Kim jest rzeczoznawca samochodowy i kiedy może nam pomóc?

Samochód | 4 minuty

Rzeczoznawcą samochodowym może być wyłącznie specjalista, który ma niezbędne kwalifikacje opisane w prawie o ruchu drogowym, a konkretnie w artykule 79a. Pomocy tego specjalisty możesz potrzebować również i Ty. W jakich przypadkach mogą Ci się przydać jego usługi i ile kosztuje pomoc rzeczoznawcy samochodowego?

Spis treści:

Kim jest rzeczoznawca samochodowy?

Do zadań wykonywanych przez rzeczoznawców samochodowych zaliczamy wydawanie ekspertyz na zlecenie sądów i określanie wartości pojazdów czy szkód. Jako towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujemy z takimi specjalistami – wyceniają oni szkody powstałe w pojazdach.

Na tej podstawie ustalamy na przykład, w jakiej wysokości odszkodowanie należy się poszkodowanemu, któremu szkodę spowodował klient, który posiada u nas ubezpiezenie OC.

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym?

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać rzeczoznawcą motoryzacyjnym? Przede wszystkim nie można być karanym za przestępstwo wyrządzone umyślnie, a ponadto trzeba mieć:

 • prawo jazdy kategorii A, B oraz C lub C1;
 • certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego – musi on być wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • co najmniej 2-letnią praktykę w zawodzie związanym z motoryzacją.
Dopiero wówczas można być wpisanym na listę rzeczoznawców samochodowych. Jest ona powszechnie dostępna – możesz sprawdzić, czy dany specjalista się na niej znajduje na stronach Ministerstwa Infrastruktury. Wymóg posiadania 2 lat doświadczenia zawodowego nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

W jakich przypadkach warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy samochodowego?

Wiesz już, kim jest rzeczoznawca samochodowy. Czy możesz potrzebować wsparcia takiego eksperta? Tak i to w wielu sytuacjach:

 • Przy zakupie lub sprzedaży pojazdu – pomoże on ustalić rzeczywistą wartość samochodu. Wydaje Ci się, że łatwo możesz sam określić, jakiej kwoty oczekujesz za auto? Nie zawsze będzie to takie proste, szczególnie jeśli chodzi o rzadki egzemplarz pojazdu. Natomiast przy zakupie samochodu zdecydowanie warto skorzystać z pomocy specjalisty, który będzie w stanie ocenić, czy auto nie jest po poważnym wypadku. Pomoc rzeczoznawcy samochodowego przy zakupie pojazdu może Cię uchronić przed wejściem w posiadanie samochodu, który może mieć wady ukryte i sprawiać wiele problemów w przyszłości.
 • Do ustalenia utraty wartości pojazdu w wyniku szkody – gdy należy Ci się odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu. Tzn. posiadałeś auto bezwypadkowe, a w wyniku szkody jego wartość zmalała. Rzeczoznawca może ustalić, jakie odszkodowanie przysługuje Ci z tego tytułu.
 • Do weryfikacji pracy warsztatu mechanicznego – oceni on, czy usługa została wykonana należycie.
 • W przypadku odwołania od decyzji ubezpieczyciela – jeśli uważasz, że z pewnych powodów za daną szkodę należało Ci się wyższe odszkodowanie, to zwróć się o wycenę do rzeczoznawcy samochodowego. W przypadku gdy będzie się ona różnić od kwoty wyliczonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, to na tej podstawie możesz złożyć odwołanie od wyceny szkody. Być może ubezpieczyciel rzeczywiście przyzna Ci wyższe odszkodowanie.

Ile kosztują usługi rzeczoznawcy samochodowego?

Rzeczoznawcy samochodowi sami ustalają wysokość swojego wynagrodzenia – nie istnieją przepisy, które określałyby dolną lub górną granicę ceny za daną usługę. Koszt usługi może być uzależniony od wielu czynników, a w tym od doświadczenia danego specjalisty i tego, na terenie jakiej miejscowości działa. Oto przykładowe ceny usług rzeczoznawcy motoryzacyjnego, które znajdziesz na stronach internetowych:

 • wycena wartości samochodu osobowego – 400 zł,
 • wycena wartości samochodu ciężarowego – 500 zł,
 • badanie identyfikacyjne pojazdu – do 5 tys. zł,
 • godzina pracy biegłego – 150 zł,
 • opinia interdyscyplinarna w przypadku wypadku drogowego – do 25 tys. zł,
 • oszacowanie wartości szkody w pojeździe – 500 zł,
 • ocena jakości naprawy blacharsko-lakierniczej – do 1500 zł.

Jak widzisz, usługi rzeczoznawcy samochodowego wiązać się mogą ze sporym wydatkiem, ale każdy powinien zastanowić się, co jest lepszym rozwiązaniem – wygospodarowanie tych środków czy np. możliwość zakupu bardzo drogiego auta, które ma liczne wady ukryte. Na temat wad ukrytych więcej informacji znajdziesz w artykule Wada ukryta samochodu - wszystko, co musisz wiedzieć na naszym blogu. Dowiesz się z niego między innymi co zrobić, gdy kupisz auto z wadą ukrytą i jakie prawa przysługują wówczas nabywcy pojazdu. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.