Wyrejestrowanie pojazdu – jak wyrejestrować auto? Wniosek, upoważnienie

Samochód | 4 minuty

Obowiązkiem kupującego pojazd jest jego rejestracja w wydziale komunikacji, pod który podlega. Natomiast powinnością zbywcy jest poinformowanie urzędu o tym, że nie jest on już właścicielem danego auta. Często właściciele samochodów mylą tę formalność z czasowym wyrejestrowaniem pojazdu, a tymczasem absolutnie nie dochodzi do tego w tym przypadku – musisz powiadomić jedynie urząd o tym, że samochód nie jest już Twoją własnością.

Spis treści:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – co powinien zawierać?

Zarówno kupujący, jak i sprzedający auto mają 30 dni na dopełnienie obowiązków w wydziale komunikacji. Jeśli tego nie zrobią w tym czasie, to wówczas może być na nich nałożona kara w wysokości do 1000 zł.

Natomiast rzeczywiste wyrejestrowanie samochodu jest regulowane art. 79 Prawa o ruchu drogowym. Po jego dokonaniu w prawie każdym przypadku niemożliwe będzie przywrócenie pojazdu do ruchu. Do najczęstszych przyczyn wyrejestrowania należą: przekazanie auta do stacji demontażu, jego kradzież czy też wywóz z kraju i zbycie za granicą.

Do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji potrzebujesz:

  • Wypełnionego wniosku.
  • Dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Załączników – w zależności od tego, na jakiej podstawie ubiegasz się o wyrejestrowanie pojazdu, potrzebne są inne dokumenty.
  • Potwierdzenia uregulowania opłaty w wysokości 10 zł.

Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu

Wyrejestrowania pojazdu możesz dokonać samodzielnie, ale może to również zrobić za Ciebie inna osoba. Może nią być członek najbliższej rodziny, ale równie dobrze kolega – wtedy jednak pojawi się konieczność uregulowania opłaty w wysokości 17 zł. Upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu powinno zawierać dane Twoje i osoby przez Ciebie upoważnionej, a także Twój podpis. Oczywiście niezbędna jest również informacja, do jakich czynności upoważniasz tę osobę. Z takim dokumentem oraz wszystkimi innymi, które są wymagane do wyrejestrowania pojazdu, można udać się do urzędu.

Wyrejestrowanie pojazdu a ubezpieczenie OC

Kiedy już wyrejestrujesz auto, to nie będziesz potrzebować polisy OC, ale zwrot za niewykorzystany okres ochrony uzyskasz wtedy, gdy powiadomisz o tym wyrejestrowaniu towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, że przekażesz ubezpieczycielowi dokument potwierdzający dokonanie tego – otrzymasz go w urzędzie. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej otrzymasz należny zwrot, dlatego nie zwlekaj. Zwrot dostaniesz jedynie za niewykorzystany okres ochrony licząc od daty wyrejestrowania.

Natomiast jeśli sprzedałeś auto, to także musisz powiadomić o tym ubezpieczyciela, ale zwrot składki otrzymasz jedynie wtedy, gdy nabywca zdecyduje się na wypowiedzenie  polisy OC. Jeśli będzie z niej korzystać do końca obowiązywania umowy – a ma do tego prawo, to tego zwrotu nie uzyskasz. Warto więc tą kwestię też poruszyć przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, pamiętając jednak, że prawo do wypowiedzenia umowy OC ma wyłącznie nabywca pojazdu.

Jak wyrejestrować samochód po sprzedaży?

Jeśli zawierasz umowę sprzedaży pojazdu, to pamiętaj, aby zapisane w niej były wszystkie niezbędne informacje.

Jak złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu? Tego obowiązku możesz dopełnić zarówno online, jak i stacjonarnie. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, a w zasadzie zawiadomienie o zbyciu, znajdziesz w wydziale komunikacji, a często również na stronie danego urzędu. Zawiadomienie powinno zawierać dane dotychczasowego właściciela, pojazdu, nabywcy, nazwę dokumentu potwierdzającego własność, a także podpis zbywcy.

Poza tym do zgłoszenia potrzebujesz również dowodu osobistego lub paszportu, karty pobytu (w przypadku cudzoziemców) oraz dokumentu, który stanowi potwierdzenie zbycia auta.

Możliwe jest również wyrejestrowanie pojazdu online, tj. zgłoszenie zbycia. Jeśli chcesz to zrobić:

  1. Wejdź na stronę:  https://login.gov.pl/login/login?ssot=lkm5u2r78l9nzlxwwwju   i zaloguj się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
  2. Po zalogowaniu się zostaniesz automatycznie przekierowany do usługi „Mój pojazd” i zobaczysz pojazdy, które są na Ciebie zarejestrowane. Kliknij „Zgłoś zbycie pojazdu”.
  3. Dodaj wymagane załączniki i potwierdź operację.

Proces zgłoszenia zbycia pojazdu online jest dużo łatwiejszy niż zarejestrowania auta. Jeśli jesteś nabywcą i potrzebujesz ubezpieczenia OC, to skorzystaj z kalkulatora online. Bez wychodzenia z domu wyliczysz, ile będzie Cię kosztować obowiązkowa ochrona OC oraz opcje dodatkowe ubezpieczenia samochodu takie jak Autocasco czy rozszerzone assistance.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.