Plan pełnej ochrony to ubezpieczenie na życie i zdrowie, które pomoże Ci zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego sobie i bliskim, również na wypadek problemów ze zdrowiem:
Po pierwsze, zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Cię zabrakło.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdyby Ciebie zabrakło
Jednorazowa wypłata
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
Miesięczna renta nawet przez 25 lat 
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku albo wypadku komunikacyjnego
Dodatkowa kwota dla wskazanych przez Ciebie osób
Po drugie, umowy dodatkowe mogą zapewnić Tobie i bliskim wypłatę w razie problemów ze zdrowiem, np. w razie zachorowania na raka. 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Poważne zachorowania
Wypłata do 1 000 000 zł w razie nawet 55 poważnych chorób,
w tym raka
Leczenie za granicą w razie poważnych problemów ze zdrowiem
Organizacja i opłacenie leczenia w zagranicznej klinice
do kwoty 2 000 000 euro 
Assistance onkologiczny
Szeroki zakres wsparcia w trakcie diagnostyki i leczenia,
w tym organizacja i opłacenie 20 specjalistycznych konsultacji i badań
Utrata samodzielności
Wypłata w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji albo długotrwałej i całkowitej niezdolności do pracy
Leczenie w szpitalu
Wypłata do 500 zł za dzień pobytu
Operacja
Wypłata do 100 000 zł w zależności od rodzaju zabiegu 
Uszczerbek na zdrowiu
Wypłata w razie skutków wypadków, takich jak m.in. złamania, skręcenia, oparzenia
Assistance wypadkowy
Szeroki zakres wsparcia po wypadku,
w tym organizacja i opłacenie kosztów operacji
Chcesz kupić to ubezpieczenie? Możesz to zrobić zdalnie - bez wychodzenia z domu.
Masz podejrzenie nowotworu
Korzystasz ze zorganizowanych
i opłaconych przez nas konsultacji lekarskich (masz do dyspozycji
14 lekarzy specjalistów), badań diagnostycznych (w tym oznaczanie markerów nowotworowych)
Otrzymujesz diagnozę: „rak” 
Wypłacamy Ci nawet do 1 000 000 zł – środki te możesz przeznaczyć przykładowo na leczenie, spłatę kredytu albo utrzymanie poziomu życia w czasie leczenia
Decydujesz się rozpocząć leczenie
Zapewniamy Ci leczenie w renomowanej zagranicznej klinice do kwoty 2 000 000 euro, w tym organizujemy i finansujemy Twoje leczenie
Potrzebujesz czasu, by wrócić do zdrowia
Możesz korzystać z dalszej opieki medycznej po leczeniu za granicą lub w Polsce, jeśli zalecił ją lekarz prowadzący leczenie
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem. Sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Prześlij zgłoszenie roszczenia na adres: u.szkody@mondial-assistance.pl 
Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. W tym wyślij e-mail na adres:  u.szkody@mondial-assistance.pl lub zadzwoń pod numer: +48 224 224 224
– koniecznie podaj numer roszczenia.
Z Planem pełnej ochrony zapewniasz bliskim bezpieczeństwo finansowe, na wypadek gdyby Cię zabrakło. Dodatkowo dzięki umowom dodatkowym możesz zyskać wypłatę pieniędzy w różnych sytuacjach życiowych, m.in. w razie poważnego zachorowania, wypadku lub leczenia w szpitalu. W ten sposób możesz ubezpieczyć również bliską osobę, w tym dziecko.
W czasie trwania umowy możesz zmieniać jej zakres – wybierać inne umowy dodatkowe i zmieniać kwotę, na którą się ubezpieczyłeś.

Tak, dzięki umowom dodatkowym do ubezpieczenia na życie Plan pełnej ochrony możesz zapewnić sobie wypłatę pieniędzy w razie poważnych problemów ze zdrowiem.

Możesz otrzymać m.in.:

 • do 1 000 000 zł w razie nawet 55 poważnych chorób, takich jak: rak, udar mózgu skutkujący trwałym ubytkiem neurologicznym, ostry zawał serca, przewlekła niewydolność oddechowa (dotyczy umowy w wariancie Komfort),
 • do 500 zł za dzień pobytu w szpitalu związany z chorobą, jeśli byłeś w szpitalu co najmniej 4 dni,
 • pieniądze za zabieg operacyjny – przykładowo, maksymalnie 30 000 zł za wycięcie mięśniaków macicy.

Szczegółowe informacje znajdują się w OWU.

Tak, dzięki umowie dodatkowej Opieka medyczna bez granic w razie poważnych problemów ze zdrowiem − w tym: zaawansowanego nowotworu, nowotworu przedinwazyjnego albo zmian przednowotworowych − możesz leczyć się w renomowanej zagranicznej klinice nawet do kwoty 2 000 000 zł.

W ramach umowy m.in. zorganizujemy podróż i zakwaterowanie za granicą, opłacimy leczenie, wypłacimy pieniądze za pobyt w szpitalu i zakup leków oraz zapewnimy opiekę medyczną po leczeniu, jeśli zalecił ją lekarz, który prowadził Leczenie za granicą (zgodnie z OWU).

1. Jeśli otrzymasz kartę DiLO lub zostanie u Ciebie stwierdzony zaawansowany nowotwór, zorganizujemy i opłacimy 20 świadczeń medycznych, takich jak m.in.: konsultacje lekarskie, diagnostyka laboratoryjna, badania specjalistyczne, w tym: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, biopsja z badaniem histopatologicznym.

2. Jeśli zostanie u Ciebie stwierdzony zaawansowany nowotwór, zapewnimy pomoc, w tym:
 
 • wsparcie assistance (m.in.: transport medyczny, konsultacje psychoonkologa, organizacja i opłacenie rehabilitacji),
 • organizację i opłacenie:
 • przeprowadzenia testu genetycznego przez Twoich bliskich (dziecko lub rodzeństwo), który pozwoli oszacować dziedziczne obciążenie ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy i wdrożyć odpowiednie leczenie,
 • konsultacji onkologiczno-genetycznej dla Twoich bliskich,
 • wizyt u psychoonkologa dla Twoich bliskich,
 • pokrycie kosztów operacji plastycznej w celu usunięcia blizn po operacyjnym usunięciu zaawansowanego nowotworu − do 20 000 zł.

3. Jeśli u Twoich biologicznych rodziców, rodzeństwa lub dziecka w czasie trwania umowy zostanie zdiagnozowany zaawansowany nowotwór, zorganizujemy i opłacimy:

 • przeprowadzenie testu genetycznego, który pozwoli Ci sprawdzić, czy jesteś dziedzicznie obciążony ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy – pomoże to wdrożyć odpowiednie leczenie,
 • konsultację onkologiczno-genetyczną po wykonaniu testu,
 • 5 wizyt u psychoonkologa po wykonaniu testu.

Szczegółowe informacje znajdują się w OWU.

Sumę ubezpieczenia wypłacamy w przypadku śmierci ubezpieczonego.

W takiej sytuacji pieniądze wypłacimy członkom rodziny ubezpieczonego w następującej kolejności:

 • małżonkowi, 
 • w równych częściach dzieciom (jeśli brak małżonka), 
 • w równych częściach rodzicom (jeśli brak małżonka i dzieci), 
 • w równych częściach rodzeństwu (jeśli brak małżonka, dzieci i rodziców), 
 • w równych częściach innym Twoim spadkobiercom, jeżeli brak osób wymienionych powyżej
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Plan pełnej ochrony regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.