Menu back

Ubezpieczenia: Plan z gwarancją kapitału, Allianz Gwarantowany Kapitał, Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym – dokumenty archiwalane

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Plan z gwarancją kapitału (obowiązuje od 07.12.2018)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (obowiązują od 07.09.2018r. do 27.08.2019r.)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Plan z gwarancją kapitału (obowiązuje od 26.10.2018)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Plan z gwarancją kapitału 
(obowiązuje od 01.01.2018 r. do 25.10.2018 r.)

OWU - Plan z gwarancja kapitału (obowiązuje dla umów zawartych od 18.12.2017r. do 6.09.2018r.)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od 01.05.2016 r. obowiązujące do 17.12.2017 r.)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od dnia 01.01.2016r. obowiązujące do 30.04.2016 r.)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od 01.01.2016r.)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od 07.10.2015r. obowiązujące do 31.12.2015r.)

Aneks nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od 12.06.2015r. obowiązujące do 06.10.2015r.)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od 01.05.2015r. obowiązujące do 06.10.2015r.)

OWU - Plan z gwarancją kapitału (dla umów zawartych od 30.10.2014r. obowiązujące do 30.04.2015r.)

Aneks nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Allianz Gwarantowany Kapitał (dla umów zawartych od 01.05.2014r. obowiązujący do 29.10.2014r.)

OWU - Allianz Gwarantowany Kapitał (dla umów zawartych od 31.03.2013r. obowiązujące do 29.04.2014r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 10.12.2012r. obowiązujące do 30.03.2013r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 14.04.2012r. obowiązujące do 09.12.2012r.)

Aneks nr 1 do ogólnych warunków indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym (mający zastosowanie do umów zawartych od 09.03.2012r. obowiązujący do 13.05.2012r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 15.02.2010r. obowiązujące do 13.05.2012r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 72/2007 z dnia 13.07.2007r. (mający zastosowanie dla umów zawartych od 30.04.2009r. obowiązujący do 14.02.2010r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 72/2007 z dnia 13.07.2007r. (mający zastosowanie dla umów zawartych od 05.02.2009r. obowiązujący do 14.02.2010r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie z planem kapitałowym zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 72/2007 z dnia 13.07.2007r. (mający zastosowanie dla umów zawartych od 30.05.2008r. obowiązujący do 14.02.2010r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 10.08.2007r. obowiązujące do dnia 14.02.2010r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 01.01.2004r. obowiązujące do 09.08.2007r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 01.03.2003r. obowiązujące do 31.12.2003r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 01.01.2002r. obowiązujące do 28.02.2003r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 13.08.2001r. obowiązujące do 31.12.2001r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 21.03.2001r. obowiązujące do 12.08.2001r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 15.09.2000r. obowiązujące do 20.03.2001r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 17.04.2000r. obowiązujące do 14.09.2000r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 31.03.1999r. obowiązujące do 16.04.2000r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 19.03.1998r. obowiązujące do 30.03.1999r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym (dla umów zawartych od 01.12.1997r. obowiązujące do dnia 18.03.1998r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-MLTF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).