OC komunikacyjne - 5 rzeczy, o których powinieneś pamiętać

Samochód | 6 minut

Większość Polaków posiada w gospodarstwie domowym przynajmniej jeden samochód. Służy on już nie tylko do lokalnego przemieszczania się - często wyruszamy nim również w dalekie trasy. Dbamy o niego, serwisujemy, ale czy pamiętamy o tym, żeby go ubezpieczyć?

Spis treści:

1. Ubezpieczenie OC - co obejmuje, a czego nie

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Zostało stworzone, aby chronić osoby poszkodowane w wypadkach (w razie zarówno zniszczenia pojazdu, jak i uszkodzeń ciała). Jeśli doprowadzimy do zdarzenia na drodze, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie osobom, które ucierpiały. Może to być szkoda na zdrowiu lub na pojeździe innej osoby.

Należy jednak pamiętać, że OC nie chroni naszego pojazdu. Jeśli jesteśmy sprawcą zdarzenia, możemy ubiegać się o wypłatę za nasze zniszczone auto tylko wtedy, gdy mamy Autocasco.

2. Ubezpieczenie OC - polisa obowiązkowa

Według polskiego prawa, każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Instytucją powołaną do prowadzenia rejestru umów, zdarzeń i wypłaconych odszkodowań jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi złożyć raport z ze wszystkich polis ubezpieczeń komunikacyjnych oraz szkód do bazy UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma więc także za zadanie sprawdzać przerwy w ubezpieczeniu oraz brak polisy ubezpieczenia komunikacyjnego. Za brak OC naliczane są kary pieniężne. Uzależnione są one od rodzaju pojazdu oraz od liczby dni bez aktywnej polisy. Wykaz kwot, które przyjdzie nam zapłacić za brak tego ubezpieczenia można znaleźć w artykule „ Kary za brak OC”.

Należy więc pamiętać, że nie tylko przeglądy techniczne samochodu, lecz także jego ubezpieczenie jest niezbędne. Inaczej będziemy musieli zapłacić za skutki spowodowanych przez nas zdarzeń z własnej kieszeni. 

3. OC komunikacyjne – zwróć uwagę na te zapisy Ustawy

Chyba każdy, kto nie ma ukończonych studiów prawniczych, podchodzi do aktów prawnych z pewnym dystansem. o dummy Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest obszernym dokumentem. Odnosząc się do kwestii samego ubezpieczenia OC, najważniejsza część Ustawy to Rozdział 2. Przydatne artykuły Ustawy, o których warto pamiętać to:

 • Art. 28 – reguluje wypowiedzenie umowy z końcem okresu jej trwania;
 • Art. 28a – reguluje wypowiedzenie umowy, gdy posiadacz pojazdu ma dwie aktywne polisy;
 • Art. 31 – reguluje wypowiedzenie umowy po zakupie pojazdu;
 • Art. 32 – reguluje sprzedaż i zakup pojazdu;
 • Art. 41 – reguluje przypadki, w których przysługuje zwrot składki.

W trakcie pisania wypowiedzenia umowy należy pamiętać o powołaniu się na właściwą podstawę prawną z Ustawy.

4. Najtańsze OC – czy to na pewno korzyść?

Co roku mamy ten sam dylemat – jaką firmę ubezpieczeniową wybrać? Na rynku jest mnóstwo ofert. Telewizja i internet zasypują nas reklamami, a my nadal nie wiemy, czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia OC. Najczęstszym kryterium dla każdego z nas jest cena. Ale czy słusznie? Kierując się myśleniem, że zakup taniego OC rozwiąże problem, nie podejmiemy właściwej decyzji. Bo to, że cena będzie niska, nie zagwarantuje jakości. Przy wyborze idealnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy więc kierować się takimi kryteriami jak:

 • Możliwość załatwienia spraw online – np. przez serwis Mój-Allianz, skorzystanie z kalkulatora internetowego do obliczenia składki;
 • Kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym – szybkość wypłaty odszkodowania, łatwe zgłaszanie szkody. W trudnych momentach sprawdza się firma, która działa szybko;
 • Dodatkowe usługi, także bezpłatne – Allianz w swojej ofercie ma bezpłatny Assistance Podstawowy do każdej polisy;
 • Bezpośrednia likwidacja szkód – jeśli ktoś uszkodził nasze auto, to zamiast dzwonić do ubezpieczyciela sprawcy, dzwonimy do własnego, a to znacznie przyspiesza zgłoszenie roszczenia;
 • Pakiet OC z AC – korzystne formy naprawy auta oraz ubezpieczenie w przypadku kradzieży pojazdu. Tego nie zapewnia samo OC.

5. Podwójne ubezpieczenie OC – kiedy może wystąpić

Może się zdarzyć, że pojazd posiada dwie umowy ubezpieczenia OC. Warto wówczas zrezygnować z jednej z nich – inaczej zostaniemy obciążeni opłatami za obie polisy. Zrezygnować możemy tylko z tej umowy OC, która została automatycznie przedłużona na kolejny rok. Problem podwójnego ubezpieczenia może wystąpić na przykład, jeśli:

 • kupiliśmy używany samochód z ważną polisą OC i zapomnieliśmy ją wypowiedzieć, a jednocześnie nabyliśmy kolejne ubezpieczenie,
 • zdecydowaliśmy się na zmianę ubezpieczyciela, a polisa w pierwszej firmie ubezpieczeniowej przedłużyła się automatycznie, Jeśli wypowiemy umowę ubezpieczenia, która została automatycznie przedłużona, będziemy musieli zapłacić tylko za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał nam ochrony. Lepiej zatem zrobić to jak najszybciej.

Chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniu samochodu? Przeczytaj nasz artykuł „ Autocasco - co to?”.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.