Szkoda parkingowa, jak się zachować po, jak zgłosić?

Samochód | 3 minuty

Na parkingach marketów, w okolicach domów wielorodzinnych czy w centrach miast dochodzi do ogromnej liczby kolizji – choć mogłoby się wydawać, że możemy w takich miejscach spokojnie i bezpiecznie poruszać się autem. Rzeczywistość pokazuje jednak coś innego. Chwila nieuwagi i możemy uszkodzić pojazd stojący obok czy przejeżdżający za naszym autem. Co wtedy zrobić? Czy szkoda parkingowa musi być zgłoszona funkcjonariuszom policji?

Spis treści:

Co to jest szkoda parkingowa?

W 2020 roku jednostki policji zostały poinformowane o 382 046 kolizjach drogowych i 23 540 wypadkach. Szkody parkingowe zaliczamy do pierwszej kategorii. Te statystyki obejmują wyłącznie kolizje zgłoszone, tymczasem w wielu przypadkach uczestnicy spisują oświadczenie o zdarzeniu, ale nie wzywają policji.

Czym właściwie jest szkoda parkingowa? Mówimy o niej wówczas, gdy zdarzenie ma miejsce na parkingu publicznym lub prywatnym, a jego konsekwencje są stosunkowo małe – np. zarysowanie karoserii czy niewielkie wgniecenie. Nie chodzi o szkody, w przypadku których ktoś odniósł obrażenia.

Taka kolizja nie oznacza, że bezwzględnie należy wezwać policję. Po pierwsze znaczenie ma to, czy na miejscu jest sprawca – czy nie doszło do jego ucieczki. Kolejna kwestia: czy uczestnicy zdarzenia są jednogłośni co do tego, kto jest odpowiedzialny za szkodę? Jeśli nie, to funkcjonariusze policji ocenią, z czyjej winy ona wystąpiła. To bardzo istotne, gdyż poszkodowany może otrzymać wypłatę odszkodowania lub skorzystać z możliwości naprawy auta na koszt ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę parkingową, gdy znamy sprawcę?

Optymalny dla poszkodowanego scenariusz to taki, w którym sprawca zdarzenia przyznaje się, że to on spowodował szkodę. W takim przypadku należy sporządzić na miejscu oświadczenie o szkodzie parkingowej. Powinno ono zawierać następujące informacje:

  • dane uczestników zdarzenia – imiona i nazwiska, adresy, numery dowodów osobistych;
  • datę i miejsce, w którym doszło do szkody parkingowej;
  • dane pojazdów – marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN;
  • opis zdarzenia – jak doszło do szkody, łącznie z opisem ustawienia pojazdów, ich przemieszczania się, a także wyrządzonych szkód.

Jak zgłosić szkodę parkingową w takim przypadku? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Ci ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Najczęściej możesz zrobić to w oddziale towarzystwa, e-mailem, telefonicznie, pocztą tradycyjną i ewentualnie w serwisie online, takim jak np. Mój Allianz.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie zawarte w dawnej Avivie, a sprawca jest ubezpieczony w Ergo Hestia, Link4, PZU, Uniqa, Warta, Wiener, to zdarzenie możesz zgłosić do naszego towarzystwa – w ramach bezpośredniej likwidacji szkód

Szkoda parkingowa a brak sprawcy

Nie zawsze będzie jednak tak, że będziesz wiedzieć, kto spowodował zdarzenie. Może się okazać, że ta osoba ucieknie z miejsca kolizji. Brak sprawcy szkody parkingowej nie oznacza, że będziesz musiał pokryć koszt naprawy pojazdu z własnych środków. Przede wszystkim w takim przypadku musisz obowiązkowo wezwać policję. Możliwe, że w pobliżu działa monitoring i na tej podstawie funkcjonariusze ustalą, kto spowodował szkodę. W przypadku zdarzeń na parkingach marketów nie powinno być z tym większych problemów. Jeśli uda się ustalić sprawcę, to wtedy odszkodowanie zostanie wypłacone z jego polisy OC, o ile będzie on ją miał.

Jeśli posiadacz auta nie miał wykupionego obowiązkowego OC lub nie udało się ustalić jego tożsamości, to pozostaje zgłoszenie sprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela. Nie zawsze jednak UFG pokryje koszt likwidacji szkody. Nie nastąpi to, jeśli sprawca, którego tożsamość nie jest znana, spowodował wyłącznie szkody w mieniu. Instytucja nie wypłaci również środków w sytuacji, gdy poszkodowany ma ubezpieczenie autocasco.

Możesz też zlikwidować szkodę parkingową z AC. UFG wymaga złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z takiej polisy, zanim wypłaci ewentualne odszkodowanie. Jak w takim przypadku wpłynie szkoda parkingowa na zniżki? Wysokość składki na tę ochronę może wzrosnąć w kolejnym roku, ale warto mieć AC, aby to ubezpieczyciel poniósł za Ciebie koszty likwidacji szkody. Sprawdź, ile zapłacisz za takie ubezpieczenie: w ww.allianz.pl/samochod

Źródła:

https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

https://dlakierowcow.policja.pl/dk/wydarzenia/197075,Kolizja-Czy-wypadek-jak-ocenic-zdarzenie-drogowe.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.