Twoje ubezpieczenie na życie
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie Plan pełnej ochrony 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Gdyby Ciebie zabrakło
Poważne zachorowania

Liczba chorób i zabiegów:

wariant standard - 20
wariant komfort - 36

Utrata samodzielności
Pobyt w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Operacja
wypłata wyliczana jako określony procent sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego
Renta, gdyby Ciebie zabrakło
wypłata miesięczna przez określony czas
Leczenie za granicą w razie poważnego zachorowania
do 2 mln euro w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia 
Uszczerbek na zdrowiu
wypłata w wariancie standardowym lub progresywnym 
Pakiet Assistance dla Ciebie i rodziny
Poważne zachorowania dziecka
Uszkodzenie ciała i operacje dziecka
Pobyt dziecka w szpitalu
wypłata za dzień pobytu
Gdyby Ciebie zabrakło w skutek wypadku

Plan pełnej ochrony 

Z Planem pełnej ochrony zapewnisz swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w razie Twojej śmierci (do 1 mln zł). Możesz również stworzyć pakiet ochronny dla siebie oraz swoich dzieci. Wystarczy, że wybierzesz umowy, które zapewniają finansowe wsparcie w razie choroby czy wypadku. Możesz zarządzać swoim ubezpieczeniem – zmieniać umowy dodatkowe lub wysokość sumy ubezpieczenia. 

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenia na życie 

Sumę ubezpieczenia wypłacamy w przypadku śmierci ubezpieczonego.

W takiej sytuacji pieniądze wypłacimy członkom rodziny ubezpieczonego w następującej kolejności:

  • małżonkowi, 
  • w równych częściach dzieciom (jeśli brak małżonka), 
  • w równych częściach rodzicom (jeśli brak małżonka i dzieci), 
  • w równych częściach rodzeństwu (jeśli brak małżonka, dzieci i rodziców), 
  • w równych częściach innym Twoim spadkobiercom, jeżeli brak osób wymienionych powyżej
Suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.