Co grozi za brak przeglądu auta? Czy można ubezpieczyć samochód bez przeglądu?

Samochód | 3 minuty

Posiadacze samochodów muszą zgodnie z przepisami robić badanie techniczne auta, które często nazywane jest przeglądem, choć te pojęcia nie są tożsame. To, jak często należy dopełniać tego obowiązku, zależy m.in. od wieku i rodzaju pojazdu. Czy prowadzenie auta, które nie ma ważnego badania technicznego, wiąże się z ryzykiem nałożenia mandatu? Czy można ubezpieczyć samochód bez przeglądu?

Spis treści:

Kara za brak przeglądu – jakiej wielkości mandat możemy zapłacić?

Obowiązek przeprowadzania badania technicznego pojazdu ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka poruszania się po polskich drogach pojazdów, które są uszkodzone, mają poważne wady i z różnych względów nie powinny być użytkowane. Co grozi za brak przeglądu?

Jaki mandat za brak przeglądu możesz zapłacić? Jeśli zostaniesz zatrzymany przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, a Twoje auto nie będzie mieć ważnego badania technicznego, to licz się z mandatem w wysokości od 1500 do 5000 zł. Na tym jednak konsekwencje się nie kończą.

Co grozi za brak przeglądu auta?

Samochód bez przeglądu nie powinien być użytkowany, dlatego kolejną karą jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Co się dzieje w przypadku, gdy nie masz przy sobie dowodu rejestracyjnego? Absolutnie nie chroni Cię to przed zatrzymaniem tego dokumentu. Dojdzie do tego wirtualnie. Ponadto funkcjonariusz nie wymaga, abyś przy kontroli okazał dowód rejestracyjny.

Kiedy więc podczas kontroli okaże się, że Twój pojazd nie ma ważnego badania technicznego, to wówczas nastąpi wspomniane zatrzymanie dowodu rejestracyjnego – wzmianka na ten temat pojawi się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Od funkcjonariusza otrzymasz dokument, który uprawni Cię do dojechania do najbliższej stacji kontroli pojazdów w celu odbycia przeglądu. Badanie powinno być wykonane w ciągu 7 dni, a w tym czasie nie możesz jeździć autem bez ograniczeń. Pamiętaj, że istnieje ryzyko, iż Twój samochód ma usterki, które mogą być nawet przyczyną wypadków. Dlatego jak najszybciej dopełnij obowiązku dla bezpieczeństwa swojego, innych kierowców, pieszych i Twoich pasażerów.

Jeśli okaże się, że z autem wszystko jest w porządku, to wtedy na stacji kontroli otrzymasz zaświadczenie, które umożliwi Ci poruszanie się samochodem przez 30 dni. W tym czasie udaj się do wydziału komunikacji, a wtedy wpis o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego zostanie wykreślony.

Uwaga: jeśli obawiasz się, że zapomnisz o badaniu technicznym, to skorzystaj z darmowej aplikacji o nazwie „Na wypadek”, stworzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którą możesz za darmo pobrać ze sklepów Google i Apple. Przypomni Ci ona o zbliżającym się terminie badania technicznego.

Ponadto pamiętaj, że nie zawsze konieczne jest coroczne pojawianie się na stacji na badanie techniczne. Jeśli kupiłeś nowe auto, to najczęściej możesz jechać na przegląd po 3 latach, a na drugi – po 5. W przypadku ciągników rolniczych pierwsze badanie należy wykonać po 3 latach, a kolejne co 2 lata. Natomiast dla pojazdów z instalacją LPG czy też taksówek osobowych – przegląd trzeba robić zawsze corocznie.

Czy można ubezpieczyć auto bez aktualnego przeglądu?

Ta kwestia zależy od polityki danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli automatycznie przedłużasz polisę OC, to firma nie kontroluje, czy masz ważne badanie. Z drugiej strony przy zawieraniu umowy towarzystwo może sprawdzić, czy przegląd został wykonany. Jest to przecież czynnik, który wpływa na ryzyko ubezpieczeniowe – w przypadku takiego auta istnieje większe niebezpieczeństwo wystąpienia usterek, które mogą być przyczyną wypadku. W takich sytuacjach ubezpieczyciel ocenia, czy rzeczywiście stan pojazdu przyczynił się do spowodowania zdarzenia i może Cię nawet obciążyć częścią lub całością kosztów związanych z likwidacją szkody.  

Czy można ubezpieczyć auto bez przeglądu? Nawet jeśli Ci się to uda, to absolutnie nie zwlekaj z badaniem technicznym. Zrób to jak najszybciej – chodzi o bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu drogowego. Nie masz ważnego OC? Sprawdź, ile zapłacisz za ochronę online: dummy allianz.pl/dla-ciebie/samochod/allianzonline

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.