Karta kierowcy – jak złożyć wniosek o jej wydanie?

Samochód | 3 minuty

Do prowadzenia pojazdów danego typu potrzebujesz prawa jazdy, ale nie w każdym przypadku jest ono wystarczające. Jeśli samochód jest wyposażony w tachograf, to wówczas niezbędna jest również karta kierowcy. Jak uzyskać tę kartę i co się stanie, jeśli będziesz prowadzić pojazd, nie mając jej?

Spis treści:

Co to jest karta kierowcy?

Karta kierowcy z wyglądu przypomina kartę bankomatową. Znajdują się na niej dane osoby, dla której ją wydano, w tym imię, nazwisko, numer prawa jazdy i PESEL, a także czip, który rejestruje wiele informacji związanych z pracą wykonywaną przez prowadzącego pojazd. Dokument ten jest również nazywany kartą do tachografu, co wynika z tego, że umieszcza się go w tachografie – urządzeniu, którego zadaniem jest rejestrowanie działań podejmowanych przez kierowcę i pojazd. Chodzi tutaj o odnotowywanie takich informacji jak liczba przejechanych kilometrów, czas prowadzenia pojazdu, pauzy, okres dyżuru kierowcy i nie tylko.

Celem wprowadzenia tachografów cyfrowych było ograniczenie liczby wypadków spowodowanych przez przemęczonych kierowców, którzy spędzali zbyt wiele czasu, prowadząc pojazd. Jednocześnie przedsiębiorcom ułatwia to rozliczanie się z tymi pracownikami.

Ile kosztuje karta kierowcy?

Opłata za wydanie karty kierowcy wynosi 172,20 zł. Musisz również posiadać zdjęcie, więc ewentualnie wydatek może się zwiększyć o około 30 zł za wyrobienie odpowiedniego. Kto płaci za kartę kierowcy? Koszt pokrywa kierowca, natomiast możliwe, że uzyska on refundację z firmy, w której pracuje.

Jak wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy?

Aby uzyskać kartę kierowcy, musisz najpierw złożyć odpowiedni wniosek do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wniosek o wydanie karty kierowcy możesz złożyć:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • online, na stronie info-car.pl, na której potrzebujesz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Do wniosku o kartę kierowcy musisz dołączyć:

 • potwierdzenie wniesienia wspomnianej opłaty,
 • kopię ważnego prawa jazdy,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

We wniosku o kartę kierowcy konieczne jest podanie takich danych jak m.in.:

 • Dane przewoźnika – należy wpisać NIP, bez rozdzielania [AA1] spacjami czy myślnikami, tzn. nie może on wyglądać następująco: 11-11-111-111, 111 11 11 111 ale już jak najbardziej tak: 1111111111.
 • Dane kontaktowe przewoźnika.
 • Dane osoby upoważnionej do reprezentowania przewoźnika.
 • Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż dane przewoźnika.
 • Informacja, o co wnioskujesz – wydanie karty, aktualizację danych, zablokowanie karty czy przedłużenie jej ważności.
 • Dane kierowcy i jego oświadczenie.

Poprawnie wypełniony wniosek o kartę kierowcy powinien skutkować jej wydaniem w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. 

Kto ma obowiązek posiadania karty kierowcy?

Wiesz już, ile wynosi cena za wyrobienie karty kierowcy, a czy aby na pewno musisz ją posiadać? Obowiązek ten dotyczy wszystkich tych, którzy mają prowadzić pojazd wyposażony we wspomniany tachograf. Chodzi tutaj o auta, takie jak:

 • o masie przekraczającej 3,5 tony, przeznaczone do przewozu towarów;
 • przeznaczone do przewozu osób, których łącznie z kierowcą jest więcej niż 9. 

Jak długo ważna jest karta kierowcy i kiedy złożyć wniosek o jej kontynuację?

Karta kierowcy jest ważna przez 5 lat, ale możesz wnioskować o jej wydanie wcześniej, w przypadku gdy:

Straciłeś ją,

 • Została skradziona,
 • Działa wadliwie,
 • Zmieniły się Twoje dane osobowe lub adres zamieszkania,
 • Zbliża się termin upływu jej ważności.

Pamiętaj, aby odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o wydanie karty. Kierowca, który bez tego dokumentu będzie prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, musi się liczyć z ryzykiem nałożenia na niego kary w wysokości 2000 zł.

Pojazdy posiadające tachograf cyfrowy, tak jak wszystkie inne, muszą być ubezpieczone w ramach obowiązkowego OC. Ile będzie kosztować taka ochrona? Zapoznaj się z naszą ofertą: dummy www.allianz.pl/dla-ciebie/samochod.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.