Kara za brak OC w 2021 – ile wynosi i jak jej uniknąć?

Samochód | 5 minut

Kara za brak OC w 2021 roku będzie wyższa niż w 2020. Za brak OC w 2021 przez ponad 14 dni w przypadku auta osobowego zapłacimy 5600 zł. W 2021 roku wzrosną także kary za brak OC w przypadku samochodów ciężarowych i innych pojazdów. Sprawdźmy, ile dokładnie zapłacimy za brak ubezpieczenia OC w 2021, od czego to zależy i jak uniknąć kary za brak OC.

Spis treści:

Ile wynosi kara za brak OC w 2021?

Kara za brak OC wzrośnie wraz z 1 stycznia 2021. Wystarczy 1 dzień zwłoki w opłaceniu polisy, aby otrzymać taką karę. To, ile wyniesie jej wysokość w 2021, zależy od typu pojazdu oraz czasu, przez jaki nie mieliśmy ważnej polisy.

Ile wynosi kara za brak OC w 2021?[1] Dla samochodu osobowego to nawet 5600 zł, za brak OC w przypadku samochodu ciężarowego zapłacimy w 2021 roku nawet 8400, a w przypadku pozostałych pojazdów – 930 zł.

Kara za brak OC dla samochodu osobowego:

 • 1-3 dni braku OC – 1120 zł,
 • 4-14 dni braku OC – 2800 zł,
 • powyżej 14 dni braku OC – 5600 zł.

Kara za brak OC dla samochodu ciężarowego, ciągnika i autobusu:

 • 1-3 dni braku OC – 1680 zł,
 • 4-14 dni braku OC – 4200 zł,
 • powyżej 14 dni braku OC – 8400 zł.

Kara za brak OC dla pozostałych pojazdów, np. motocykli:

 • 1-3 dni braku OC – 190 zł,
 • 4-14 dni braku OC – 470 zł,
 • powyżej 14 dni braku OC – 930 zł.

Dlaczego kara za brak OC w 2021 roku jest wyższa niż w 2020?

Wysokość kary za brak OC zależy od wysokości płacy minimalnej. W 2021 roku płaca minimalna wzrośnie z 2600 zł brutto do 2800 zł brutto. 

Za brak OC powyżej 14 dni w przypadku samochodu osobowego należy zapłacić dwukrotność obowiązującej w danym roku płacy minimalnej, w przypadku samochodów ciężarowych – trzykrotność, a dla pozostałych pojazdów jest to jedna trzecia płacy minimalnej.

Kara za brak OC od Funduszu Gwarancyjnego

Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC pojazdu nakłada na nas ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynika z niej również wysokość, tryb nakładania i sposób dochodzenia opłat karnych.

Karę za brak OC nakłada UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak OC wykrywany jest przez UFG dzięki prowadzeniu bazy danych i możliwości przeprowadzenia kontroli. Przed nałożeniem kary UFG wzywa kierowcę do wyjaśnienia sprawy. Procedura weryfikacyjna wygląda następująco:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sprawdza w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czy pojazd nie został wyrejestrowany, ponieważ wtedy nie musi mieć on OC.
 • Jeśli auto nie zostało wyrejestrowane, UFG kontaktuje się z ubezpieczycielami i sprawdza, czy pojazd na pewno nie ma OC.
 • Następnie Fundusz kontaktuje się z właścicielem pojazdu. Właściciel musi okazać albo ważne ubezpieczenie OC za kontrolowany przez UFG okres, albo dowód zbycia pojazdu przed tym okresem.
 • Jeżeli właściciel nie okaże wskazanych dokumentów albo nie odpowie na wezwanie UFG w przewidzianym terminie (30 dni), Fundusz nakłada na niego karę za brak OC.

Jak uniknąć kary za brak OC? Jedynym pewnym rozwiązaniem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC, chyba że auto zostało wcześniej sprzedane i możemy to udowodnić. Tym bardziej że kara od UFG za brak OC to niejedyny problem.       

Brak OC? Kara to nic przy kosztach naprawy szkód w razie wypadku

Za brak OC grozi nie tylko kara nakładana przez UFG czy mandat od policji, ale także, a raczej przede wszystkim, konieczność pokrycia kosztów zdarzenia drogowego, do którego doprowadzimy bez ważnego OC. Co się dzieje w takiej sytuacji i co wtedy grozi za brak OC?

Osoby poszkodowane w wypadku spowodowanym przez kierowcę bez ubezpieczenia OC otrzymują świadczenie od Funduszu. Ten następnie występuje do sprawcy o spłatę tej kwoty – nazywane jest to roszczeniem regresowym. W 2019 roku średnia wartość regresu wyniosła 17 tys. zł, chociaż kwoty te często są wyższe – aż dwie osoby mają obowiązek zwrócić Funduszowi po 1,4 mln złotych z powodu wypadków, do których doszło w 2019 roku[2].

Nie da się ukryć, że pieniądze to ważna kwestia w kontekście polisy OC. Ale najważniejszym argumentem przemawiającym za zakupem OC powinna być dla każdego kierowcy odpowiedzialna postawa społeczna. Ubezpieczenie OC przede wszystkim pełni ważną funkcję społeczną, pomagając wrócić do normalnego życia osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Dbanie o to, aby zawsze mieć ważne OC, jest po prostu odpowiedzialne. A kary za brak OC mają przede wszystkim za zadanie nauczyć nas o tym pamiętać.

Zapomniałeś zapłacić OC. Co teraz?

Zazwyczaj OC przedłuża się automatycznie, ale są też takie sytuacje, w których polisa OC wygasa. Brak ciągłości OC występuje najczęściej wtedy, kiedy kupimy używany pojazd, bowiem polisa OC poprzedniego właściciela nie odnawia się z automatu. Do takiej sytuacji dochodzi także, kiedy nie zapłaciliśmy ubezpieczycielowi za poprzednie OC. 

Karę za brak ciągłości OC możemy otrzymać nawet po jednym dniu bez OC. Co wtedy należy robić? Przede wszystkim jak najszybciej wykupić OC, aby nie przedłużać okresu bez polisy – im jest on dłuższy, tym wyższa kara.

Kara za brak OC będzie kosztować Cię więcej niż zakup ubezpieczenia

Łatwo można zauważyć, że nie opłaca się nie mieć OC. Wystarczy porównać koszt zakupu polisy OC z kwotami kar od UFG za brak OC w 2021. Nawet dla kierowcy z niewypracowanymi zniżkami za bezszkodową jazdę będą to zazwyczaj niższe koszty. Nie wspominając już o wysokości świadczenia regresowego, które musimy uiścić w sytuacji doprowadzenia do zdarzenia drogowego.   

Ubezpiecz się online w Allianz

Co więc możesz zrobić, aby nie narazić się na kary za brak OC? Szybko i wygodnie ubezpiecz pojazd w Allianz. Możesz zrobić to w kilka minut, przez internet, nie wychodząc z domu. Nie ważne, czy zapomniałeś o wykupieniu OC, czy szukasz nowej, lepszej oferty – wysokość składki szybko obliczysz na naszej stronie za pomocą kalkulatora OC.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.