Kiedy polisa OC nie przedłuży się automatycznie i możesz mieć problemy. Sprawdź, co zrobić!

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 
Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce ma obowiązek zawarcia umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Co istotne, musi również zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, gdyż nawet jeden dzień bez ważnej polisy OC może się wiązać z karami ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z tego, że nie w każdym przypadku ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża wraz z końcem aktualnej umowy, czego efektem są późniejsze kary. Kiedy Twoja polisa OC nie przedłuży się automatycznie?

Z badania przeprowadzonego przez UFG w 2017 roku wynika, że 24 proc. kierowców nie wie o tym, że w pewnych sytuacjach polisa OC nie przedłuży się automatycznie.[1] Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli posiadacz danego pojazdu mechanicznego najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy ubezpieczenia OC zawartej na 12 miesięcy nie złoży do towarzystwa ubezpieczeniowego wypowiedzenia, to umowa ta zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnego roku. Oczywiście – ubezpieczenie zostanie przedłużone w tym samym towarzystwie. Istnieje tutaj jeszcze jeden istotny warunek, mianowicie – składka za mijający okres musiała zostać w całości uregulowana.[2] Jeśli zatem chcesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej u innego ubezpieczyciela, to musisz najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy ją pisemnie wypowiedzieć i następnie podpisać umowę z innym Towarzystwem ubezpieczeniowym. Jak wspomnieliśmy, nie zawsze mamy do czynienia z automatycznym przedłużeniem ubezpieczenia OC. Mowa tutaj o takich sytuacjach, jak:

  • Zakup pojazdu  – w przypadku zakupu samochodu otrzymujesz równocześnie od jego poprzedniego właściciela polisę OC. Możesz umowę wypowiedzieć i skorzystać z OC u innego ubezpieczyciela, ale równie dobrze możesz korzystać z polisy do zakończenia umowy. Tutaj uwaga – polisa nie przedłuży się automatycznie. Musisz sam zadbać o zawarcie nowej umowy. Zatem jeśli kupiłeś pojazd, to koniecznie zwróć uwagę na termin obowiązywania ubezpieczenia OC.[3]
  • Krótkoterminowe ubezpieczenie OC – automatyczne przedłużanie OC nie dotyczy również krótkoterminowych polis. W jakiej sytuacji możesz skorzystać z takiego ubezpieczenia? Jest ono dostępne m.in. dla pojazdów historycznych czy pojazdów do jazd testowych. Z takiej polisy często korzystają osoby, które prowadzą działalność polegającą na handlu samochodami . Polisa zapewnia ochronę przez 30 dni i automatycznie się nie przedłuży. Innym okresem krótkoterminowego OC są 3 miesiące, które dotyczą wyłącznie pojazdów wolnobieżnych. O jakich pojazdach mowa? Takich, które ze względu na swoją konstrukcję nie przekraczają prędkości 25 km/h.
  • Pojazd otrzymany w spadku lub w darowiźnie – obowiązuje tu zasada niemal taka sama, jak w przypadku zakupu samochodu. Jeśli zmienił się właściciel pojazdu, to jednocześnie umowa ubezpieczenia OC nie przedłuży się automatycznie po jej zakończeniu. Musisz sam zadbać o zawarcie nowej umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.
  • Nieuregulowanie całej składki na OC – część kierowców decyduje się na rozłożenie płatności składki np. na 2 raty. UFG podaje, że w aż 40 proc. analizowanych przypadków brak ubezpieczenia wynikał z nieopłacenia kolejnej raty za OC.[4] Tym samym jeśli składka nie została w całości uregulowana, to nie przedłuży się automatycznie ochrona ubezpieczeniowa.

 

Zgodnie z prawem nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiązać się może z karami, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ile będzie cię kosztować nieświadomość tego, że polisa nie przedłużyła się automatycznie? 

Wszystko zależy od tego, jak szybko to zauważysz, jakim pojazdem jeździsz oraz w którym roku do tego doszło. 

Na wysokość kar ma wpływ m.in. minimalne wynagrodzenie, jakie obowiązuje w danym roku. 

I tak w 2020 roku kara za przerwę w ubezpieczeniu OC  wynosi aż 

  • 5200 zł dla samochodu osobowego
  • 7800 zł dla samochodu cieżarowego

Te kary są jednak niewielkie w porównaniu do konsekwencji, jakie mogą na Ciebie czekać, jeśli o braku OC dowiesz się po spowodowaniu wypadku. W takiej sytuacji koszty wyrządzonych szkód będziesz musiał pokryć samodzielnie, a te mogą być liczone nawet w milionach złotych! Dlatego pamiętaj o tym, kiedy polisa OC się nie przedłuży automatycznie. Jeśli już teraz potrzebujesz komunikacyjnego ubezpieczenia OC, to koniecznie skontaktuj się z naszymi agentami – przeprowadzimy niezbędną kalkulację i zaproponujemy atrakcyjną ofertę.

  • Zakup pojazdu, 
  • Krótkoterminowe OC, 
  • Zaległości w płatności składki, 
  • Darowizna lub spadek pojazdu

 – w tych sytuacjach polisa OC nie przedłuży się automatycznie. Pamiętaj o tym, aby nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu OC pojazdu, gdyż będzie się to wiązać z wysokimi karami.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.