Kontynuacja ubezpieczenia Ochrona Prawna 

Ubezpieczenie zawarte w Allianz Online

Ubezpieczenie Allianz Online 

Kontynuacja ubezpieczenia 

Twoje ubezpieczenie

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej może zabezpieczyć Cię przed ryzykiem sporów prawnych związanych z użytkowaniem Twojego samochodu. Możesz uzyskać zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika lub kosztów sądowych do 15 000 zł oraz stały dostęp do informacji i profesjonalnych porad prawnych. Ubezpieczenie jest zawierane na 12 miesięcy

Nasza oferta

Ofertę kontynuacji ubezpieczenia zawartego w Allianz Online udostępnimy Ci w systemie Mój Allianz. Wyślemy Ci SMSem link do zalogowania. 

Oferta kontunuacji zawartego ubezpieczenia będzie czekala na ciebie 30 dni od dnia jej udostępnienia. 

Opinie klientów

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów. 42% Klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie (na podstawie badania satysfakcji „Net Promoter Score” przeprowadzonego przez Ipsos w 2020 roku na zlecenie Allianz).
Zadzwoń! Nasz konsultant pomoże Ci uzyskać polisę kupioną w Allianz Online 
Zadzwoń pon - piąt. 8.00 - 18.00
Potrzebujesz pomocy - napisz do nas 
Wyślij zgłoszenie online 
Kiedy potrzebujesz

Kiedy możesz potrzebować Ochrony Prawnej

Gdy chcesz uzyskać odszkodowanie, a trudno jest ustalić sprawcę lub nie zgadzasz się z opinią policji. Gdy wjedziesz w dziurę w jezdni. Gdy kupiłeś wadliwy pojazd albo warsztat nienależycie wykonał naprawę auta lub montaż instalacji gazowej. 

Takich sytuacji może być wiele. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej może ochronić Twoje interesy również w przypadku toczącego się z Twoim udziałem postępowania karnego czy administracyjnego. 

Ubezpieczenie warte swojej ceny

Jeśli dużo podróżujesz i miałeś już kiedyś problemy sądowe lub administracyjne, to wiesz ile stresu i pieniędzy to kosztuje. Lepiej sobie ich oszczędzić, tym bardziej że cena ubezpieczenia jest przystępna. 

Korzyści finansowe, które możesz zyskać w formie zwrotu kosztów prawnych czy należnego odszkodowania mogą być nieporównywalnie wyższe niż składka.

Co jest refundowane

Jakie koszty są refundowane?

Możesz otrzymać zwrot kosztów procesu, w tym koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata i koszt zastępstwa procesowego.   

W grę wchodzą również koszty postępowania przed organami administracji państwowej lub samorządowej, włącznie z postępowaniem związanym z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Pomoc adwokata w sądzie

W razie sporu prawnego związanego z użytkowaniem Twojego samochodu, koszt zastępstwa procesowego adwokata czy radcy może zostać pokryty przez Allianz. Nawet do 15 000 zł.

Masz prawo wyboru adwokata/radcy prawnego. Możesz go wskazać samodzielnie albo Allianz pomoże w wyborze adwokata czy radcy prawnego z niezbędnym doświadczeniem, który będzie Cię reprezentował i zapewni pomoc prawną na wysokim poziomie.

Infolinia prawna
Infolinia prawna

Infolinia prawna

W ramach ubezpieczenia możesz liczyć na konsultacje z prawnikiem, informacje i porady prawne, informacje o procedurach i kosztach sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw. Na bieżąco – przez telefon albo w formie opinii prawnej i udostępnienia wzorów pism i umów. 

Infolinia prawna Allianz działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 21:00 pod numerem telefonu: 224 224 224

Kontynuacja ubezpieczeń komunikacyjnych - wyłącznie dla polis zawartych w AllianzOnline

Wygodny pakiet ubezpieczenia i korzystna składka 
Pakiet OC +AC
To najczęstsze i najdotkliwsze szkody samochodowe - ubezpieczenie Autocasco, gdy nie chcesz pełnego AC
Kradzież i Pożar
Pomoc drogowa 24h, 7 dni w tygodniu w przypadku kolizji, uszkodzeniu opon, awarii akumulatora
Assistance
Zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika oraz kosztów sądowych związanych z użytkowaniem Twojego samochodu
Ochrona prawna
Wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie wypadku drogowego
NNW
Naprawa lub wymiana szyb do 3 000 zł bez utraty zniżek z AC
Ubezpieczenie szyb

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.