Cesja umowy ubezpieczenia OC – co to jest?

Samochód | 3 minuty

Standardowo, jeśli ubezpieczysz np. samochód od kradzieży i dojdzie do szkody, to wypłacone zostanie Ci odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. W pewnych przypadkach jednak środki te lub ich część mogą trafić do osoby trzeciej lub podmiotu. Najczęściej tym podmiotem jest bank lub firma leasingowa, a dochodzi do tego na podstawie umowy cesji. Co warto wiedzieć na ten temat? Kiedy cesja jest niezbędna? 

Spis treści:

Co to jest cesja umowy ubezpieczenia?

Cesja nie jest pojęciem, z którym możesz mieć do czynienia wyłącznie w przypadku ubezpieczeń, jednak w tej branży jest ona szczególnie popularna. Załóżmy, że kupujesz auto i korzystasz z kredytu samochodowego. W takim przypadku instytucja ta będzie oczekiwać od Ciebie zabezpieczenia spłaty zobowiązania, a może nim być cesja ubezpieczenia. Najczęściej cesja ta dotyczy polis dobrowolnych, takich jak autocasco, które jednak w praktyce mogą być przez bank wymagane, jeśli klient chce uzyskać np. kredyt samochodowy. Po cesji praw, jeśli dojdzie np. do kradzieży pojazdu, to odszkodowanie powinno być wypłacone bankowi, czyli cesjonariuszowi, a nie kredytobiorcy.

Cesja umowy ubezpieczenia OC pojazdu

Dokonanie cesji ubezpieczenia na bank nie powinno Ci sprawić trudności. W Allianz możesz ustanowić przepisanie praw zarówno w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jak i w momencie jej zawierania. Często banki i firmy leasingowe proponują swoim klientom możliwość skorzystania z oferty towarzystwa, z którym współpracują i wtedy wszystko odbywa się automatycznie w banku.

Lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie ofert rynkowych, aby móc wybrać tę, której warunki są dla Ciebie atrakcyjniejsze. Wprawdzie wszystkie towarzystwa muszą zapewniać ten sam zakres ochrony w ramach obowiązkowego OC, ale to nie oznacza, że firmy nie proponują nic ponadto. W Allianz na przykład w pakiecie KOMFORT w cenie OC gwarantujemy podstawowy pakiet assistance, NNW dla kierowcy w wariancie podstawowym oraz ochronę prawną. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować ochrona ubezpieczeniowa: www.allianz.pl/samochod/oc

Na czym polega cesja umowy ubezpieczenia OC? Na wypełnieniu uzyskanego od banku formularza, który powinien zostać przekazany ubezpieczycielowi.

Cesja ubezpieczenia OC – do kogo trafi odszkodowanie?

Co się stanie w przypadku, gdy pojazd kupiony przez Ciebie na kredyt zostanie uszkodzony w wypadku lub kolizji spowodowanej przez innego kierowcę? W  normalnych warunkach pieniądze z tytułu uszkodzenia mienia trafiłyby na Twoje konto. Ale ze względu na to, że doszło do cesji OC, pieniądze z odszkodowania trafią do banku. Cedent, w tym przypadku to Ty, czyli osoba, która przelała swoje prawa, nie uzyska środków należnych za uszkodzenia auta, a jedynie tę część związaną ze szkodą osobową (czyli np. świadczenie za uszczerbek na Twoim zdrowiu).

Cesja ubezpieczenia AC a odszkodowanie

Banki i firmy leasingowe wymagają od klientów zawarcia umowy ubezpieczenia AC zgodnej z ich wytycznymi, do których zalicza się m.in. brak udziału własnego w szkodzie czy też warsztatowa metoda likwidacji szkody. Co powinieneś zrobić, jeśli doszło do uszkodzenia pojazdu? Informacja o zdarzeniu powinna trafić do ubezpieczyciela i do banku. Dalsze kroki zależne są od tego, co się wydarzyło. Jeśli pojazd jest uszkodzony i zostanie naprawiony w warsztacie, to bank musi wyrazić zgodę na to, aby środki od towarzystwa ubezpieczeniowego trafiły do tego warsztatu. Jeżeli to cedent ma sam organizować naprawę, to również wtedy potrzebna jest zgoda banku, aby środki mogły trafić do kredytobiorcy.

Inną możliwą szkodą jest kradzież pojazdu. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie bankowi. Pieniądze te będą wykorzystane na pokrycie zobowiązania kredytobiorcy. Jeżeli zostaną jeszcze jakieś środki, wtedy bank przekaże je klientowi, który skorzystał z kredytu samochodowego.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia AC to korzystne rozwiązanie dla kredytobiorcy. W przypadku, gdy nie miałby on takiej ochrony, a pojazd zostałby skradziony, to wtedy nie tylko straciłby auto, ale również musiałby spłacić zobowiązanie wobec banku. Dzięki autocasco jest chroniony przed takim scenariuszem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.