Numer VIN – czym jest i jak go sprawdzić?

Samochód | 4 minuty

Numer VIN to istotna informacja, która może Ci się przydać w różnych sytuacjach. Zostanie sprawdzony w czasie badania technicznego, jest sposobem na weryfikację historii danego pojazdu, m.in. przebiegu zapisanego w poszczególnych latach, a nawet pozwala dowiedzieć się o wypadkach, w których uczestniczyło auto. Czym jest numer VIN i co oznaczają symbole, które się na niego składają?

Spis treści:

Numer VIN – co to jest?

Odpowiedź na pytanie, co to numer VIN, jest dość prosta – VIN to skrót od Vehicle Identification Number, co oznacza numer identyfikacyjny pojazdu. Tak jak każdy Polak ma przyporządkowany na całe życie numer PESEL, tak w przypadku samochodów odpowiednikiem jest VIN. Składa się z ciągu znaków i często jest potocznie nazywany numerem nadwozia. Każdy pojazd, który wyjeżdża od producenta, musi mieć nadany VIN.

Znajomość tego numeru jest przydatna w wielu sytuacjach. Jeśli szukasz części zamiennej do danego pojazdu, to może się pojawić duży problem ze znalezieniem takiej, która jest odpowiednia do akurat tego modelu auta. Tymczasem często sklepy internetowe umożliwiają jej odnalezienie na podstawie numeru VIN – po jego wprowadzeniu od razu dowiemy się, czy odpowiedni element jest dostępny.

Kolejnym częstym zastosowaniem numeru VIN jest weryfikacja historii używanego pojazdu. Jeśli szukasz takiego auta, to prawdopodobnie chciałbyś uniknąć samochodu, który uczestniczył w poważnym wypadku czy też ma bardzo duży przebieg. Takie doświadczenia auta wiążą się z ryzykiem poważnych awarii, a nawet mogą być jednym z elementów, które przyczyniły się do spowodowania szkody.

Gdzie sprawdzić numer VIN i jak go czytać?

Wiesz już, że znajomość tego numeru może Ci się przydać w wielu przypadkach. Tylko skąd masz wiedzieć, jaki jest w przypadku Twojego auta? Gdzie jest numer VIN – jak go sprawdzić? Najprostszym sposobem na jego weryfikację jest zerknięcie do dowodu rejestracyjnego pojazdu – zwróć uwagę na pole E. Innym – sprawdzenie go w karcie pojazdu.

Numer znajdziesz również w aucie, ale nie jest tak, że wszyscy producenci umieszczają go w tym samym miejscu. Szukając go, zerknij:

  •  pod przednią szybę po stronie kierowcy,
  • na elementy nadwozia – podłogę bagażnika, słupki boczne,
  • na okolice silnika.

Jak czytać VIN? W zdecydowanej większości krajów obowiązuje norma ISO-3779 i numer składa się z 17 znaków. Są to litery oraz cyfry, natomiast w celu wyeliminowania ryzyka pomyłek w odczycie, nie stosuje się następujących: I, O oraz Q.

Pierwsze 3 znaki numeru VIN wskazują na producenta auta, kolejnych 6 określa typ pojazdu, a ostatnich 8 identyfikuje konkretny samochód. W drugiej części tego numeru są kodowane informacje m.in. o tym, czy auto jest wyposażone w poduszki powietrzne, jaki ma typ nadwozia, ile drzwi.

Jak sprawdzić samochód po numerze VIN?

Mając już ten numer, możesz uzyskać cenne informacje dotyczące danego pojazdu. Tylko jak to zrobić? Jak sprawdzić samochód po VIN? Wystarczy wejść na stronę historiapojazdu.gov.pl. Wymagane na niej dane to numer rejestracyjny, VIN i data pierwszej rejestracji auta. Dzięki temu uzyskasz takie informacje, jak:

  • data ważności polisy OC,
  • rok produkcji samochodu,
  • wartość drogomierza odczytana podczas poszczególnych badań technicznych,
  • data ważności badania technicznego,
  • informacje o zmianach właścicieli,
  • dane o szkodach (gromadzone od 1 marca 2021 roku).

Korzystając z tego rozwiązania, możesz sprawdzić nie tylko historię pojazdu w Polsce, ale również dane zagraniczne m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii.

Bierzesz pod uwagę zakup samochodu i widzisz po sprawdzeniu numeru VIN, że pojazd nie ma ubezpieczenia OC? Nie musisz go przekreślać. Zawrzyj polisę tak, aby w momencie, kiedy staniesz się posiadaczem auta, nie było już przerwy w ochronie. Umowę możesz zawrzeć online. Sprawdź naszą ofertę: www.allianz/samochod/ 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.