Znajdź dokument. Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty, które dotyczą ubezpieczeń, inwestycji i emerytury: ogólne warunki, statuty, sprawozdania, formularze, wnioski itp.
Po prostu wyszukaj i pobierz dokument, który Cię interesuje. Jeśli go nie znajdziesz, powiadom nas o tym. 

Produkty, które zostały przeniesione z dawnej Avivy do Allianz to:

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

 • Twoje Życie
 • Twój Plan
 • NNW Twoje Dziecko
 • NNW Moje Bezpieczeństwo Prestiż
 • Opiekun, Opiekun VIP
 • Zespół
 • Dalej Razem

 

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie turystyczne

Inwestycje i emerytury

 • PPK
 • IKE, IKZE
 • Fundusze inwestycyjne
 • Drugie OFE

Ubezpieczenia dla firm

Od 2 lipca 2022 r. Allianz i Aviva działają razem. Tutaj znajdziesz dokumenty do ubezpieczeń i innych produktów kupionych w dawnej Avivie lub produktów dawnej Avivy kupionych po 1.07.2022 r. w Allianz


Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Regulaminy

Dokumenty zawierające kluczowe informacje o ubezpieczeniu wraz z załącznikami

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Umowy dodatkowe
Terminowe ubezpieczenie na życie

Poważne zachorowanie

Leczenie za granicą

Niezdolność do pracy

Leczenie w szpitalu – „Na Zdrowie”

Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”

Zagraniczna druga opinia medyczna

Ubezpieczenie składki

Śmierć wskutek NW

Śmierć wskutek NW komunikacyjnego

Kalectwo po NW

Uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po NW

Niezdolność do pracy po NW

Pobyt w szpitalu wskutek NW

Koszty leczenia skutków NW

Koszty operacji plastycznych po NW

Dodatkowa ochrona po NW – „Dla Aktywnych”

Umowa dodatkowa na życie z UFK

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Dokumenty zawierające kluczowe informacje o ubezpieczeniu wraz z załącznikami

Informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości

Archiwum

Regulaminy akcji promocyjnych

Umowy dodatkowe
Terminowe ubezpieczenie na życie

Poważne zachorowanie

Leczenie za granicą

Niezdolność do pracy

Leczenie w szpitalu – „Na Zdrowie”

Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”

Zagraniczna druga opinia medyczna

Ubezpieczenie składki

Śmierć wskutek NW

Śmierć wskutek NW komunikacyjnego

Kalectwo po NW

Uszczerbek na zdrowiu i rehabilitacja po NW

Niezdolność do pracy po NW

Pobyt w szpitalu wskutek NW

Koszty leczenia skutków NW

Koszty operacji plastycznych po NW

Dodatkowa ochrona po NW – „Dla Aktywnych”
Masz ubezpieczenie na życie w Allianz? Pamiętaj, że wiele spraw załatwisz online. Wystarczy, że wypłenisz formularz i dołączysz niezbędne dokumenty związane z obsługą Twojego ubezpieczenia na życie na życie.  
Plan na dziś i jutro - zmiany "na plus":  dodanie ubezpieczonego/ ubezpieczonego dziecka;  zawarcie umowy dodatkowej lub/i podwyższenie sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej;  podwyższenie składki podstawowej.
Plan na dziś i jutro - zmiany "na minus": rezygnacja z obejmowania ochroną Ubezpieczonego/ Ubezpieczonego dziecka; rezygnacja z umowy dodatkowej lub/ i obniżenie sumy ubezpieczenia w umowie dodatkowej; obniżenie składki podstawowej.  
 
 
 
  
Sprawdź stronę z dokumentami dawnej Avivy. Tu znajdziesz dokumenty dotyczące UFK 
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
Sprawdź stronę z dokumentami do ubezpieczeń dawnej Avivy, obecnie Allianz: Nowa Perspektywa, NNW Twoje Dziecko, NNW Moje Bezpieczeństwo Prestiż, Opiekun, Opiekun VIP, Zespół, Dalej Razem

Ponizej zamieszczamy dokumenty do ubezpieczeń na życie już wycofanych ze sprzedaży. 
Millenium Master I
Millenium Master II 
Millenium Master III 
Millenium Master IV
Millenium Master V
Millenium Master VI
Millenium Master VII
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wykazy UFK
OWU

Aneksy

Sprawdź stronę z dokumentami do produktów emerytalnych dawnej Avivy. 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe warunki dotyczące ubezpieczenia

Wykaz opłat i limitów

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

Ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe warunki dotyczące ubezpieczenia

Wykaz opłat i limitów

Regulaminy

Pozostałe dokumenty

2023

2022

2021

2020

2019

Struktura aktywów za poprzednie lata 
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
2022
 
2021
 
2020
 
2019
Struktura aktywów za poprzednie lata 
Aby rozpakować całą zawartość spakowanego folderu ZIP, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dany folder, wybierz pozycję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

2022

2021

2020

2019