Kontynuacja ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera

zawartego w Allianz Online

Ubezpieczenie Allianz Online 

Kontynuacja ubezpieczenia 

Twoje ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW może zapewniC finansową pomoc po wypadku, kiedy ucierpi zdrowie kierowcy lub pasażerów. To także wsparcie dla rodziny w przypadku śmierci kierowcy. Ubezpieczenie obejmuje też wypadki, które powstaną podczas wsiadania, pakowania, postoju lub naprawy pojazdu. 

Nasza oferta

Ofertę kontynuacji ubezpieczenia zawartego w Allianz Online udostępnimy Ci w systemie Mój Allianz. Wyślemy Ci SMSem link do zalogowania. 

Oferta kontunuacji zawartego ubezpieczenia będzie czekala na ciebie 30 dni od dnia jej udostępnienia. 

Opinie klientów

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów. 42% Klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie (na podstawie badania satysfakcji „Net Promoter Score” przeprowadzonego przez Ipsos w 2020 roku na zlecenie Allianz).
Zadzwoń! Nasz konsultant pomoże Ci uzyskać polisę kupioną w Allianz Online 
Zadzwoń pon - piąt. 8.00 - 18.00
Potrzebujesz pomocy - napisz do nas 
Wyślij zgłoszenie online 
Wsparcie dla rodziny
300% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci kierowcy
Polisa NNW w Allianz zapewnia wsparcie finansowe w najtrudniejszej sytuacji powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku - śmierci kierowcy i pasażerów. Wówczas świadczenie otrzyma Twoja rodzina - lub też poszkodowane rodziny zmarłych pasażerów.


W Allianz Online świadczenie za śmierć pasażerów wynosi 10 000 zł, 20 000 zł lub 30 000 zł - w zależności od wybranego wariantu NNW. Natomiast odszkodowanie za śmierć kierowcy wynosi aż trzykrotność tej sumy, czyli odpowiednio: 30 000 zł, 60 000 zł albo 90 000 zł.
Jak działa NNW?

Zalety ubezpieczenia NNW w Allianz Online

Polisa NNW w Allianz może zapewnić wsparcie finansowe, które możesz przeznaczyć na leczenie, rehabilitację czy pokrycie braków finansowych na czas niezdolności do pracy.
Nieszczęśliwe zdarzenie może wyłączyć Cię z aktywnego życia na dłuższy czas. W takim przypadku dodatkowe pieniądze bardzo się przydają – pomogą w rehabilitacji i uzupełnieniu domowego budżetu.
Niestety na polskich drogach cały czas ginie wielu kierowców i pasażerów. W takim przypadku rodzina może otrzymać finansowe wsparcie. W Allianz Online w przypadku śmierci kierowcy w wypadku rodzina może otrzymać 300% sumy ubezpieczenia.

Refundacja kosztów leczenia

Nie musisz martwić się kosztami leczenia lub rehabilitacji. W ramach ubezpieczenia  możesz otrzymać refundacje kosztów zabiegów, badań i operacji, honorariów lekarskich, kosztów protez, środków pomocniczych i opatrunkowych czy sprzętu rehabilitacyjnego.
Koszty leczenia lub rehabilitacji są pokrywane bez względu na wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu. Maksymalna kwota świadczenia zależy od wybranego wariantu NNW i wynosi 10% sumy ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za utratę zdrowia

Wsparcie finansowe za utratę zdrowia może otrzymać kierowca i każdy z pasażerów, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi. Wysokość odszkodowania ustalana jest procentowo, w zależności od poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Maksymalna wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia NNW, którą wybierasz, tj. 10 000 zł, 20 000 zł lub 30 000 zł.

Kupując NNW w Allianz, wybierz taką sumę ubezpieczenia, jaka odpowiada Twoim potrzebom.

Kontynuacja ubezpieczeń komunikacyjnych - wyłącznie dla polis zawartych w AllianzOnline

Wygodny pakiet ubezpieczenia i korzystna składka 
Pakiet OC +AC
To najczęstsze i najdotkliwsze szkody samochodowe - ubezpieczenie Autocasco, gdy nie chcesz pełnego AC
Kradzież i Pożar
Pomoc drogowa 24h, 7 dni w tygodniu w przypadku kolizji, uszkodzeniu opon, awarii akumulatora
Assistance
Zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika oraz kosztów sądowych związanych z użytkowaniem Twojego samochodu
Ochrona prawna
Wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie wypadku drogowego
NNW
Naprawa lub wymiana szyb do 3 000 zł bez utraty zniżek z AC
Ubezpieczenie szyb

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.