Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Plan pełnej ochrony 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdyby Ciebie zabrakło
Jednorazowe świadczenie
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku albo wypadku komunikacyjnego
Jednorazowe świadczenie
Poważne zachorowania

Liczba chorób i zabiegów

wariant standard: 20
wariant komfort: 55
wariant dla dziecka: 24

Utrata samodzielności
Jednorazowa wypłata w razie wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji albo długotrwałej i całkowitej niezdolności do pracy
Leczenie w szpitalu
Wypłata za dzień pobytu
Operacja
Wypłata wyliczana jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego 
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
Wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
Do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
Uszczerbek na zdrowiu
Wypłata w wariancie standardowym lub sportowym
Assistance onkologiczny
Dodatkowe wsparcie w razie zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu lub wydania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
Assistance wypadkowy
Dodatkowe wsparcie w razie wypadku

Plan pełnej ochrony 

Z Planem pełnej ochrony zapewnisz swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie Twojej śmierci (do 1 mln zł). Możesz również stworzyć pakiet ochronny dla siebie oraz swoich dzieci. Wystarczy, że wybierzesz umowy, które zapewniają finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Możesz zarządzać swoim ubezpieczeniem – zmieniać umowy dodatkowe lub wysokość sumy ubezpieczenia. 

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenia na życie 

Sumę ubezpieczenia wypłacamy w przypadku śmierci ubezpieczonego.

W takiej sytuacji pieniądze wypłacimy członkom rodziny ubezpieczonego w następującej kolejności:

  • małżonkowi, 
  • w równych częściach dzieciom (jeśli brak małżonka), 
  • w równych częściach rodzicom (jeśli brak małżonka i dzieci), 
  • w równych częściach rodzeństwu (jeśli brak małżonka, dzieci i rodziców), 
  • w równych częściach innym Twoim spadkobiercom, jeżeli brak osób wymienionych powyżej
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.