Odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu na drodze publicznej – kto ją ponosi?

Samochód | 3 minuty

Wjechałeś w dziurę w drodze i teraz Twoje auto znajduje się w warsztacie? Możesz ubiegać się o odszkodowanie, a jeśli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie ochrony prawnej w ramach ubezpieczenia OC/AC samochodu, pomożemy Ci w odzyskaniu poniesionych kosztów naprawy. Sprawdź, jak dochodzić swoich praw, gdy z powodu wjechania w dziurę w jezdni, uszkodzisz swoje auto.

Spis treści:

Kim jest zarządca drogi?

Zacznijmy od tego, że odpowiedzialnym za taką szkodę może być zarządca drogi. Kim jest zarządca drogi i co kryje się pod tym terminem? Jest to podmiot, który odpowiada za stan drogi, po której się poruszamy. W zależności od tego, jaka to będzie droga, zarządcą może być:

  • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  • dla dróg wojewódzkich – Zarząd Województwa;
  • dla dróg powiatowych – Zarząd Powiatu;
  • dla dróg gminnych – Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta.

Jednakże nie wszystkie drogi są publiczne – w takich sytuacjach zarządcą może być na przykład spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa albo nawet osoba prywatna. Jak sprawdzić, kto jest zarządcą drogi? Możesz zapytać o to wezwaną na miejsce zdarzenia policję albo wystosować pytanie do Urzędu Gminy, na terenie której doszło do zdarzenia.

Odpowiedzialność za utrzymanie drogi w odpowiednim stanie ponosi zarządca drogi, dlatego to do niego powinieneś wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi krok po kroku?

Dziura w drodze – odszkodowanie

Podstawową zasadą otrzymania odszkodowania od zarządcy drogi, jest udowodnienie jego winy, a dokładniej, za art. 415 kodeksu cywilnego, jego zaniechania. Co zrobić, jeśli uszkodzenia pojazdu są efektem wjechania w dziurę w drodze?

  • Wezwij na miejsce policję bądź straż miejską. Ich notatka z miejsca zdarzenia będzie kluczowa w dalszym postępowaniu. Jeśli nie masz takiej możliwości, wykonaj taki protokół samodzielnie. Uwzględnij w nim czas i miejsce zdarzenia, opisz dokładnie uszkodzenie samochodu oraz wygląd uszkodzenia nawierzchni, który doprowadził do zdarzenia.
  • Ustal, kto jest zarządcą drogi. Wyjaśniliśmy już, jak to zrobić.
  • Zrób zdjęcia uszkodzeń samochodu i miejsce zdarzenia.
  • Jeśli są świadkowie zdarzenia, postaraj się o ich pisemne zeznania.
  • Uzyskaj kosztorys naprawy z warsztatu i zadbaj o wycenę rzeczoznawcy.
  • Zachowaj uszkodzoną wymienioną część do wglądu jako dowód w sprawie.

Odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę trwa 3 lata – tyle czasu masz na zgłoszenie wniosku. Ubezpieczyciel urzędu, do którego składamy pismo, ma 30 dni na odpowiedź na nie. Może uznać Twoje żądania lub nie. W przypadku ich uznania, sprawa jest zakończona, a Ty otrzymujesz odszkodowanie. Ale co w sytuacji, gdy żądanie zostanie odrzucone? Wtedy możesz odwołać się od tej decyzji albo wystąpić z powództwem cywilnym do sądu (tę drugą opcję najlepiej zostawić na sam koniec). Odwołując się od odrzucenia wniosku o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w związku ze złym stanem ulicy, staraj się dostarczyć dodatkowych dowodów w obszarach, które zostały zanegowane przez ubezpieczyciela – np. jeśli wycena uszkodzenia według ubezpieczyciela jest nieadekwatna, zapłać za ponowne jej wykonanie innemu, niezależnemu rzeczoznawcy (koszt takiej wyceny również powinien zostać uwzględniony we wniosku o odszkodowanie i ostatecznie powinien pokryć go zarządca drogi). Jeśli mimo to ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania, możesz wystąpić do sądu. Pamiętaj jednak, że zarządca może się bronić, na przykład poprzez wskazanie, że dane miejsce było oznaczone odpowiednim znakiem ostrzegawczym albo, że to Ty nie zachowałeś należytej ostrożności, chociażby poprzez zbyt szybką jazdę.

Uszkodzenia spowodowane wjechaniem w dziury w drodze potrafią być kosztowne, tak, jak proces sądowy. Dlatego w Allianz wspieramy kierowców w ich walce o należne im odszkodowania. W ramach ubezpieczenia OC/AC oferujemy dodatkową usługę, jaką jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Każdy nasz klient, który posiada ubezpieczenie samochodu z tą opcją dodatkową, otrzyma od nas zwrot kosztów procesowych (do 15 000 zł) lub możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego, jeśli tylko będzie dochodzić roszczeń lub odszkodowań, także w związku z wjechaniem w dziurę w jezdni.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.