Kontynuacja ubezpieczenia OC

zawartego w Allianz Online

Ubezpieczenie OC to konieczność

Dlatego często szukamy oszczędnego rozwiązania. Sprawdź ofertę ubowiązkowego ubezpieczenia OC na kolejny  rok w Allianz. 

W razie wypadku

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, w razie szkody wyrządzonej innej osobie, odszkodowanie zostanie wypłacone z Twojej polisy OC. Nawet najtańsze OC w Allianz zapewnia ochronę do kwoty  5 210 000 EUR – w przypadku szkód wyrządzonych innej osobie (czyli np. utrata zdrowia, śmierć poszkodowanego) oraz 1 050 000 EUR – dla szkód w mieniu (czyli np. uszkodzenie drugiego samochodu czy innego mienia należącego do poszkodowanego). Allianz odpowiada za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu – niezależnie od tego, kto go prowadził, a także za szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. 

 

Lepsza polisa w Allianz

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów. 42% Klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie 

Na podstawie badania satysfakcji „Net Promoter Score” przeprowadzonego przez Ipsos w 2020 roku na zlecenie Allianz.

Zadzwoń! Nasz konsultant pomoże Ci uzyskać polisę kupioną w Allianz Online 
Zadzwoń pon - piąt. 8.00 - 18.00
Potrzebujesz pomocy - napisz do nas 
Wyślij zgłoszenie online 
Wygoda
Ubezpieczenie OC w Allianz Online pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas.

Na 22 dni przed końcem umowy ubezpieczenia przygotujemy dla Ciebie ofertę kontynuacji ubezpieczenia Allianz Online. Wyślemy Ci link do oferty w Mój Allianz. Oferta będzie czekac na Ciebie 30 dni. 


Uzyskasz pomoc i łatwy dostęp do dokumentów związanych z ubezpieczeniem. 

Zyskasz pewność i spokój, bo Allianz to marka, którą polecają kierowcy.

Atrakcyjna cena ubezpieczenia w Allianz

W Allianz Online już na starcie masz atrakcyjną cenę na OC za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. 
Kontunuując pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, otrzymujesz taki zakres ochrony, jakiego potrzebujesz i zapłacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Tym sposobem polisa jest dopasowana do Twoich potrzeb.

Kontynuacja ubezpieczeń komunikacyjnych - wyłącznie dla polis zawartych w AllianzOnline

Wygodny pakiet ubezpieczenia i korzystna składka 
Pakiet OC +AC
To najczęstsze i najdotkliwsze szkody samochodowe - ubezpieczenie Autocasco, gdy nie chcesz pełnego AC
Kradzież i Pożar
Pomoc drogowa 24h, 7 dni w tygodniu w przypadku kolizji, uszkodzeniu opon, awarii akumulatora
Assistance
Zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika oraz kosztów sądowych związanych z użytkowaniem Twojego samochodu
Ochrona prawna
Wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie wypadku drogowego
NNW
Naprawa lub wymiana szyb do 3 000 zł bez utraty zniżek z AC
Ubezpieczenie szyb

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.