Menu back

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie Prosperita

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

OWU

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie Prosperita zatwierdzonych uchwałą Zarządu 130/2007 (mający zastosowanie do umów zawartych od dnia 05.02.2009 r.)

Aneks do za. do o.w. indywidualnego inwestycyjnego ubezp. na życie Prosperita zatw. u. Zarz. 130/2007 (dla umów zawartych od 01.11.2008 r. do 31.12.2008 r. i dla wszystkich skł doraźnych z ubezpieczenia na życie "Prosperita" wpłaconych w tym czasie.)

Aneks do o.w. indywidualnego inwestycyjnego ubezp. na życie Prosperita zatw u. Zarz. 130/2007 (do umów od 10.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. i do wszystkich składek doraźnych z ubezpieczenia na życie Prosperita wpłaconych w tym czasie)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie Prosperita zatwierdzonych uchwałą Zarządu 130/2007 (mający zastosowanie do umów zawartych od dnia 10.08.2007 r. obowiązujący do dnia 31.12.2007 r.)

Aneks do zał. do o.w. indywidualnego inwestycyjnego ubezp na życie "Prosperita" zatw. u. Zarz. 130/2007 (dla umów zawartych od 10.08.2007 r. do 31.12.2007 r. i dla wszystkich składek dor. z ubezpieczenia na życie Prosperita wpłaconych w tym czasie.)

Ogólne warunki indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" (dla umów zawartych od dnia 10.08.2007r. obowiązujące do dnia 25.01.2013 r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" 2/2004 zatwierdzony uchwałą Zarządu 1/2007 (mający zastosowanie od dnia 29.01.2007 r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" zatwierdzonych uchwałą Zarządu 2/2004 (od dnia 02.01.2007r. do dnia 31.03.2007r.)

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" 2/2004 zatwierdzony uchwałą Zarządu 51/2005 (mający zastosowanie od dnia 18.11.2005 r.)

Ogólne warunki indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" (dla umów zawartych od dnia 15.03.2004 r.)

Ogólne warunki indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" (dla umów zawartych od dnia 01.01.2004r. obowiązujące do dnia 14.03.2004 r.)

Ogólne warunki indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" (dla umów zawartych od dnia 01.08.2003r. obowiązujące do dnia 31.12.2003 r.)

Ogólne warunki indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" (dla umów zawartych od dnia 06.01.2003r. obowiązujące do dnia 31.07.2003 r.)

Wyjaśnienie odnośnie opłaty manipulacyjnej w programie inwestycyjno-ubezpieczeniowym Prosperita (dot. uchwały Zarządu 1/2007)

Regulaminy 

Regulamin funduszy w programie inwestycyjno-ubezpieczeniowym „Prosperita” stanowiącego aneks do ogólnych warunków indywidualnego – przyjęty uchwałą 31/2004

Regulamin funduszy Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy Prosperita (wchodzący w życie z dniem 18.06.2012 r.)

Regulamin Funduszy Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy Prosperita (wchodzący w życie z dniem 17.12.2010 r.)

Regulamin Funduszy Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy Prosperita (wchodzący w życie z dniem 12.11.2010 r.)

Regulamin Funduszy Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy Prosperita (wchodzący w życie z dniem 15.04.2010 r.)

Regulamin funduszy Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy Prosperita (wchodzący w życie z dniem 15.09.2008 r.)

Aneks do załącznika do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Prosperita” – przyjety uchwała 71/2006

Aneks z dn. 28.06.2006 r. do załącznika do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" – przyjęty uchwałą - 65/2006

Aneks do załącznika do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Prosperita” – przyjęty uchwałą 13/2006

Aneks do załącznika do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Prosperita” – przyjęty uchwałą 6/2006

Aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Prosperita”. (dot. 2/2004)

Aneks do załącznika do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Prosperita”. - przyjęty uchwałą 1/2006

Regulamin funduszy w programie inwestycyjno-ubezpieczeniowym „Prosperita” stanowiącego aneks do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Prosperita” – przyjęty uchwałą 32/2004

Regulamin Funduszy Program inwestycyjno-ubezpieczeniowy Prosperita (wchodzący w życie z dniem 10.08.2007 r.)

Aneks do załącznika do ogólnych warunków indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" zatwierdzonych uchwałą Zarządu 60/2002,41/2003,51/2003,2/2004 (mający zastosowanie dla umów zawartych od dnia 01.04.2007r. do dnia 31.12.2007r. i dla wszystkich składek doraźnych z indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie "Prosperita" wpłaconych w tym czasie.)