Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Samochód | 5 minut

Przeglądając ubezpieczenia samochodów, zapewne natknąłeś się na określenie ubezpieczenie OC/AC. Nie jest to jedno ubezpieczenie, a dwie polisy, które jednak zazwyczaj sprzedaje się w pakiecie. OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, chroni w przypadku wyrządzenia autem szkody komuś innemu. AC, czyli ubezpieczenie Autocasco, chroni na wypadek uszkodzenia bądź utraty swojego auta. Ale o ile dummy ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, o tyle AC już nie. Dlaczego jednak warto nie poprzestawać jedynie na OC i sięgnąć także po ubezpieczenie AC?

Spis treści:

Ubezpieczenie AC – co to jest?

Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC i AC?

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC to polisa, z której poszkodowanemu wypłacane są środki za zniszczone mienie i uszczerbek na zdrowiu, jeśli to Ty doprowadzisz do takiego zdarzenia poruszając się ubezpieczonym pojazdem. Jeśli więc zarysujesz czyjś samochód, koszty lakiernika pokryje Twoje OC. Jeśli spowodujesz wypadek, w którym ktoś np. złamie nogę, koszty leczenia poszkodowanego pokryje Twoje OC. Za brak ważnego OC naliczane są kary – przeczytasz o tym w tekście „ Kary za brak OC w 2022 roku”.
  • Dobrowolne dummy ubezpieczenie samochodu AC chroni Ciebie przed finansowymi skutkami uszkodzenia Twojego pojazdu. Jeśli to Ty uszkodziłeś swoje auto lub Twoje auto zostało uszkodzone, ale sprawcy nie można wykryć (to częsty scenariusz szkód parkingowych) albo jeśli Twój samochód został skradziony – właśnie wtedy zadziała AC. Ponieważ jest to ubezpieczenie auta, pieniądze trafią do właściciela, czyli do Ciebie.

Interesuje Cię temat ubezpieczenia pojazdu? Przeczytaj nasz poradnik ubezpieczenia samochodu krok po kroku, sprawdź 5 argumentów za AC oraz dowiedz się, jak powinno wyglądać ubezpieczenie samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Autocasco – co obejmuje?

Powiedzieliśmy już, że ubezpieczenie samochodowe AC to gwarancja pomocy, gdy dojdzie do kradzieży albo uszkodzenia Twojego auta. Ale co dokładnie obejmuje ubezpieczenie AC? Oto, co oraz w jakich sytuacjach może zostać objęte ochroną w ramach naszego ubezpieczenia autocasco.

  • Samochód: w przypadku uszkodzeń z powodu kolizji – z innym pojazdem, ale także ze zwierzęciem, z osobą, przeszkodą czy przedmiotem; kradzież pojazdu czy akty wandalizmu oraz zdarzenia takie jak pożar, zalanie, grad, huragan, uderzenia pioruna, lawina czy trzęsienie ziemi.
  • Dokumenty (prawo jazdy i dowód rejestracyjny): gdy ulegną zniszczeniu.
  • Kluczyki a także sterowniki do pojazdu: w sytuacji ich zniszczenia albo od utraty.

Pamiętaj, że ubezpieczenie samochodowe możesz dodatkowo rozszerzyć w Allianz o takie opcje, jak wyższy wariant Assistance (szersza pomoc profesjonalistów w razie problemów z autem), ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (odszkodowanie w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci będących wynikiem ruchu pojazdem), ubezpieczenie szyb czy ubezpieczenie ochrony prawnej.

AC samochodu osobowego – dlaczego warto?  

Jeśli zastanawiasz się nad sensem zakupu takiego ubezpieczenia, warto przypomnieć, że Autocasco zapewnia naprawę uszkodzonego pojazdu i warto je mieć przede wszystkim dlatego, że w przypadku uszkodzenia auta możesz wybrać sposób, w jaki szkodę zlikwidujesz. Jak zatem naprawić samochód z AC? Niezwykle prosto. Zgłaszasz szkodę i otrzymujesz kosztorys naprawy, a przelew trafia na Twoje konto. Możesz też zdecydować, że wolisz oddać auto do warsztatu. W Allianz możesz wybrać warsztat współpracujący albo dowolny inny, np. ten, w którym zazwyczaj serwisujesz auto. Allianz rozliczy się z warsztatem na postawie własnego kosztorysu. Czy takie ubezpieczenie jest potrzebne ? Wystarczy spojrzeć na statystyki. Na polskich drogach tylko w styczniu 2019 roku doszło do 1 785 wypadków[1], a w całym 2018 roku doszło do  31 674 wypadków. Jeśli dodamy do tego kolizje (436 414 kolizji w 2018 roku), to codziennie dochodzi do 1279 sytuacji, w których taka polisa może okazać się bardzo pomocna.

Przyjrzyjmy się kolejnej kwestii – kradzież samochodu a AC. W 2018 roku zgłoszono 8745 skradzionych aut (liczba stwierdzonych przestępstw). Wykrywalność wyniosła wtedy zaledwie 23,8%.[2] Wynika z tego, że udaje się odzyskać jedynie co piąte auto, czy to przez odnalezienie pojazdu, czy przez zatrzymanie złodzieja. A przecież postawienie komuś zarzutów o kradzież auta nie równa się z odzyskaniem samochodu – auto bowiem mogło już dawno być sprzedane na części.

Czym jest więc ubezpieczenie AC? Autocasco okazuje się po prostu bardzo praktycznym narzędziem dla właściciela pojazdu, kiedy ten znajduje swoje auto zniszczone albo nie znajduje go wcale.

[1] http://policja.pl/pol/form/1,Statystyki-dnia.html?page=0%20Czytaj%20wi%C4%99cej:%20

[2] https://dziennikzachodni.pl/tylko-co-czwarty-kierowca-ma-autocasco/ar/13651527

[3] http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/kradzieze-samochodow/122334,Raport-2017-utracone-pojazdy.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.