Bazy Eurotax i Info-Ekspert i ich znaczenie przy zakupie używanego samochodu

Samochód | 2 minuty

Szukasz samochodu, który spełni Twoje oczekiwania. Znajdujesz wiele ofert, ale skąd masz wiedzieć, ile wynosi realna wartość pojazdu? Dostępne są różne modele, o różnym przebiegu, auta bezwypadkowe i takie, które mają za sobą takie zdarzenia. Jak możesz się w tym odnaleźć? W ustaleniu wartości samochodu pomogą Ci profesjonalne katalogi Eurotax i Info-Ekspert. Jak one działają?

Spis treści:

Eurotax i Info-Ekspert – czym są?

Wycena wartości pojazdu jest trudnym zadaniem. Oczywiście zawsze możesz skorzystać z usług rzeczoznawcy, ale wiąże się to z wydatkiem i trudno sobie wyobrazić, że będziesz decydował się na takie wsparcie w przypadku każdego auta, które Ci się podoba.

Jako towarzystwo ubezpieczeniowe na co dzień dokonujemy wyceny wielu samochodów naszych klientów w związku ze szkodami, które są przez nich zgłaszane. Korzystamy z wyceny auta w systemach Info-Ekspert i Eurotax. Są to profesjonalne katalogi pojazdów, w których znajdują się informacje na temat tego, ile wynosi wartość samochodu o danych parametrach.

Ustalenie tego samodzielnie w przypadku używanego pojazdu jest trudne. Wycena auta w Eurotax czy Info-Ekspert nie jest dostępna wyłącznie dla towarzystw ubezpieczeniowych. Również i Ty możesz się do niej odwołać.

Jak korzystać z baz Eurotax i Info-Expert?

Jak już wiesz, wycena samochodu na podstawie tych baz może być dokonana przez każdego. Co ważne – dane te są dostępne online. Jak określić wartość auta?

  • Wycena w Info-Ekspert – zacznij od założenia konta w systemie. Wystarczy, że podasz login i hasło – teoretycznie nie jest wymagany nawet adres e-mail, ale w praktyce musisz go podać, żeby aktywować konto. Niestety nie ma możliwości wykonania całkowicie darmowej wyceny, ale możesz jej dokonać nawet dla tylko jednego auta – koszt wynosi 8,61 zł brutto. Jeśli planujesz sprawdzić więcej samochodów, to wtedy możesz kupić pakiet dwudziestu wycen za 135,30 zł.
  • Wycena online w Eurotax – w tym przypadku również konieczne jest założenie konta. Wymagane są podstawowe dane. Kiedy już potwierdzisz założenie konta i się zalogujesz, to kliknij „Wycena online”. Następnie trafisz na stronę, na której będziesz musiał podać dane dotyczące pojazdu, takie jak m.in. marka, model, wersja, numer VIN, numer silnika i inne. Po wpisaniu wszystkich informacji nastąpi wycena pojazdu. Niestety, ale i w tym przypadku konieczne jest zapłacenie za nią.

To bardzo wygodne rozwiązania, dzięki którym szybko poznasz wartość rynkową samochodu.

Wartość rynkowa używanego samochodu a ubezpieczenie

Jak widzisz, wycena samochodu używanego jest łatwo dostępna i do skorzystania z niej wystarczy dostęp do internetu i niewielka opłata. Wiedza ta może być Ci potrzebna w różnych przypadkach, nie tylko przy okazji zakupu auta.

Załóżmy, że udało Ci się nabyć pojazd po okazyjnej cenie. Jednym z Twoich obowiązków jest zgłoszenie tego zakupu do urzędu skarbowego poprzez złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości pojazdu.

Warto, żebyś sprawdził, ile wynosi wartość rynkowa samochodu, zanim zapłacisz ten podatek. Dlaczego? Otóż dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia to, jaka była cena zakupu, lecz ważna jest realna wartość rynkowa pojazdu. To ją uwzględnij przy wyliczaniu podatku.

Wartość auta ma również wpływ na cenę za dummy ubezpieczenie samochodu. W przypadku obowiązkowego OC im lepszy jest stan danego modelu auta i wyższa jego wartość, tym taki pojazd powinien powodować mniejsze zagrożenie na drodze. Auto stosunkowo stare może stanowić większe niebezpieczeństwo i składka OC może być w jego przypadku wyższa. Pamiętaj jednak, że wpływ na  koszt ochrony ma wiele czynników – wynik wyceny auta jest tylko jednym z nich.

Wartość pojazdu rzutuje także na cenę autocasco. Im jest ona wyższa, tym też wyższa będzie składka, gdyż ubezpieczyciel ponosi większą odpowiedzialność. Ostateczną cenę kształtuje jednak kilka czynników.

Wspomniane systemy są bardzo przydatne i można dzięki nim łatwo sprawdzić ceny samochodów używanych takich, jakich szukasz. Uzyskane informacje pomogą Ci potwierdzić cenę rynkową auta.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.