Samochód zastępczy w razie wypadku
Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Samochód | 5 minut
Samochodem jeździsz do pracy, na zakupy, do Twoich bliskich, odwozisz do szkoły dzieci. Co w sytuacji, gdy nagle zdarzy Ci się kolizja lub będzie trzeba oddać auto do warsztatu? Właśnie w takich przypadkach sprawdza się pojazd zastępczy.

W ramach każdego ubezpieczenia OC Allianz otrzymujesz pakiet assistance w wersji podstawowej. Oznacza to, że oprócz obowiązkowego OC, za dokładnie tę samą cenę, otrzymujesz szereg dodatkowych usług. Jak wygląda assistance w wersji podstawowej, który przysługuje u nas każdemu posiadaczowi OC? Zapewniamy pomoc nie tylko w razie awarii, wypadku , ale również w przypadku pęknięcia przedniej szyby. Ubezpieczenie assistance w wariancie podstawowym obejmuje:

 • Holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu w Polsce i za granicą.
 • Pokrycie kosztów transportu kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia do innego dowolnego miejsca oddalonego o maksymalnie 50 km.
 • Naprawę pojazdu na miejscu – do jednej roboczogodziny.

Dodatkowo podstawowy pakiet assistance zapewnia usługi informacyjne na temat m.in. warsztatów naprawczych czy zakładów wulkanizacyjnych, a wszystko to w ramach ubezpieczenia OC. Ten pakiet nie obejmuje korzystania z pojazdu zastępczego.

Ale nasze ubezpieczenie assistance dostępne jest także w dwóch innych wariantach – rozszerzonym i maksymalnym:

 • Wariant rozszerzony  –  otrzymasz pojazd zastępczy do 6 dni w razie wypadku, do 6 dni w razie kradzieży oraz do 4 dni w przypadku awarii – bez wymogu holowania.
 • Wariant maksymalny  – uzyskasz auto na maksymalnie 6 dni po: awarii, zatankowaniu niewłaściwego paliwa albo utracie, uszkodzeniu lub zatrzaśnięciu kluczyka czy też innego urządzenia do otwierania drzwi. Ponadto otrzymasz je na maksymalnie 10 dni po: wypadku, pęknięciu przedniej szyby, akcie wandalizmu czy też kradzieży.

Dodatkowo możesz liczyć na:

 • nawet 150 km holowania w wariancie rozszerzonym,
 • nieograniczone holowanie w Polsce i do 750 km za granicą w wariancie maksymalnym,
 • organizację nawet 3 noclegów w hotelu zarówno w kraju, jak i za granicą, jeśli Twoje auto zostało skradzione lub unieruchomione w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania.

Sprawdź, dlaczego tańsze OC nie jest najlepszym pomysłem oraz jakie są aktualne kary za brak ważnego OC.

Możesz także otrzymać samochód zastępczy z ubezpieczenia OC sprawcy w sytuacji, kiedy Twoje auto zostało na tyle poważnie uszkodzone, że konieczna będzie jego naprawa. Wtedy ubezpieczyciel sprawcy szkody ma obowiązek zapewnić samochód zastępczy aż do momentu likwidacji szkód. Wyrokiem Sądu Najwyższego z 22 lipca 2013 roku w takich sytuacjach to właśnie ubezpieczyciel sprawcy pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego.

Takie prawo masz również w momencie orzeczenia szkody całkowitej. Samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje wtedy na czas niezbędny do nabycia nowego pojazdu. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup auta, wtedy możesz korzystać z samochodu zastępczego do czasu wypłaty odszkodowania.

Od tej reguły są jednak pewne wyjątki.

 • Jeśli posiadasz drugie sprawne auto, nie przysługuje Ci pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego.
 • Jeśli z auta korzystasz okazjonalnie, również nie należy Ci się pojazd zastępczy.
 • Ubezpieczyciel sprawcy pokryje koszt wynajmu auta o takiej samej klasie, jak Twój zniszczony samochód, ale nie wyższej.
 • Pamiętaj także, że ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów eksploatacyjnych samochodu zastępczego.

Jaka jest zatem różnica pomiędzy autem zastępczym z naszego assistance a autem zastępczym z OC sprawcy? W tym drugim przypadku musi być spełniony szereg wymagań (m.in. brak innego sprawnego pojazdu). Takich ograniczeń nie nakłada nasze assistance, które dodatkowo pozwala na wygodny dobór wariantu z najszerszą ochroną.

Źródła:

https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/samochod/przewodnik-moj-samochod.pdf

Samochód zastępczy po wypadku - kobieta odbiera kluczyki
Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.