Zarysowanie auta na parkingu – co zrobić w tej sytuacji

Samochód | 5 minut

Wracasz na parking, a tam czeka na Ciebie przykra niespodzianka: zarysowane auto. Ktoś porysował Ci samochód i nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Czy jesteś skazany na samodzielne pokrywanie kosztów związanych z naprawą uszkodzonej karoserii?

Sprawdź, co powinieneś zrobić w przypadku odkrycia szkody parkingowej.

Spis treści:

Porysowane auto na parkingu i brak sprawcy

Co zrobić, gdy ktoś porysował samochód i uciekł z miejsca zdarzenia? To niestety bardzo częsta sytuacja. Jeśli zastanawiasz się, czy porysowane auto zgłaszać na policję, to odpowiadamy: owszem, należy zrobić to w pierwszej kolejności. Wprawdzie zgłoszenie szkody na policję niekoniecznie zagwarantuje Ci szybkie odnalezienie sprawcy, jednak sam fakt zgłoszenia może mieć znaczenie dla ubezpieczyciela, gdy zgłosisz likwidację szkody.

Na miejscu zdarzenia powinieneś wykonać zdjęcia szkód. Dowiedz się także, czy parking jest monitorowany. Jeśli tak, wystąp o udostępnienie materiału zarejestrowanego w konkretnym dniu. Jeśli parking nie ma monitoringu należącego do prywatnego właściciela, sprawdź inne możliwości. Może miejsce, w którym zaparkowałeś samochód jest objęte monitoringiem pobliskiego supermarketu albo miejskim? Spróbuj ponadto poszukać świadków zdarzenia. Porozmawiaj z osobami, które znajdowały się na parkingu i mogły widzieć zdarzenie, np. z ochroniarzem.

Ubezpieczenie AC a zarysowanie samochodu

Ubezpieczenie AC a zarysowanie samochoduJeśli nie uda się znaleźć sprawcy, pozostaje Ci likwidacja szkody z ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie AC jest jednak ubezpieczeniem nieobowiązkowym (sprawdź, czym jest Autocasco), więc jeśli go nie wykupiłeś, pozostaje Ci pokryć koszty naprawy auta z własnej kieszeni.

Sprawca przyznał się do porysowania auta na parkingu – oświadczenie

Czasem jednak do zarysowania auta dochodzi na Twoich oczach – gdy inny kierowca parkuje obok zaraz po Tobie albo po prostu w czasie, gdy przebywasz w środku lub w pobliżu swojego samochodu. W takim wypadku sytuacja jest jasna, a sprawca nie może uniknąć odpowiedzialności za szkodę. Możecie porozumieć się co do kwoty odszkodowania, ale będzie bezpieczniej, jeśli to rzeczoznawca dokona wyceny. Może się bowiem okazać, że niewłaściwie oszacowałeś koszty naprawy samochodu i środki otrzymane od sprawcy nie wystarczą na pokrycie szkód.

Możecie też sporządzić na miejscu oświadczenie o szkodzie parkingowej. Wzór oświadczenia sprawcy szkody parkingowej warto wozić ze sobą w skrytce samochodu. Jeśli ani Ty, ani sprawca nie macie wzoru, możecie napisać oświadczenie odręcznie. Najważniejsze, by znalazły się w niej:

  • data i miejsce zdarzenia, 
  • dane uczestniczących stron,
  • dane samochodów,
  • charakterystyka samego zdarzenia,
  • adres towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy i numer jego polisy (tego rodzaju szkody likwidowane są z polisy OC sprawcy).

Zdarza się też, że ktoś nieumyślnie zarysuje auto pod Twoją nieobecność i zostawi za wycieraczką kartkę z informacją o zdarzeniu i kontaktem do siebie. Dalszy scenariusz jest wtedy taki sam – kontaktujesz się ze sprawcą i wspólnie ustalacie kwotę rekompensaty lub jako poszkodowany zgłaszasz po prostu szkodę do ubezpieczyciela sprawcy.

Dowiedz się również, jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Dlaczego warto korzystać z pełnego pakietu ubezpieczenia samochodu?

Odszkodowanie za szkody takie jak zarysowanie samochodu uzyskuje się albo z ubezpieczenia AC, albo z OC sprawcy. Gdy sprawca pozostawił do siebie namiar bądź czekał na Ciebie na miejscu zdarzenia, a następnie zgłosisz sprawę do ubezpieczyciela, odszkodowanie otrzymasz z polisy OC sprawcy zdarzenia. 

AC a zarysowanie samochodu. Jeśli nie znasz sprawcy zarysowania, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie za szkodę parkingową z AC. AC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ale jeśli chcesz chronić się przed skutkami takich incydentów, jak zarysowanie Twojego samochodu, powinieneś wykupić ubezpieczenie OC/AC.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.