Menu back

Ubezpieczenie Plan Inwestycyjny Profit Plus

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

OWU 

Aneks nr do ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus przyjętych uchwałą Zarządu 57/2014 [Bell-Ford] (mający zastosowanie do umów zawartych na podstawie wniosków otrzymanych przez Allianz od dnia 07.10.2015r.)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS - BELL FORD (TOIL5 PREMIUM - Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (wchodzący w życie z dniem 16.07.2015r.)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS - BELL FORD (TOIL4 PREMIUM - Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (wchodzący w życie z dniem 16.07.2015r.)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS - BELL FORD (TOIL3 VIP - Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (wchodzący w życie z dniem 16.07.2015r.)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS - BELL FORD (TOIL2 VIP - Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (wchodzący w życie z dniem 16.07.2015r.)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS - BELL FORD (TOIL1 KOMFORT - Wykaz UFK nr 1), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (wchodzący w życie z dniem 16.07.2015r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL2] (wchodzący w życie z dniem 12.06.2015r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL1] (wchodzący w życie z dniem 12.06.2015r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [Bell Ford] (wchodzący w życie z dnie 01.06.2014r.)

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus (wchodzący w życie z dniem 01.06.2014r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL3] (wchodzący w życie z dniem 01.06.2014r. obowiązujący do dnia

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL2] (wchodzący w życie z dniem 01.06.2014r. obowiązujący do dnia 11.06.2015r.)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL1] (wchodzący w życie z dniem 01.06.2014r. obowiązujący do dnia 11.06.2015r.)

OWU - Plan Inwestycyjny Profit Plus [Bell Ford] (dla umów zawartych od dnia 01.06.2014r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus (dla umów zawartych od dnia 01.06.2014r.)

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus (wchodzący w życie z dniem 26.01.2014r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL3] (wchodzący w życie z dniem 20.12.2013r. obowiązujący do dnia 31.05.2014r.)

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus [wyciąg dla OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o.] (od 26.01.2014r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL3] (wchodzący w życie z dniem 13.12.2013r. obowiązujący do dnia 19.12.2013r.)

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus (wchodzący w życie z dniem 18.10.2013r.)

Załącznik nr 2 do ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus (wchodzący w życie z dniem 23.08.2013r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL2] (wchodzący w życie z dniem 23.08.2013r. obowiązujący do dnia 31.05.2014r.)

Załącznik nr 1 od ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS [TOIL1] (wchodzący w życie z dniem 23.08.2013r. obowiązujący do dnia 31.05.2014r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus (dla umów zawartych od dnia 23.08.2013r. obowiązujące do 31.05.2014r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan inwestycyjny Profit PLUS 56/2013

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (kod tabeli: TOIL1)

Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS (kod tabeli: TOIL2)

OWU - Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wykaz funduszy

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz nr 1 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz nr 2 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi (Wyciąg dla OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o.) z dnia 1.08.2018 r.

Wykaz nr 1 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 21.06.2017r.

Wykaz nr 2 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 21.06.2017r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 21.06.2017 r.

Wykaz nr 1 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 09.12.2016r.

Wykaz nr 2 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 09.12.2016r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 09.12.2016r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z 09.11.2016r.

Wykaz UFK niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 01.10.2016r.

Wykaz nr 1 UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 01.10.2016r.

Wykaz nr 2 UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 01.10.2016r.

Wykaz UFK niebędących Portfelami Modelowymi Profit PLUS z dnia 24.06.2016r.

Wykaz nr 2 UFK Profit PLUS – BELL FORD z dnia 24.06.2016r.

Wykaz nr 1 UFK Profit PLUS – BELL FORD z dnia 24.06.2016r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, Portfeli Modelowych z dnia 24.06.2016r. dla OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o

Wykaz funduszy inwestycyjnych, Portfeli Modelowych z dnia 24.06.2016r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych z dnia 09.12.2016r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 04.09.2015r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 04.09.2015r.

Wykaz nr 3 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 04.09.2015r.

Wykaz nr 1 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS – BELL FORD z dnia 04.09.2015r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus z dnia 04.09.2015r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 26.06.2015r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 20.02.2015r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus z dnia 01.06.2014 r. (Wykaz dla OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o.)

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus z dnia 01.06.2014r.

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS z dnia 26.01.2014r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus z dnia 26.01.2014r.

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus z dnia 26.01.2014r. (Wykaz dla OVB Allfinanz Polska Sp. z o.o.)

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi (Wyciąg 1)

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niebędących Portfelami Modelowymi dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych

Wykaz UFK dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit Plus dla OVB