarczone dane i dokumenty, zakres uszkodzeń w pojeździe a także odpowiedzialności za powstałe zdarzenie). Po ustaleniu okoliczności zdarzenia, wycenie szkody i wydaniu decyzji o wypłacie otrzymujemy wysokość należnego nam odszkodowania albo Ubezpieczyciel rozliczy się bezpośrednio z warsztatem naprawiającym nasz samochód.

Jak napisać oświadczenie o kolizji na parkingu?

Wzór oświadczenia o kolizji na parkingu jest dokładnie taki sam. Oświadczenie powinno zawierać te same informacje. Warto pamiętać, że na parkingach również znajdują się znaki drogowe, a jeśli ich nie ma, to stosujemy zasadę prawej ręki. Jeśli nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, kto jest sprawcą stłuczki parkingowej, warto zadzwonić po policję, która po zapoznaniu się z obiema wersjami, pomoże ustalić sprawcę. Jeśli do zdarzenia doszło na parkingu przy galerii handlowej i to my jesteśmy sprawcami kolizji, poprośmy centrum handlowe o wywołanie właściciela drugiego auta lub pozostawmy informację za wycieraczką. Jeśli po powrocie do auta zauważymy zarysowanie lub inne uszkodzenie, a sprawcy nie ma, możemy poprosić centrum o udostępnienie nagrań z monitoringu.

Oświadczenie o kolizji – nie do każdej stłuczki potrzeba policji

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym bez udziału policji? To jak najbardziej możliwe, jeśli obie strony uczestniczące w kolizji zgadzają się co do przebiegu wersji zdarzeń. Wzór oświadczenia o kolizji możemy wypełnić bez policji, wystarczy, że wiemy, jakie informacje są niezbędne.

Kiedy jednak warto wezwać policję do kolizji? Oto najczęstsze przypadki:

 • kiedy sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia,
 • kiedy nie wiemy, która strona była sprawcą kolizji,
 • kiedy wersje obu stron są rozbieżne,
 • kiedy mamy podejrzenie, że drugi kierowca może być nietrzeźwy,
 • kiedy mamy wątpliwości co do dokumentów drugiego kierowcy,
 • jeśli ktoś z uczestników kolizji został ranny lub w inny sposób ucierpiał na zdrowiu.
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora