Menu back

Reklamacje, skargi, opinie

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

www.allianz.pl - Reklamacje, skargi, opinie

W trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa, Allianz Polska stale podnosi jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, zgodnie z najwyższymi standardami.

Państwa uwagi na temat sposobu zawierania umowy ubezpieczenia i realizacji zobowiązań z niej wynikających stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i formie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.

Jak złożyć reklamację

 • Przez internet

 • Korespondecyjnie

 • Osobiście

Przez internet

Wypełnij formularz online

Korespondecyjnie

Wyślij pismo do Centrali Allianz

ul. Rodziny Hiszpańskich 1 
02-685 Warszawa

Osobiście

 • Zadzwoń: 224 224 224
 • Odwiedź naszą jednostkę obsługi klienta i złóż pismo lub zgłoś reklamację ustnie (do protokołu)

Pamiętaj!

Podaj numer szkody lub polisy, jeśli Twoje zastrzeżenia dotyczą umowy ubezpieczenia.

Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na adres e-mail jasno wskaż to w swoim zgłoszeniu i podaj właściwy adres

Jak rozpatrzymy Twoją reklamację

Twoja reklamacja

Rozpatrzeniem reklamacji zajmiemy się niezwłocznie. 

Oczekuj odpowiedzi w terminie 

 • do 30 dni
 • do 60 dni

Rozpatrzenie reklamacji

Rozpatrzeniem Twojej reklamacji i udzieleniem odpowiedzi zajmiemy się niezwłocznie po jej otrzymaniu. W zależności od stopnia trudności sprawy, odpowiedź otrzymasz w terminie:

 • do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji – w przypadku spraw nie wymagających szczegółowych konsultacji
 • do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji – w przypadku spraw skomplikowanych, wymagających głębszej analizy. W takim przypadku, jako pierwszą, otrzymasz informację z przewidywanym terminem odpowiedzi ma reklamację oraz podaniem przyczyny opóźnienia odpowiedzi a także okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedzi na reklamację udzielimy Ci w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź drogą elektroniczną, wyraźnie zaznacz to w treści reklamacji oraz podaj adres email.

Odwołanie

Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania, klienci będący osobami fizycznymi mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.