Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści
Zabezpieczenie bliskich, ochrona w razie utraty zdrowia i ubezpieczenie dzieci – najpełniejsza oferta umów dodatkowych

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdyby Ciebie zabrakło
Jednorazowe świadczenie
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku albo wypadku komunikacyjnego
Jednorazowe świadczenie
Poważne zachorowania

Liczba chorób i zabiegów

wariant standard: 20
wariant komfort: 55
wariant dla dziecka: 24

Utrata samodzielności
Jednorazowa wypłata w razie wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji albo długotrwałej i całkowitej niezdolności do pracy
Leczenie w szpitalu
Wypłata za dzień pobytu
Operacja
Wypłata wyliczana jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego 
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
Wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
Do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
Uszczerbek na zdrowiu
Wypłata w wariancie standardowym lub sportowym
Assistance onkologiczny
Dodatkowe wsparcie w razie zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu lub wydania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
Assistance wypadkowy
Dodatkowe wsparcie w razie wypadku
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Z Planem pełnej ochrony zapewnisz swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie Twojej śmierci (do 1 mln zł). Możesz również stworzyć pakiet ochronny dla siebie oraz swoich dzieci. Wystarczy, że wybierzesz umowy, które zapewniają finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Możesz zarządzać swoim ubezpieczeniem – zmieniać umowy dodatkowe lub wysokość sumy ubezpieczenia. 
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.
Sumę ubezpieczenia wypłacamy w przypadku śmierci ubezpieczonego.

W takiej sytuacji pieniądze wypłacimy członkom rodziny ubezpieczonego w następującej kolejności:

  • małżonkowi, 
  • w równych częściach dzieciom (jeśli brak małżonka), 
  • w równych częściach rodzicom (jeśli brak małżonka i dzieci), 
  • w równych częściach rodzeństwu (jeśli brak małżonka, dzieci i rodziców), 
  • w równych częściach innym Twoim spadkobiercom, jeżeli brak osób wymienionych powyżej
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Myślisz o bezpieczeństwie swoich bliskich - ubezpiecz Wasz dom lub mieszkanie od szkód w powstałych w wyniku różnych zdarzeń, pomyśl o ubezpieczeniu w razie wypadku dziecka 
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000,00 zł; wpłacony: 87 267 500,00 złotych. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.