Światła pozycyjne – do czego służą?

Samochód | 4 minuty

Na co dzień, mając na myśli poszczególne światła w pojeździe, często używamy potocznych określeń, np. długie czy krótkie. Powinniśmy jednak wiedzieć, jakie są oficjalne nazwy, abyśmy nie byli zaskoczeni, kiedy podczas badania technicznego zostaniemy poproszeni o włącznie np. świateł pozycyjnych. O jakie chodzi? Jak je uruchomić? Do czego służą światła pozycyjne pojazdu?

Spis treści:

Co to są światła pozycyjne?

Zadaniem świateł pozycyjnych jest informowanie innych uczestników ruchu drogowego o pozycji, w której znajduje się Twój pojazd, a także o jego gabarytach. Ważna informacja jest taka, że światła pozycyjne w samochodzie są obowiązkowe, a co więcej, dotyczy to również jednośladów. Kwestię wykorzystywania tego elementu w pojeździe reguluje art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Światła pozycyjne mają ogólnie zastosowanie wówczas, gdy postój pojazdu odbywa się w miejscu, które może ograniczać jego widoczność.

Przepisy uwzględniają również inne przypadki, w których powinny być używane pozycyjne światła. Chodzi o takie sytuacje, w których:

  • Światła awaryjne pojazdu nie działają lub nie jest on w nie wyposażony.
  • Pojazd jest holowany w trudnych warunkach atmosferycznych, kiedy widoczność jest ograniczona.

Światła pozycyjne w pojeździe

Wiesz już, do czego są światła pozycyjne w aucie. Gdzie one się znajdują? Otóż komplet tworzą światła pozycyjne przednie i tylne. Z przodu znajdują się dwie lampy barwy białej, natomiast z tyłu – również dwie, ale barwy czerwonej. Są one niezbędne w pojazdach silnikowych oraz przyczepach, których szerokość wynosi co najmniej 1,6 metra. W przypadku gdy łączna długość pojazdu przekracza 6 metrów, to wówczas powinien on być również wyposażony w dodatkowe światła pozycyjne – boczne.

Przepisy dotyczące świateł pozycyjnych wskazują również odległość, z której powinny być widoczne takie światła – wynosi ona minimum 300 metrów.

Jak włączyć światła pozycyjne?

Włączenie świateł pozycyjnych wymaga oczywiście znajomości symbolu, który wskazuje na to, że są one uruchomione. Jak wygląda kontrolka świateł pozycyjnych? Otóż składają się na nią dwa reflektory koloru zielonego świecące w przeciwnych kierunkach – każdy ma trzy świetlne promienie. 

A jak włączyć światła pozycyjne? Najczęściej musisz skorzystać z pokrętła, które znajduje się na manetce z lewej strony kierownicy i ustawić je w odpowiedniej pozycji. Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób je uruchomić, to zerknij do instrukcji obsługi pojazdu – zrób to, zanim pierwszy raz wyruszysz w drogę. Musisz wiedzieć, do czego służą światła pozycyjne pojazdu i jak je włączyć. To jeden z pierwszych kroków przed rozpoczęciem korzystania z auta i dotyczy oczywiście nie tylko tych świateł.

Światła pozycyjne a postojowe

Część kierowców używa zamiennie pojęć światła pozycyjne i postojowe, co jest błędem. Pierwsze z wymienionych to obowiązkowy element wyposażenia pojazdu, natomiast drugie już nie.

Światła postojowe powinieneś włączyć w czasie zatrzymania lub postoju pojazdu, kiedy widoczność jest niedostateczna, przy czym należy uruchomić jedynie światła znajdujące się po stronie od środka jezdni, w pojeździe bez przyczepy oraz w takich pojazdach, których długość nie przekracza 6 m, a szerokość – 2 m. Jeśli Twoje auto nie ma świateł postojowych, to wtedy możesz je zastąpić pozycyjnymi, pamiętając o tym, że powinieneś je włączyć tylko z jednej strony pojazdu. W zależności od modelu auta można to uzyskać na kilka sposobów. Na przykład po włączeniu świateł pozycyjnych i wyjęciu kluczyka ze stacyjki oraz zamknięciu pojazdu światła pozycyjne będą się świecić już jako światła postojowe tylko z lewej strony pojazdu. W niektórych modelach można też włączyć lewy kierunkowskaz i wyłączyć zapłon, by uzyskać efekt świateł postojowych.

Przed ruszeniem w drogę zawsze trzeba skontrolować stan świateł w pojeździe. Czy na pewno działają? Są one konieczne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, tak samo jak konieczne jest chociażby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i ma za zadanie chronić Ciebie przed ponoszeniem wysokich kosztów szkód, które możesz wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego. Ale obowiązkowe OC nie chroni niestety Twojego pojazdu. Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie autocasco. Dzięki AC naprawisz własne auto, kiedy spowodujesz nim taką szkodę, a także kiedy dojdzie do niej przez działania sił przyrody, osób trzecich czy w wielu innych przypadkach. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować taka ochrona ubezpieczeniowa: www.allianz.pl/samochod.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.