Assistance  dla opon w pakietach ubezpieczenia Mój Samochód

Dzięki usłudze assistance otrzymasz wsparcie, gdy przebijesz oponę. W tym przypadku zorganizujemy naprawę na miejscu lub w warsztacie wulkanizacyjnym oraz pokryjemy jej koszt.
Pomoc 24/7
Zapewniamy wsparcie w przypadku przebicia opony na terenie całej Polski, w trasie i pod domem, 24/7
Pokrycie kosztów wymiany koła
Zorganizujemy wymianę opony i pokryjemy jej koszt
Bezpłatne holowanie
Jeśli wymiana koła na miejscu nie będzie możliwa, odholujemy samochód do najbliższego warsztatu 
Dowolna liczba zgłoszeń 
Przebicie opony może przydarzyć się wiele razy w ciągu roku, a Ty zawsze możesz na nas liczyć
Objęcie ochroną opon w samochodzie dostępne jest w ramach assistance w wariantach rozszerzonym i maksymalnym. Rozszerzony assistance otrzymasz w pakietach Plus, Ekstra lub Max w ramach ubezpieczenia Mój Samochód. Wariant assistance maksymalny możesz dokupić dodatkowo do każdego pakietu i korzystać z najszerszego zakresu pomocy.

Ochronę opon można wykupić w ramach assistance w wariancie rozszerzonym (dostępnego w pakietach Plus, Ekstra i Max Mój Samochód) oraz Assistance Maksymalnego dla:

  • aut osobowych, czyli pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu maksymalnie 9 osób o dopuszczalnej ładowności do 2 t;
  • samochodów ciężarowych na nadwoziu osobowego o dopuszczalnej ładowności do 2 t;
  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności do 2 t.
W przypadku przebicia opony zorganizujemy na miejscu zdarzenia i pokryjemy koszt wymiany koła. Jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa lub w razie braku w ubezpieczonym pojeździe sprawnego koła zapasowego zapewnimy holowanie Twojego pojazdu do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego lub innego wskazanego przez Ciebie serwisu oddalonego o maksymalnie 150 km od miejsca zdarzenia.
  • Świadczymy pomoc w razie przebicia opony na terenie Polski oraz całej Europy tj. europejskich części pozostałych europejskich krajów (w tym europejskiej części Turcji i greckiej część Cypru), za wyjątkiem Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji. Nieważne, czy do zdarzenia doszło w trasie czy pod domem, możesz liczyć na nasze wsparcie 24/7. 
  • Ochronę opon otrzymasz w cenie ubezpieczenia Mój Samochód w pakietach Plus, Extra lub Max. Aby wyliczyć, ile zapłacisz za ubezpieczenie pojazdu w Allianz, skorzystaj z naszego kalkulatora OC/AC.
  • Do każdego z pakietów możesz też dokupić dodatkowo Assistance Maksymalny, który obejmuje m.in. ochroną opony. 
  • W ramach assistance opon pokrywamy koszty wymiany koła, a także holowania pojazdu, jednak koszt zakupu nowej opon leży po stronie ubezpieczonego. 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz więcej
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od naczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Nieszczęśliwe wypadki w zakresie podstawowym i rozszerzonym 
Zobacz więcej
Pomoc 24h w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.