Samochód bez prawa jazdy – co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Samochód | 3 minuty

Prowadzenie pojazdów w Polsce wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Mimo wszystko zdarza się, że za kierownicą siadają osoby, które nie mają prawa jazdy. Jakie mogą być tego konsekwencje? Z jaką karą musi się liczyć ktoś, kto prowadzi auto bez prawa jazdy?

Spis treści:

Co grozi za jazdę samochodem bez prawa jazdy?

Na wstępie należy rozróżnić, że czymś innym jest prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, tzn. bez odpowiedniego dokumentu, a czymś innym, nie mając do tego w ogóle uprawnień. Od 5 grudnia 2020 roku kierowcy w Polsce nie muszą mieć przy sobie prawa jazdy – wcześniej brak tego dokumentu podczas kontroli policyjnej oznaczał mandat w wysokości do 250 zł. Obecnie nie masz obowiązku zabierania go ze sobą w drogę. Możesz zostawić ten dokument w domu – najważniejsze, że posiadasz uprawnienia do prowadzenia danego typu pojazdów.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy, tzn. bez uprawnień? Zgodnie z art. 94 Kodeksu wykroczeń, „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnień, podlega karze grzywny”. Nie chodzi tutaj wyłącznie o takie przypadki, kiedy nie masz prawa jazdy jakiejkolwiek kategorii. Taka kara grozi również wówczas, gdy masz uprawnienia, ale nieodpowiednie dla pojazdu, który prowadzisz. Np. prawo jazdy kategorii B pozwala Ci na kierowanie samochodem osobowym, ale już nie ciężarowym.

Ile wynosi kara za jazdę bez prawa jazdy?

Kara za jazdę bez prawa jazdy nie jest jednolita. Jaki mandat za brak prawa jazdy zapłacisz w poszczególnych sytuacjach? Jeśli:

  • kierujesz pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem bez uprawnienia do prowadzenia pojazdów – mandat wynosi 500 zł;
  • kierujesz pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem i nie masz uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu – 300 zł.

Inne przypadki, w których możesz ponieść karę finansową, mają miejsce wówczas, gdy:

  • kierujesz motorowerem lub czterokołowcem lekkim i nie masz do tego uprawnień – 200 zł;
  • kierujesz bez uprawnień rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym – 100 zł.

Należy też wspomnieć o sytuacji, w której to kierowca jeździ pojazdem pomimo orzeczonego sądownie zakazu. Wtedy musi się on liczyć z dotkliwą karą. Zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego złamanie takiego zakazu wiąże się z ryzykiem pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Jednocześnie w takich przypadkach sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

Prowadzenie auta bez prawa jazdy a ubezpieczenie OC

Mandat czy odpowiedzialność karna to nie koniec konsekwencji, które wiążą się z jazdą bez prawa jazdy. Kierowanie bez uprawnień może się skończyć poważnymi i bardzo kosztownymi problemami w przypadku spowodowania wypadku.

Załóżmy, że doprowadziłeś do takiego zdarzenia. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, a następnie zwróci się do Ciebie, jako do sprawcy wypadku, z regresem. Tym samym będziesz musiał pokryć odszkodowanie z własnych środków. Gdybyś miał prawo jazdy, to wówczas prawdopodobnie ten koszt poniosłoby towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polisy OC.

To jeszcze nie koniec wydatków. Nawet jeśli auto było ubezpieczone w ramach autocasco, to w sytuacji, gdy szkoda zostanie spowodowana przez prowadzącego bez uprawnień, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Auto będziesz musiał naprawić z własnych środków.

Ubezpieczenie OC powstało po to, aby chronić wszystkich uczestników zdarzenia. Dzięki niemu poszkodowany nie musi dochodzić wypłaty odszkodowania od sprawcy, a sam winowajca nie będzie wypłacać tych pieniędzy z własnych środków. Należy jednak pamiętać, że obowiązują pewne zasady korzystania z takiej ochrony – jazda bez uprawnień jest jednym z takich przypadków, które powodują, że docelowo to sprawca będzie musiał pokryć kwotę odszkodowania należącą się poszkodowanym.

Pamiętaj również o tym, że w Polsce każdy pojazd mechaniczny musi mieć wykupione OC. Wystarczy jeden dzień przerwy, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny miał prawo do nałożenie kary za brak ochrony. Sprawdź online, ile będzie Cię kosztować komunikacyjne OC: www.allianz.pl/samochod/oc.

Źródło:

 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-wysokosci-grzywien-nakladanych-w-18184360 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.