Wypowiedzenie umowy OC – jak i kiedy to zrobić?

Samochód | 4 minuty

Chęć skorzystania z oferty innego ubezpieczyciela czy rezygnacja z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela samochodu – to tylko niektóre z przyczyn wypowiedzenia umowy OC. W tym celu konieczne jest jednak złożenie w terminie stosownego wniosku w wybranym towarzystwie. Prawo klienta do wypowiedzenia umowy zostało dokładnie opisane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kiedy i w jaki sposób dokonać więc wypowiedzenia OC?

Spis treści:

Zmiana ubezpieczyciela OC

W sytuacji, gdy klient chce dokonać zmiany ubezpieczyciela OC, musi pamiętać o pewnych kwestiach. Istnieje kilka przypadków, w których można wypowiedzieć umowę z danym towarzystwem. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • zakup samochodu z ważną polisą,
 • zbliżający się termin zakończenia umowy i chęć zmiany ubezpieczyciela,
 • automatyczne odnowienie polisy,
 • prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

Jak zmienić ubezpieczyciela OC? Niestety, w tym celu nie wystarczy podpisanie umowy z nowym towarzystwem. 

W pierwszej kolejności należy wypowiedzieć dotychczasową polisę, uwzględniając odpowiedni termin i wskazując podstawę prawną zmiany OC. Sporządzony dokument należy wysłać za pośrednictwem standardowej poczty lub wiadomości e-mail albo można złożyć online, jeśli towarzystwo udostępnia taką możliwość

Kiedy można wypowiedzieć OC?

Wielu kierowców zastanawia się, kiedy może wypowiedzieć OC. W sytuacji, gdy ubezpieczenie zostało kupione na odległość np. przez internet, ma on prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu potwierdzenia jej zawarcia. Gwarantuje to art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. W innym przypadku termin wypowiedzenia umowy OC zależy od okoliczności rezygnacji z polisy.

Wypowiedzenie OC po zakupie auta

Ile kierowca ma czasu na wypowiedzenie OC po zakupie używanego auta? Jeśli nie chce on skorzystać z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela, może zrezygnować z ochrony w dowolnym momencie. Wystarczy, że powoła się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Jeśli jednak kierowca będzie chciał skorzystać z OC po zakupie samochodu, to musi pamiętać, że ochrona obowiązuje tylko do końca okresu wskazanego na polisie, a następnie ulegnie rozwiązaniu, czyli nie odnowi się automatycznie. Ponadto, warto pamiętać, że firma może dokonać rekalkulacji składki, w ramach której konieczna może okazać się dopłata za zakres świadczonej ochrony.

Wypowiedzenie OC na koniec trwania umowy

W sytuacji, gdy klient zawarł umowę na rok, ale nie chce korzystać z automatycznego odnowienia polisy, powinien on złożyć wypowiedzenie najpóźniej dzień przed jej zakończeniem. W przeciwnym wypadku towarzystwo ma obowiązek przedłużyć ochronę na kolejne 12 miesięcy.

Wypowiedzenie podwójnego OC

A co, gdy klient zapomniał wypowiedzieć umowę w dotychczasowym towarzystwie, ale w międzyczasie zdążył wykupić nowe ubezpieczenie OC w innej firmie? 

Na szczęście nie musi on płacić podwójnej składki, co reguluje art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wystarczy, że złoży stosowne wypowiedzenie w pierwszej z firm. Może dokonać tego w każdym momencie, przy czym im szybciej zrezygnuje z polisy, tym mniejszą kwotę będzie zmuszony zapłacić. Towarzystwo ma prawo do pobrania opłaty za okres od momentu przedłużenia do dnia rozwiązania polisy.

Jakie informacje powinno zawierać wypowiedzenie umowy OC?

W celu rezygnacji z umowy należy przygotować wypowiedzenie, które powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje. Można również sięgnąć po wzór wypowiedzenia OC, który z pewnością ułatwi stworzenie tego dokumentu. Wniosek powinien jednak obejmować:

 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko oraz adres osoby wypowiadającej umowę,
 • markę, numer rejestracyjny i numer VIN pojazdu, który był przedmiotem umowy,
 • numer polisy,
 • okres ubezpieczenia,
 • podstawę prawną,
 • podpis osoby wypowiadającej OC.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.