Menu back

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Archiwum dokumentów

Dokumenty do pobrania 

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacujnym (obowiązuje od 26.10.2018)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla produktu  Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym 
(obowiązuje od 01.01.2018 r. do 25.10.2018 r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 19.03.1998r. obow. do 31.08.1999r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 17.04.2000r. obow. do 31.08.2000r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.09.2000r. obow. do 20.03.2001r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 21.03.2001r. obow. do 12.08.2001r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 13.08.2001r. obow. do 31.12.2001r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.01.2002r. obow. do 28.02.2003r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.03.2003r. obow. do 31.12.2003r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.01.2004r. obow. do 09.08.2007r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 10.08.2007r. obow. do 14.02.2010r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 15.02.2010r. obow. do 13.05.2012r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 14.05.2012r. obow. do 09.12.2012r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 10.12.2012r. obow. do 31.12.2014r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.05.2015r. obow. do 06.10.2015r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 07.10.2015r. obow. do 31.12.2015 r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.01.2016 r. obow. do 30.04.2016 r.)

OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 01.09.1999r. obow. do 16.04.2000r.)

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualnego terminowego ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od 02.12.1997r. obowiązujący do dnia 18.03.1998r.)

Aneks nr 1 do OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym (dla umów zawartych od dnia 01.05.2014r. obow. do 31.12.2014r.)

Aneks do OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym - zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 57/2007 z 12.07.2007r. (dla umów zawartych od 05.02.2009r. obow. do 14.02.2014r.)

Aneks do OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym - zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 57/2007 z 12.07.2007r. (wchodzący w życie od 30.04.2009r. obowiązujący do 14.02.2014r.)

Aneks do OWU - Indywidualne terminowe ubezpieczenia na dożycie z planem edukacyjnym - zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 57/2007 z 12.07.2007r. (do umów zawartych od dnia 30.05.2008r. obow. do 14.02.2014r.)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (FG-DBLF2017) - obowiązujący od 01.08.2017 r. (dla umów ubezpieczenia zawartych w okresach wskazanych w postanowieniach końcowych niniejszego Regulaminu).